Bar-Ilan University Parashat Chkath Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


פרשת שופטים

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ד

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
73.2 1083 תשע"ד יהודה אלטשולר "נחל איתן, האם הוא עמק יבש ונגוב או נחל מים?"
76.2 1083 תשע"ד נתן אביעזר "שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ"
74.7 1029 תשע"ג שמואל בלאו פסיכולוגיה תעסוקתית בימי קדם
61.4 1029 תשע"ג אלישי בן-יצחק "כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָבָר": פסיקת הלכה על ידי מי שאינו רב
73.2 981 תשע"ב דוד אלגביש קריאת שלום קודם למלחמה והכרזת מלחמה
74.7 981 תשע"ב נעמה סט עונשים משפילים – תלייתו של עובד עבודה זרה
84.9 930 תשע"א עו"ד פנחס חליוה למשמעות המושג "תמים" בתורה
89.6 930 תשע"א פרופ' אפרים חזן בּוֹאִי כַלָּה שַׁבָּת מַלְכְּתָא
54.4 874 תש"ע יונה בר-מעוז נבואת דרישה ונבואת שליחות
63.6 874 תש"ע מנחם בן ישר על מעשה עגלה ערופה
89.6 823 תשס"ט ד"ר איתמר ורהפטיג עגמת הנפש של חוזרי המלחמה
89.6 823 תשס"ט ד"ר יואל שילה הקלות הנסבלת של התרת עגונות
52.1 772 תשס"ח ד"ר עמיחי רדזינר צדק צדק תרדוף
45.4 772 תשס"ח אפרים דז'בינסקי משפט הכהנים מאת העם
27.6 717 תשס"ז פרופ' נתן אביעזר מלך
28.4 717 תשס"ז ד"ר גלעד ששון האם עבר שלמה על איסורי המלך?
28.4 717 תשס"ז פרופ' יצחק פנקובר תגובה למאמרו של מ' רוט לפרשת דברים
44.6 667 תשס"ו ד"ר עמוס ברדע משפט ומלכות
34.1 667 תשס"ו ד"ר אברהם גוטליב התורה והמעשה אצל המלך האידאלי
30.1 616 תשס"ה ד"ר יאיר ברקאי בין תמימות לאיצטגנינות
50.2 616 תשס"ה הרב צבי טל (טייך) "לא תלמד לעשות - אבל אתה למד להבין ולהורות"
k80.1 562 תשס"ד פרופ' יעקב קליין "ומי-האיש אשר ארש אשה ולא לקחה"
k35.5 562 תשס"ד הרב יעקב שפירא פרשת שופטים כמרכזו הקדקודי
של ספר דברים כולו
k8.7 511 תשס"ג פרופ' חנה כשר "על פי התורה אשר יורוך" (דב' יז: יא)
להשגות הרמב"ן על הרמב"ם
k8.5 511 תשס"ג הרב יהודה זולדן רשות במלחמת מצווה, ומצווה במלחמת רשות
k4.8 457 תשס"ב פרופ' דב שוורץ חוויה אסתטית מול עבודה זרה
k8.5 457 תשס"ב ד"ר אלכסנדר קליין אחיזת עיניים
k11.5 407 תשס"א ד"ר דוד אלגביש המשוחררים מן המלחמה
k15.4 407 תשס"א עו"ד חגית ליבוביץ-מרובקה מה צריכה לבחון ה"ועדה לבחירת שופטים"
k6.1 356 תש"ס ד"ר דוד אלגביש איסור היראה במלחמה
k6.1 356 תש"ס עמוס חכם נביא אקים להם
k14.9 301 תשנ"ט ד"ר פנחס הימן שופטים (ולא רק שוטרים) בכל שעריך
k7.8 301 תשנ"ט הרב יהודה זולדן המלוכה והממשלה
k13.1 251 תשנ"ח פרופ' מיכאל צבי נהוראי כתר תורה וכתר מלכות
k4.7 251 תשנ"ח פרופ' דב שוורץ חוויה אסתטית מול עבודה זרה
k5.7 200 תשנ"ז פרופ' פנחס ארצי שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך (דב' טז יח)
k10.2 200 תשנ"ז ד"ר מיכאל ליטמן איסור הישיבה במצרים
k6.1 146 תשנ"ו ד"ר איתמר ורהפטיג תפקידו של המלך
k8.7 146 תשנ"ו מיכאל הלינגר דברים אחדים על מינוי בתי הדין,
דינים, וסדרי המשפט בישראל
k7.1 95 תשנ"ב ד"ר ישראל צבי גילת ובערת הרע מישראל - כיצד?
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]