Bar-Ilan University Parashat Hashavua Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


פרשת בהר

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ה

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
44.8 1118 תשע"ה אליעזר גולדשמידט יחסם של חז"ל לעברייני השמיטה - דין וחמלה
40.9 1118 תשע"ה מאיר גרוזמן סגולות חקלאיות בשנת השמיטה"
57.3 1067 תשע"ד אליעזר גולדשמידט אתגר השמיטה: פרק בהנהגת הציבור בישראל
60.4 1067 תשע"ד חיים דוד מימרן הביקורת הסמויה שב"ענין שמיטה אצל הר סיני"
80.3 1015 תשע"ג יונה בר מעוז "וְשָׁמֲמוּ עָלֶיהָ אֹיְבֵיכֶם הַיֹּשְׁבִים בָּהּ"
79.8 1015 תשע"ג יאיר ברקאי הונאת דברים
59.9 966 תשע"ב דורון דנינו שבת, שמיטה ועבד עברי – סמלים לחירות עם ישראל
69.6 966 תשע"ב אפרים חזן שַׁבָּת כְּאִישׁוֹן בַּת עָיִן תִּשְׁמֹר
61.4 914 תשע"א ד"ר איתמר ורהפטיג שתוּת באונאה מנין?
70.6 914 תשע"א פרופ' עמיצור ברק יציאת מצרים ושלוש מתנות
77.3 860 תש"ע יונה בר מעוז וחי אחיך עמך
98.5 809 תשס"ט ד"ר יואל שילה לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו
85.3 809 תשס"ט זכריה דורי תולעת השני כרמיל וקרמיז
54.5 754 תשס"ח בנימין סלנט הפן החברתי בפרשת בהר
48.9 754 תשס"ח הרב נ. ברוך שבת הארץ ושבת בראשית
35.6 703 תשס"ז הרב יהודה זולדן תוצרת חקלאית שקדושת שביעית בה
45.2 652 תשס"ו עו"ד ישראל ש' אדלר שמיטה ויובל -
עיון בסוגיית התלמוד ובשיטות הראשונים
33.5 652 תשס"ו הרב יהודה זולדן בני ארץ ישראל והזמנים -
חודש, שנה, שמיטה ויובל
64.3 601 תשס"ה הרב ד"ר אלכסנדר קליין משמעותה של מצוות השמיטה
במשנת הרב קוק
35.6 601 תשס"ה עו"ד ישראל ש. אדלר מה בין ספירת העומר
לספירות אחרות?
32.8 548 תשס"ד הרב ד"ר חיים בורגנסקי כנגד שתי שנים דברה תורה
9.2 496 תשס"ג הרב ד"ר נריה גוטל "בהר סיני" שאינו בהר סיני
6.3 496 תשס"ג מנחם בן ישר על היובל, השמיטה והגאולה
8.4 443 תשס"ב הרב ד"ר יצחק דב פריז הערות לשיטת "התורה תמימה"
באיסור ריבית
7.6 443 תשס"ב עו"ד שמאי ליבוביץ הכוונה המסתתרת מאחורי המילים
14.1 393 תש"ס הרב ד"ר יעקב חרל"פ חידוש והתחדשות בשנת השמיטה
21.9 341 תש"ס ד"ר אמנון שפירא היסודות הרעיוניים של מחלוקת השמיטה
21.9 341 תש"ס הרב זאב וייטמן חביבות השמיטה, ייחודה וחשיבותה
13.2 287 תשנ"ט ד"ר ישראל צבי גילת ביאור מעלתו היתרה של העבד העברי
8.8 287 תשנ"ט ד"ר שמואל רפאל ירושלים בשירתם של דוברי הלאדינו
10.2 236 תשנ"ח פרופ' זאב ספראי המשטר הכלכלי היהודי
12.7 236 תשנ"ח הרב חיים טבסקי גאולת קרקעות ובתים
6.2 185 תשנ"ז פרופ' יהודה פליקס כיצד התמודד החקלאי העברי
עם קיום מצוות שביעית
21.1 185 תשנ"ז הרב ד"ר דוד מישלוב על השקילה המאוזנת של צרכי
הבריות במצוות שבין אדם לחברו
6.0 תשנ"ז הרב ד"ר פנחס היימן פרשת בהר
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]