הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ה
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

קרימינולוגיה

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ו

שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר אידיסיס יעל 73-954-01 סוגיות בפסיכותרפיה פורנסית למגמה הקלינית סיליבוס של הקורס
ד"ר אידיסיס יעל 73-534-01 עבריינות וסטייה מינית סיליבוס של הקורס
ד"ר אידיסיס יעל 73-810-01 עבריינות וסטיות מיניות: היבטים עיוניים וקליניים סיליבוס של הקורס
ד"ר אידיסיס יעל 73-984-01 פסיכופתיה והפרעות באישיות סיליבוס של הקורס
ד"ר אידיסיס יעל 73-953-01 פסיכותרפיה התנהגותית-קוגניטיבית סיליבוס של הקורס
ד"ר אלק מלכה 73-745-01 אלימות בקרב בני נוער סיליבוס של הקורס
ד"ר אלק מלכה 73-431-01 אלימות קבוצתית סיליבוס של הקורס
ד"ר אלק מלכה 73-779-01 הורות לקויה: תכניות התערבות בין הורים וילדים סיליבוס של הקורס
ד"ר אלק מלכה 73-342-01 התמכרויות: תיאוריות והיבטים בטיפול סיליבוס של הקורס
ד"ר בן סימון משה 73-817-01 דרכי טיפול בבני נוער בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי סיליבוס של הקורס
ד"ר בן סימון משה 73-818-01 מחקר איכותני מתקדם בקרימינולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר בן סימון משה 73-701-01 קורבנות: אבחון וטיפול סיליבוס של הקורס
ד"ר בן סימון משה 73-854-01 תורת הראיון סיליבוס של הקורס
ד"ר בן סימון משה 73-100-01 תיאוריות בקרימינולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר גואטה קרן 73-967-01 הנחיית קבוצות סיליבוס של הקורס
ד"ר גואטה קרן 73-200-01 פסיכופתולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר גואטה קרן 73-155-01 שיטות מחקר איכותניות סיליבוס של הקורס
ד"ר גואטה קרן 73-766-01 שיקום תקון במשפחה ובקהילה סיליבוס של הקורס
ד"ר גואטה קרן 73-195-01 תוקפנות ואלימות: תיאוריה ומחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר גולדמן טובה 73-137-01/02 סדנת הדרכה במקורות מידע סיליבוס של הקורס
ד"ר גולן שמוחה הלה 73-120-01 מבוא לסטטיסטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר גולן שמוחה הלה 73-251-01 המשפחה כמערכת: הסתגלות ועבריינות סיליבוס של הקורס
פרופ' גליקסון יוסף 73-935-01 אימפולסיביות וזמן פסיכולוגי סיליבוס של הקורס
פרופ' גליקסון יוסף 73-992-01 כתיבה מדעית לתואר השלישי סיליבוס של הקורס
פרופ' גליקסון יוסף 73-804-01 סטטיסטיקה למתקדמים סיליבוס של הקורס
פרופ' גליקסון יוסף 73-910-01 פרופיל פסיכוביולוגי של האישיות סיליבוס של הקורס
ד"ר וולש סופי 73-867-01 אתנו קרימינולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר וולש סופי 73-712-01 הגירה, עקירה, פתולוגיה ועבריינות סיליבוס של הקורס
ד"ר וולש סופי 73-858-01 טיפול קבוצתי סיליבוס של הקורס
ד"ר וולש סופי 73-285-01 לחץ, חוסן ועבריינות סיליבוס של הקורס
ד"ר וולש סופי 73-226-01 עבריינות נוער סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-440-01 אלימות פוליטית סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-417-01 אמצעי תקשורת ופשיעה סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-560-01 ויקטימולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-118-01 מבוא לסוציולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-827-01 סוגיות בפיקוח חברתי סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-222-01 סטייה חברתית סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-933-01 עבריינות צווארון לבן סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-931-01 הקורבנות בשיח המשפטי סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-589-01 קורבנות השואה בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן-רז ליאור 73-859-01 הסברים התפתחותיים להפרעות נפשיות סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן-רז ליאור 73-987-01 הערכת אישיות סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן-רז ליאור 73-520-01 טרוריזם וקורבנותיו סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן-רז ליאור 73-955-01 פסיכותרפיה פסיכודינמית סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן-רז ליאור 73-997-01 קולוקוויום מחלקתי לתואר שני - קלינית סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן-רז ליאור 73-986-01 קרימינולוגיה קלינית: תיאוריה, מחקר וטיפול סיליבוס של הקורס
ד"ר לשם רותם 73-936-01 אימפולסיביות והתנהגויות בסיכון סיליבוס של הקורס
ד"ר לשם רותם 73-106-01 מבוא לפסיכולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר לשם רותם 73-937-01 עיבוד לשוני ועיבוד רגשי בקרב עבריינים-הבטיים נוירופסיכולוגים סיליבוס של הקורס
ד"ר לשם רותם 73-210-01 שיטות מחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר נהרי גלית 73-214-01 מהימנות עדים סיליבוס של הקורס
ד"ר נהרי גלית 73-989-01 פיתוח מיומנויות ומצוינות במחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר עינת תומר 73-112-01 מבוא לתורת הענישה: איפיוני הענישה הפלילית סיליבוס של הקורס
ד"ר עינת תומר 73-113-01 מבוא לתורת הענישה: דרכי הענישה הפלילית סיליבוס של הקורס
ד"ר עינת תומר 73-565-01 תיאוריה ומחקר במדיניות הענישה סיליבוס של הקורס
ד"ר עינת תומר 73-800-01 תיאוריות וסוגיות נבחרות בקרימינולוגיה סיליבוס של הקורס
השופט פיינשטיין הרן 73-116-01 מבוא לדיני עונשין סיליבוס של הקורס
השופט פיינשטיין הרן 73-115-01 סייגים לאחריות הפלילית סיליבוס של הקורס
ד"ר שפר שחר 73-809-01 יסודות ביולוגיים של הפרעות נפשיות סיליבוס של הקורס
פרופ' תימור אורי 73-536-01 בית הסוהר כמוסד עונשי ושיקומי סיליבוס של הקורס
פרופ' תימור אורי 73-970-01 מוסדות תיקון סיליבוס של הקורס
פרופ' תימור אורי 73-765-01 פתרון קונפליקטים בינאישיים וקבוצתיים - צדק מאחה סיליבוס של הקורס
פרופ' תימור אורי 73-049-01 צדק מאחה - אלטרנטיבה לצדק הפלילי סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ה
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון