Bar-Ilan University Parashat Hashavua Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


פרשת לך לך

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ה

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
68.1 1092 תשע"ה רפאל שוחט מלחמת אברהם עם ארבעת המלכים - הסיפור המפתיע ביותר בספר בראשית
59.4 1092 תשע"ה צבי שמעון האם קיים אברהם את מצוות לך לך?
472.3 1038 תשע"ד יוסף (ג'פרי) וולף 'וכל מסעיו הנגבה ללכת...לצד ירושלים': קדושת מקום וכריזמה דתית במשנתו של הגרי"ד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל
77.5 1038 תשע"ד פינחס חליוה בַּמָּה אֵדַע כִּי אִירָשֶׁנָּה" – הבטחת הארץ וגלות מצרים
71.1 989 תשע"ג שמעון אליעזר הלוי ספירו "עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם"
70.6 989 תשע"ג ש' צבי טל (טייך) מדוע לא נזכר מתן תורה בברית בין הבתרים?
69.1 939 תשע"ב יוסף פליישמן "בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם... ויעבדו אלהים אחרים"
62.4 939 תשע"ב יהודה זולדן "כִּי נִשְׁבָּה אָחִיו": משימה לחילוץ שבוי
114.4 884 תשע"א ד"ר צבי שמעון מחומרנות לחומר – עיצוב דמותו של לוט בסיפור הצלתו מן השבי
131.8 884 תשע"א ד"ר איתמר ורהפטיג אברהם ויחסו לרכוש
59.1 833 תש"ע פרופ' אפרים חזן אדיר ומהלל אברהם בדורו
69.1 833 תש"ע ד"ר אהרן ארנד זריקת סוכריות בעלייה לתורה של נער בר-מצווה
51.8 781 תשס"ט ד"ר אלכסנדר קליין ישמעאל – צדיק או רשע?
57.5 781 תשס"ט מנחם בן-ישר ברית בין הבתרים ותוצאותיה
21.8 726 תשס"ח פרופ' שאול רגב "והאמן בה' ויחשבה לו צדקה"
40.7 726 תשס"ח ירחם שמשוביץ לך לך – מאן לאן?
30.1 676 תשס"ז פרופ' דב לנדאו סגנון המקרא והשלכותיו הפרשניות
85.6 676 תשס"ז יונה בר מעוז חסד לאברהם
35.4 626 תשס"ו ד"ר ירמיהו מלחי "אחד היה אברהם" – הבחירה, הייעוד והארץ
35.1 626 תשס"ו דבורה גנץ בן לו היה לי - על כמיהה והקרבה
36.3 571 תשס"ה ד"ר גבי ברזלי על ניסיונותיו של אברהם אבינו
26.5 571 תשס"ה ד"ר יאיר ברקאי למהות השם יצחק
15.9 571 תשס"ה פרופ' מיכאל סוקולוף לעניין "מטייל בסוכה"
30.3 521 תשס"ד פרופ' שאול רגב לרעיון בחירת ארץ ישראל
38.2 521 תשס"ד ד"ר גבריאל ח' כהן "אמרי נא אחתי את"
19.1 521 תשס"ד פרופ' יעקב שויקה הערה למאמרו של ד"ר בעז שפיגל
בגיליון ראש השנה תשס"ד
14.0 456 תשס"ג יוסי זיו מילה בשבת
בראי הדורות ובמנהג יהודי אתיופיה
4.1 456 תשס"ג ד"ר יאיר ברקאי על דבר-שרי
9.1 416 תשס"ב ד"ר יאיר ברקאי "לו ישמעאל יחיה לפניך"
8.9 416 תשס"ב הרב אופיר כהן אברהם אבינו בורח או מברך
19.4 366 תשס"א פרופ' יעקב ש' שפיגל אם מחוט ועד שרוך נעל -
לדרך הכתוב בציון דבר כולל
19.4 366 תשס"א חזוניאל טויטו ה"רכוש" כניסיון שנתנסה בו אברהם אבינו
8.1 310 תש"ס מנחם בן ישר אברהם ולוט
13.6 310 תש"ס ד"ר דוד אלגביש מפגש אברם ומלכי-צדק מלך שלם
32.9 260 תשנ"ט הרב יעקב ח' חרל"פ אברהם אבינו - עובד אלוקים
13.1 260 תשנ"ט פרופ' י"א אפרתי 'בראשנה' ו'בתחלה' במסעותיו של
אברם מארץ כנען למצרים וחזרה
9.3 209 תשנ"ח ד"ר אפרים יצחקי ניסיונותיו של אברהם
9.9 209 תשנ"ח ד"ר שלום פייגלשטוק תקופות השנה
8.3 155 תשנ"ז פרופ' אלעזר טויטו "...ויפל אברהם על פניו ויצחק"
"ותצחק שרה בקרבה..."  
- בין צחוק לאמונה  
8.7 155 תשנ"ז ד"ר אברהם אלקיים ושם דרך אראנו בישע אלהים
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]