Bar-Ilan University Parashat Hashavua Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


פרשת שלח

<

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ה

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
324.0 1175 תשע"ו נתן אביעזר "ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם"
323.0 1175 תשע"ו אפרים חזן סיפור המרגלים כרקע לשני פיוטים
262.3 1123 תשע"ה יונה בר מעוז כתב המינוי של משה רבנו
248.8 1123 תשע"ה רפי ועקנין "ויקרא משה להושע בן נון יהושע" (במ' יג:טז)
8405.5 1019 תשע"ג דניאל שפרבר וְנָתְנוּ עַל צִיצִת הַכָּנָף פְּתִיל תְּכֵלֶת: הטלית ודגל המדינה – אשנב לפרשת ציצית
76.2 1019 תשע"ג שבתי יגל "מְקֹשֵׁשׁ עֵצִים בְּיוֹם הַשַּׁבָּת"
65.0 971 תשע"ב יהודה זולדן תיירים שהפכו למרגלים
67.5 971 תשע"ב יוסי ברכיה "ויקרא משה להושע בן נון יהושע"
74.2 919 תשע"א עו"ד פינחס חליווה חטא המרגלים – הכול צפוי והרשות נתונה
57.8 919 תשע"א ישראל יוסקוביץ על כמה מפירושי רש"י לפרשת המרגלים
50.1 864 תש"ע ד"ר זבולון בוארון תגובה למאמר
51.1 864 תש"ע שמואל לובושיץ "ונהי בעינינו כחגבים"
37.2 864 תש"ע יוסי מורגנשטרן למה סולמות? עיון בגרסת רש"י
71.5 813 תשס"ט פרופ' עמוס פריש על השתלבותה של פרשת הציצית בהקשרה
105.1 813 תשס"ט ד"ר אלכסנדר קליין בעניין הביקור בקברי צדיקים
39.2 762 תשס"ח מרדכי עמית קריאה אלטרנטיבית בפרשת ציצית
63.2 762 תשס"ח יוסף פריאל הקשר בין מצוות ציצית לסיפור המרגלים
29.1 762 תשס"ח פרופ' נתן אביעזר על טעם מצוות הקרבנות
45.8 707 תשס"ז מאיר רוט בין השתדלות לאמונה
44.4 707 תשס"ז עו"ד פנחס חליוה כלב בן יפנה - מנהיגות בעת משבר
30.2 657 תשס"ו פרופ' נתן אביעזר "באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא"
43.5 657 תשס"ו אלי ספרוני על מרגלים ושולחיהם בפרשה ובהפטרה
64.8 606 תשס"ה ד"ר חזוניאל טויטו וישאהו במוט בשנים
האמנם רק שניים נשאו את האשכול?
39.9 606 תשס"ה ד"ר יאיר ברקאי לתור את הארץ
107.2 552 תשס"ד פרופ' עלי מרצבך אורך שמותם של המרגלים
31.7 552 תשס"ד מנחם בן-ישר על פרשת המרגלים
11.0 500 תשס"ג פרופ' עמוס פריש סיפור המעפילים
5.7 500 תשס"ג ד"ר אברהם גוטליב פרשת המרגלים - היבטים והדרכה להתנהגות
9.4 447 תשס"ב פרופ' יוסף פאור העבירה הפוליטית והתשובה הפוליטית בישראל
9.4 447 תשס"ב ג'פרי חיימוביץ, עו"ד פרשת המרגלים
9.4 397 תשס"א מנחם בן ישר המרגלים וסדר רשימתם
6.1 397 תשס"א ד"ר מאיר גרוזמן קידושי אשה בפרות שביעית
12.1 346 תש"ס פרופ' משה ארנד תוכן וצורה בפרשת ציצית
9.1 346 תש"ס פרוור צבי פרשת המרגלים "מבחן כניסה" לארץ ישראל
10.1 291 תשנ"ט ד"ר שוברט ספירו חטא המרגלים
15.6 291 תשנ"ט בעז שפיגל שמונה חוטים שבציצית - 'בתר מחשבה אזלינן'
13.6 241 תשנ"ח ד"ר מרדכי קידר מרגלי משה לעומת מרגלי יהושע
13 241 תשנ"ח ד"ר פנחס הימן "בני האור ובני החושך"
12.2 190 תשנ"ז ד"ר אפרים יצחקי על חטא המרגלים
8.9 190 תשנ"ז אינג' יעקב לוינגר האם עיברנו את שנתנו לשווא?
5.9 136 תשנ"ו הרב יחזקאל ליכטנשטיין מה בין ריגול לתיור
7.1 136 תשנ"ו ד"ר אהרן ג'מאני ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם
(במדבר טו לח) - טליתן של בני תימן
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]