הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ה
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

קרימינולוגיה

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ו

שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר אידיסיס יעל 73-984-01 פסיכופתיה והפרעות באישיות סיליבוס של הקורס
ד"ר אלק מלכה 73-342-01 התמכרויות: תיאוריות והיבטים בטיפול סיליבוס של הקורס
ד"ר גואטה קרן 73-200-01 פסיכופתולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר גואטה קרן 73-155-01 שיטות מחקר איכותניות סיליבוס של הקורס
ד"ר גואטה קרן 73-195-01 תוקפנות ואלימות: תיאוריה ומחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר גולדמן טובה 73-137-01/02 סדנת הדרכה במקורות מידע סיליבוס של הקורס
פרופ' גליקסון יוסף 73-992-01 כתיבה מדעית לתואר השלישי סיליבוס של הקורס
ד"ר וולש סופי 73-858-01 טיפול קבוצתי סיליבוס של הקורס
ד"ר וולש סופי 73-285-01 לחץ, חוסן ועבריינות סיליבוס של הקורס
ד"ר וולש סופי 73-226-01 עבריינות נוער סיליבוס של הקורס
ד"ר לשם רותם 73-106-01 מבוא לפסיכולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר לשם רותם 73-210-01 שיטות מחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר נהרי גלית 73-214-01 מהימנות עדים סיליבוס של הקורס
ד"ר נהרי גלית 73-989-01 פיתוח מיומנויות ומצוינות במחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר עינת תומר 73-112-01 מבוא לתורת הענישה: איפיוני הענישה הפלילית סיליבוס של הקורס
ד"ר עינת תומר 73-113-01 מבוא לתורת הענישה: דרכי הענישה הפלילית סיליבוס של הקורס
השופט פיינשטיין הרן 73-116-01 מבוא לדיני עונשין סיליבוס של הקורס
השופט פיינשטיין הרן 73-115-01 סייגים לאחריות הפלילית סיליבוס של הקורס
פרופ' תימור אורי 73-536-01 בית הסוהר כמוסד עונשי ושיקומי סיליבוס של הקורס
פרופ' תימור אורי 73-970-01 מוסדות תיקון סיליבוס של הקורס
פרופ' תימור אורי 73-765-01 פתרון קונפליקטים בינאישיים וקבוצתיים - צדק מאחה סיליבוס של הקורס
פרופ' תימור אורי 73-049-01 צדק מאחה - אלטרנטיבה לצדק הפלילי סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ה
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון