Bar-Ilan University Parashat Hashavua Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


פרשת ואתחנן

<

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ה

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
324.6 1183 תשע"ו יאיר ברקאי דור דור ומנהיגיו?
312.3 1183 תשע"ו חגי בן-ארצי "האם זכה משה רבנו להיכנס לארץ-ישראל?
46.8 1130 תשע"ה ישעיהו בן פזי "והודעתם לבניך" - לימוד חדש או שינון?
39.6 1130 תשע"ה רפי ועקנין "ועשית הישר והטוב בעיני ה'" - נורמה משפטית או מידת חסידות?
87.0 1080 תשע"ד ארי צבי זיבוטפסקי צורת לוחות הברית
68.0 1080 תשע"ד אלישי בן יצחק עבודה זרה - סדין אדום ביהדות
81.4 1026 תשע"ג מאיר בר-אילן לֹא תִשָּא אֶת שֵׁם ה' אֱ-לֹהֶיךָ לַשָּוְא
63.4 1026 תשע"ג משה שפירא שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱ-לֹהֵינוּ ה' אֶחָד
123.3 978 תשע"ב דב לויטן בין עיר מקלט לארץ מקלט
55.2 978 תשע"ב גבריאל ח' כהן שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד
73.7 927 תשע"א יונה בר מעוז שלוש העדויות
61.9 927 תשע"א פרופ' יהושע עברי בקשת משה לביטול הגזֵרה שלא ייכנס לארץ ישראל המערבית
57.8 871 תש"ע הרב יהודה זולדן לא תחמוד ושיווק
46.0 871 תש"ע ד"ר שמעון אליעזר הלוי (שוברט) ספירו פרשת האמונה והדרך אליה
44.2 820 תשס"ט ד"ר יאיר ברקאי שבת לה' ולאדם
79.5 820 תשס"ט מנחם בין ישר על עשרת הדיברות לסוגיהם
52.9 768 תשס"ח ד"ר שמעון הלוי ספירו הייחודיות של היהדות
60.1 768 תשס"ח ד"ר יוסי פרץ לא-תעשה-לך פסל כל-תמונה
25.4 714 תשס"ז ד"ר איתמר ורהפטיג החרם תחרימם - השאלה המוסרית
55.1 714 תשס"ז שמר (דן שמיאור) אריאלי ויתעבר ה' בי למענכם
27.9 664 תשס"ו פרופ' נתן אביעזר "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני"
42.6 664 תשס"ו אליעזר דניאל יסלזון ההבדלים שבין הדיברות שבספר שמות לדיברות
שבספר דברים על-פי שד"ל
48.2 614 תשס"ה חזי כהן כנגד שלושה בנים ועוד אחד דיברה תורה שבכתב
30.4 614 תשס"ה ד"ר רפאל ירחי הטבת הנפש – השמר לך ושמר נפשך
54.4 559 תשס"ד פרופ' חנה כשר מעמד הר סיני
23.3 559 תשס"ד פרופ' שאול רגב מן השמים השמיעך את קלו
21.2 559 תשס"ד פרופ' מרים פאוסט מבט נוסף על מנהג שבירת הכוס בחופה
24.2 559 תשס"ד הרב יהודה זולדן מתי יהיו הצומות לששון ולשמחה?
6.5 508 תשס"ג פרופ' נתן אביעזר "ובתים מלאים כל-טוב... ואכלת ושבעת"
11.5 508 תשס"ג הרב פרופ' כרמי הורוביץ חכמתכם ובינתכם
7.5 454 תשס"ב ד"ר אלכסנדר קליין מקורה וגדרה של מצות תלמוד תורה לפי הרמב"ם
7.6 454 תשס"ב ד"ר דבורה אושפזאי השבת "אות הוא לעלם" הכיצד?
11.6 404 תשס"א יוסי זיו בין ערוך השלחן למשנה ברורה
שתי גישות ביחס ההלכה לעוברי עבירה
7.5 404 תשס"א פרופ' עלי מרצבך על פסוקים בתנ"ך המכילים את כל האותיות
17.8 404 תשס"א ונה בר מעוז אם-אשכחך ירושלם תשכח ימיני
6.1 353 תש"ס ד"ר אלכסנדר קליין לא תנסו את ה'
6.1 353 תש"ס ד"ר אדמיאל קוסמן עוג מלך הבשן במקרא ובמדרש האגדה
5.4 298 תשנ"ט חיים הופנברג "שמע ישראל" - אמונה והיסטוריה
12.8 298 תשנ"ט פרופ' דני סטטמן על האכילה ועל השביעה
13.9 248 תשנ"ח אינג' יעקב לוינגר הייתכן בירור אסטרונומי למועד ייסוד הלוח העברי?
12.9 197 תשנ"ז פרופ' יצחק לוין האיש משה
9.3 197 תשנ"ז ד"ר ישראל צבי גילת על שביתת הבן והבת בשבת
6.7 143 תשנ"ו פרופ' אליעזר בשן עמידה בקריאת עשרת הדברות
5.9 143 תשנ"ו ד"ר יוסף פליישמן על כיבוד אב ואם בישראל
11.4 143 תשנ"ו הרב מרדכי פירון התפילה לעומת המעשה במשנת חז"ל
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]