הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002
הודעות הספריה

כל ההודעות

ספריית מדעי החברה הינה ספרייה פקולטטיבית הכוללת את המחלקות הבאות:

 • גיאוגרפיה
 • החוג המשולב למדעי החברה
 • מדעי המדינה
 • סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 • המחלקה לניהול
 • עבודה סוציאלית
 • קרימינולוגיה
 • בית הספר לתקשורת
 • מטרת הספרייה היא להעמיד לרשות המשתמשים שירותי מידע, מקורות מידע, הדרכה וסיוע בהשגת מטרות הלימוד והמחקר. לשירותי הספרייה זכאים כל הסטודנטים, חברי הסגל והעובדים של אוניברסיטת בר אילן.

  שעות פתיחה

  ימים א' – ה' בשעות 08:15-19:45
  יום ו' – סגור
  טל' 03-5318484

  מיקום ומבנה הספרייה

  ספריית מדעי החברה ממוקמת בבנין טבע 213 (מקסיקו) בקומה הראשונה. בהיותה ספרייה פקולטטיבית, ספריית מדעי החברה הינה ספרייה גדולה המחולקת לכמה אולמות: אולם 1 – בקומת הכניסה. אולמות 2-6 – בקומת הקרקע. אולם השמורים הנמצא מחוץ לספרייה בקומת קרקע ליד ביה"ס לעבודה סוציאלית. לרשות הקוראים עומדים מחשבים הכוללים Word, PowerPoint ו- Excel (גרסאות 2003 ו- 2007), וכן גישה לאינטרנט. כל המחשבים מחוברים למדפסות. בנוסף עומדות לרשות הקוראים מכונות צילום וסורק. השימוש במדפסות ובמכונות הצילום נעשה בעזרת כרטיס אשראי או כרטיס צילום של חברת "המפעיל" (בנין 410). באולם 3 נמצאת מכונה בה ניתן לצלם באמצעות מטבעות, ובאולם השמורים ישנה מכונה לקניית כרטיסים וטעינתם.

  אוספים

  ספריית מדעי החברה כוללת מספר אוספים; ספרים רגילים ; ספרי E ; גיאוגרפיה ; יעץ ; כתבי עת בעברית ובאנגלית ; עבודות MA וד"ר ; ספרים "שמורים" ; מאגר כתבי עת אלקטרוניים ; תדפיסים ; רשימות ביבליוגרפיות לקורסים השונים.

  אוספי הספרים השונים (למעט ה"שמורים") מסודרים על המדפים על פי שיטת המיון של דיואי. אוסף הספרים הרגילים מכיל ספרים בנושאים שונים של מדעי החברה הן בעברית והן באנגלית, ומסודר באופן הבא:
  ספרים שמספריהם מ- 0 ועד - 309.99 נמצאים באולם 1 בקומת הכניסה.
  ספרים שמספריהם מ- 310 ועד - 658.78 נמצאים באולם 2 בקומת קרקע.
  ספרים שמספריהם מ- 658.78 ועד - 999.99 נמצאים באולם 3 בקומת קרקע.

  אוסף ספרי E מכיל ספרים העוסקים בעיקר בנושאים הקשורים למדינת ישראל ומסודר אף הוא על פי שיטת דיואי לאורך הקיר בקומת הקרקע החל מהכניסה לאולם 3 (ליד מכונת הצילום) ועד לארון 12.

  אוסף גיאוגרפיה נמצא באולם 3 בקומת קרקע.

  אוסף ספרי יעץ מכיל ספרי עזר דוגמת אנציקלופדיות, מילונים, לקסיקונים ועוד, ונמצא באולם 1 בקומת הכניסה (לאורך הקיר, מתחת לחלונות).

  אוסף עבודות מ"א וד"ר נמצא בדלפק באולם 1 בקומת הכניסה. עבודות אלו ניתנות לקוראים תמורת הפקדת תעודה מזהה ואינן ניתנות להשאלה. באולם השמורים ניתן למצוא עותקים לחלק מהעבודות אשר ניתנים להשאלה לשבוע.

  אוסף כתבי עת בעברית ובאנגלית נמצא בקומת הקרקע ומסודר על המדף בסדר אלפביתי. גיליונות חדשים נמצאים במדפי התצוגה וגיליונות כרוכים ממוקמים על המדפים באולמות השונים.

 • כתבי עת כרוכים בעברית נמצאים באולם 4.
 • כתבי עת כרוכים באנגלית מסודרים על מדפים באולמות 6, 5, 2, ו- 2a.
 • תצוגת גיליונות חדשים נמצאת באולם 5.
 • ניתן לצלם מאמרים מתוך כתבי העת אך כתבי עת אינם ניתנים להשאלה.
 • בנוסף, קיימים מאגרים שונים של כתבי עת אלקטרוניים, עליהם מנויה אוניברסיטת בר אילן, דרכם ניתנת גישה לטקסט מלא של מאמרים.

  אוסף ספרים "שמורים" נמצא ב"אולם שמורים", ומכיל ספרים הנדרשים כחלק מחובת הקריאה לקורסים במחלקות השונות.
  הספרים באוסף זה מסודרים על המדפים על פי סדר אלפביתי ומסומנים בפס חום.
  תדפיסים הינם מאמרים מכתבי עת ומאמרים וחלקי פרקים מספרים, המהווים קריאת חובה לקורסים שונים, שנסרקו וניתן לגשת אליהם דרך קטלוג הספרייה. למידע נוסף לחץ כאן.

  בנוסף, ניתן למצוא באתר הספרייה רשימות ביבליוגרפיות (סילבוסים) של הקורסים הנלמדים בפקולטה. הרשימות ממוינות לפי מחלקות ומסודרות אלפביתית לפי שמות המשפחה של המרצים, ולכל פריט ביבליוגראפי קיים מראה מקום.

  שרותי הספרייה

  צוות הספרייה