מידע כללי | אודות המעונות | הרשמה וקבלה | שכר דירה ותשלומים | כללי התנהגות במעונות | שירותים כלליים לסטודנט | חוזה | Contract
מידע כללי

סטודנט/ית יקר/ה
ברוך בואך לאתר מעונות הסטודנטים


מדור מעונות מטפל בסטודנטים/יות אשר הגישו בקשה לדיור במעונות.

  • תעריף שכר מעונות לשנת תשע"ה יעודכן סמוך לתחילת שנת הלימודים.
  • תקופת השכירות במעונות עפ"י חוזה הינה למשך שנת הלימודים האקדמית.
קיימות שתי אפשרויות מגורים במעונות:
  
מגורים במעונות המנוהלים
ע"י לשכת דיקאן הסטודנטים
מגורים במעונות המנוהלים
ע"י אגודת הסטודנטים
המגורים מיועדים לסטודנטים ולסטודנטיות בוגרי בי"ס דתי אשר מנהלים בפועל אורח חיים דתי.

תקופת רישום: 15.4.16 – 15.6.16
רישום מאוחר החל מתאריך 16.6.16.

קבלת טופס לסטודנטים חדשים במעונות:
הורדת טפסים באתר האינטרנט
במשרד מדור מעונות בשעות הקבלה
בפניה טלפונית 03-5318392

דואר אלקטרוני
Meonot.office@mail.biu.ac.il
המגורים מיועדים לסטודנטים וסטודנטיות רווקים שאינם מנהלים בפועל אורח חיים דתי.

תקופת ההרשמה 12.6.16- 7.7.16

הורדת טפסים באתר האינטרנט -
http://goo.gl/1Q5GMn


טלפון 6354535 - 03 
הנך רשאי להגיש בקשה אחת בלבד ע"ג טופס למעונות הדיקאן או ע"ג טופס למעונות האגודה. כל זאת בהתאם לאורח חייך כמפורט לעיל.


המידע המפורט באתר יאפשר לכם להיעזר ולהנות בדרך הטובה ממגוון שירותים הקשורים להתאקלמות ולרווחת הסטודנט במעונות.                                                                                     בהצלחה רבה,
                                                                                      כהן תמר                                                                                                                                     ע. דיקאן הסטודנטים
                                                                                      לענייני מעונות
ראשי
 מדור מעונות