אוניברסיטת בר אילן

הספרייה למדעי החברה

שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45

טל': 03-5318484               בנין 213 (מקסיקו)               רמת גן, 52900

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ד
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

קרימינולוגיה

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ה

שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר אידיסיס יעל 73-856-01 הדרכה קבוצתית למתקדמים למגמה הקלינית סיליבוס של הקורס
ד"ר אידיסיס יעל 73-954-01 סוגיות בפסיכותרפיה פורנסית למגמה הקלינית סיליבוס של הקורס
ד"ר אידיסיס יעל 73-534-01 עבריינות וסטייה מינית סיליבוס של הקורס
ד"ר אידיסיס יעל 73-810-01 עבריינות וסטיות מיניות: היבטים עיוניים וקליניים סיליבוס של הקורס
ד"ר אידיסיס יעל 73-984-01 פסיכופתיה והפרעות באישיות סיליבוס של הקורס
ד"ר אידיסיס יעל 73-953-01 פסיכותרפיה התנהגותית-קוגניטיבית סיליבוס של הקורס
ד"ר בן סימון משה 73-817-01 דרכי טיפול בבני נוער בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי סיליבוס של הקורס
ד"ר בן סימון משה 73-818-01 מחקר איכותני מתקדם בקרימינולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר בן סימון משה 73-701-01 קורבנות: אבחון וטיפול סיליבוס של הקורס
ד"ר בן סימון משה 73-286-01 תוקפנות ויצירה סיליבוס של הקורס
ד"ר בן סימון משה 73-854-01 תורת הראיון סיליבוס של הקורס
ד"ר בן סימון משה 73-100-01 תיאוריות בקרימינולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר גואטה קרן 73-967-01 הנחיית קבוצות סיליבוס של הקורס
ד"ר גואטה קרן 73-200-01 פסיכופתולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר גואטה קרן 73-450-01 שיטות אבחון וטיפול בסוציו תרפיה סיליבוס של הקורס
ד"ר גואטה קרן 73-155-01 שיטות מחקר איכותניות סיליבוס של הקורס
ד"ר גואטה קרן 73-766-01 שיקום תקון במשפחה ובקהילה סיליבוס של הקורס
ד"ר גואטה קרן 73-195-01 תוקפנות ואלימות: תיאוריה ומחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר גולן שמוחה הלה 73-120-01 מבוא לסטטיסטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר וולש סופי 73-858-01 טיפול קבוצתי סיליבוס של הקורס
ד"ר וולש סופי 73-285-01 לחץ, חוסן ועבריינות סיליבוס של הקורס
ד"ר וולש סופי 73-226-01 עבריינות נוער סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-440-01 אלימות פוליטית סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-560-01 ויקטימולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-118-01 מבוא לסוציולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-540-01 משפט ושינוי חברתי סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-222-01 סטייה חברתית סיליבוס של הקורס
ד"ר לשם רותם 73-936-01 אימפולסיביות והתנהגויות בסיכון סיליבוס של הקורס
ד"ר לשם רותם 73-106-01 מבוא לפסיכולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר לשם רותם 73-984-02 פסיכופתיה והפרעות אישיות סיליבוס של הקורס
ד"ר לשם רותם 73-210-01 שיטות מחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר לשם רותם 73-938-01 תחלואה נלווית בקרב בני נוער עבריינים סיליבוס של הקורס
ד"ר נאור זיו רויטל 73-313-01 היבטים ביוסוציופסיכולוגיים של התמכרויות סיליבוס של הקורס
ד"ר נאור זיו רויטל 73-831-01 התמכרויות: היבטים עיוניים וקליניים סיליבוס של הקורס
ד"ר נהרי גלית 73-723-01 אמת ושקר בקבלת החלטות סיליבוס של הקורס
ד"ר נהרי גלית 73-214-01 מהימנות עדים סיליבוס של הקורס
ד"ר נהרי גלית 73-150-01 עבודה התנדבותית בשדה סיליבוס של הקורס
ד"ר נהרי גלית 73-820-01 קרימינולוגיה ניסויית סיליבוס של הקורס
ד"ר עינת תומר 73-146-01 להעניש או לא להעניש זו השאלה:
ענישה פורמאלית ובלתי פורמאלית בעולם המערבי ובישראל
סיליבוס של הקורס
ד"ר עינת תומר 73-112-01 מבוא לתורת הענישה: איפיוני הענישה הפלילית סיליבוס של הקורס
ד"ר עינת תומר 73-113-01 מבוא לתורת הענישה: דרכי הענישה הפלילית סיליבוס של הקורס
ד"ר עינת תומר 73-264-01 עונש המאסר וחלופות למאסר סיליבוס של הקורס
ד"ר עינת תומר 73-451-01 פשיעת נשים סיליבוס של הקורס
ד"ר עינת תומר 73-565-01 תיאוריה ומחקר במדיניות הענישה סיליבוס של הקורס
ד"ר עינת תומר 73-800-01 תיאוריות וסוגיות נבחרות בקרימינולוגיה סיליבוס של הקורס
השופט פיינשטיין הרן 73-116-01 מבוא לדיני עונשין סיליבוס של הקורס
השופט פיינשטיין הרן 73-115-01 סייגים לאחריות הפלילית סיליבוס של הקורס
גב' רוזנברג חנה 73-929-01 אלימות וניצול במשפחה סיליבוס של הקורס
פרופ' רונאל נתי 73-951-01 דרכי התערבות בפרט ובמוסד סיליבוס של הקורס
פרופ' רונאל נתי 73-814-01 דרכי טיפול בהתמכרויות ומניעתן בקהילה סיליבוס של הקורס
פרופ' תימור אורי 73-536-01 בית הסוהר כמוסד עונשי ושיקומי סיליבוס של הקורס
פרופ' תימור אורי 73-970-01 מוסדות תיקון סיליבוס של הקורס
פרופ' תימור אורי 73-765-01 פתרון קונפליקטים בינאישיים וקבוצתיים - צדק מאחה סיליבוס של הקורס
פרופ' תימור אורי 73-049-01 צדק מאחה - אלטרנטיבה לצדק הפלילי סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ד
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון