אוניברסיטת בר אילן

הספרייה למדעי החברה

שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45

טל': 03-5318484               בנין 213 (מקסיקו)               רמת גן, 52900

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ג
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

קרימינולוגיה

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ד

שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר אבולעפיה יהודית 73-140-01 סדנא בניתוח נתונים סיליבוס של הקורס
ד"ר אדיב ארד טל 73-809-01 יסודות ביולוגיים של הפרעות נפשיות סיליבוס של הקורס
ד"ר אדיב ארד טל 73-956-01 פסיכופתולוגיה למתקדמים סיליבוס של הקורס
ד"ר אידיסיס יעל 73-954-01 סוגיות בפסיכותרפיה פורנסית למגמה הקלינית סיליבוס של הקורס
ד"ר אידיסיס יעל 73-810-01 עבריינות וסטיות מיניות: היבטים עיוניים וקליניים סיליבוס של הקורס
ד"ר אידיסיס יעל 73-984-01 פסיכופתיה והפרעות באישיות סיליבוס של הקורס
ד"ר אידיסיס יעל 73-953-01 פסיכותרפיה התנהגותית-קוגניטיבית סיליבוס של הקורס
ד"ר אידיסיס יעל 73-986-01 קרימינולוגיה קלינית: תיאוריה, מחקר וטיפול סיליבוס של הקורס
ד"ר אלק מלכה 73-831-01 התמכרויות: היבטים קליניים סיליבוס של הקורס
ד"ר אלק מלכה 73-817-01 דרכי טיפול בבני נוער בחינוך הפורמלי סיליבוס של הקורס
ד"ר אלק מלכה 73-200-01 פסיכופתולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר אלק מלכה 73-961-01 פרקטיקום חברתי-שיקומי לשנה א' סיליבוס של הקורס
ד"ר אלק מלכה 73-962-01 פרקטיקום חברתי-שיקומי לשנה ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר אלק מלכה 73-701-01 קורבנות: אבחון וטיפול סיליבוס של הקורס
ד"ר אלק מלכה 73-450-01 שיטות אבחון וטיפול סיליבוס של הקורס
ד"ר אלק מלכה 73-766-01 שיקום תקון במשפחה ובקהילה סיליבוס של הקורס
ד"ר אלק מלכה 73-800-01 תיאוריות וסוגיות נבחרות בקרימינולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר בן סימון משה 73-869-01 סדנא לכתיבה מדעית סיליבוס של הקורס
ד"ר בן סימון משה 73-713-01 פשעי שנאה סיליבוס של הקורס
ד"ר בן סימון משה 73-155-01 שיטות מחקר איכותניות סיליבוס של הקורס
ד"ר בן סימון משה 73-286-01 תוקפנות ויצירה סיליבוס של הקורס
ד"ר בן סימון משה 73-854-01 תורת הראיון סיליבוס של הקורס
ד"ר בן סימון משה 73-100-01 תיאוריות בקרימינולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר גואטה קרן 73-437-01 סוגיות נבחרות בקרימינולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר גולן שמוחה הלה 73-120-01 מבוא לסטטיסטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר גולן שמוחה הלה 73-251-01 המשפחה כמערכת: הסתגלות ועבריינות סיליבוס של הקורס
פרופ' גליקסון יוסף 73-935-01 אימפולסיביות וזמן פסיכולוגי סיליבוס של הקורס
פרופ' גליקסון יוסף 73-992-01 כתיבה מדעית לתואר השלישי סיליבוס של הקורס
פרופ' גליקסון יוסף 73-804-01 סטטיסטיקה למתקדמים סיליבוס של הקורס
ד"ר וולש סופי 73-867-01 אתנו קרימינולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר וולש סופי 73-712-01 הגירה, עקירה, פתולוגיה ועבריינות סיליבוס של הקורס
ד"ר וולש סופי 73-285-01 לחץ, חוסן ועבריינות סיליבוס של הקורס
ד"ר וולש סופי 73-775-01 נוער בסיכון סיליבוס של הקורס
ד"ר וולש סופי 73-226-01 עבריינות נוער סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-440-01 אלימות פוליטית סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-560-01 ויקטימולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-487-01 ויקטימולוגיה: סוגיות בשיח השואה סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-118-01 מבוא לסוציולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-113-01 מבוא לתורת הענישה: דרכי הענישה הפלילית סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-112-01 מבוא לתורת הענישה: איפיוני הענישה הפלילית סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-222-01 סטייה חברתית סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-350-01 קולוקוויום מחלקתי לתואר ראשון סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 73-457-01 הקורבנות בשיח המשפטי סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן-רז ליאור 73-966-01 הדרכה קבוצתית קלינית סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן-רז ליאור 73-859-01 הסברים התפתחותיים להפרעות נפשיות סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן-רז ליאור 73-824-01 הערכות עבריינות וקורבנות: היבטים תפיסתיים וקוגניטיביים סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן-רז ליאור 73-987-01 הערכת אישיות סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן-רז ליאור 73-520-01 טרוריזם סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן-רז ליאור 73-840-01 מתודולוגיה למתקדמים סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן-רז ליאור 73-979-01 סדנה אינטגרטיבית דינמית סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן-רז ליאור 73-139-01/02/03/04 סדנה אמפירית בקרימינולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן-רז ליאור 73-955-01 פסיכותרפיה פסיכודינמית סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן-רז ליאור 73-997-01 קולוקוויום מחלקתי לתואר שני - קלינית סיליבוס של הקורס
ד"ר לשם רותם 73-936-01 אימפולסיביות והתנהגויות בסיכון סיליבוס של הקורס
ד"ר לשם רותם 73-106-01 מבוא לפסיכולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר לשם רותם 73-937-01 עיבוד לשוני ועיבוד רגשי בקרב עבריינים-הבטיים נוירופסיכולוגים סיליבוס של הקורס
ד"ר לשם רותם 73-984-02 פסיכופתיה והפרעות אישיות סיליבוס של הקורס
ד"ר לשם רותם 73-210-01 שיטות מחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר לשם רותם 73-938-01 תחלואה נלווית בקרב בני נוער עבריינים סיליבוס של הקורס
ד"ר נאור זיו רויטל 73-313-01 היבטים ביוסוציופסיכולוגיים של התמכרויות סיליבוס של הקורס
ד"ר נהרי גלית 73-150-01 עבודה התנדבותית בשדה סיליבוס של הקורס
ד"ר נהרי גלית 73-820-01 קרימינולוגיה ניסויית סיליבוס של הקורס
השופט פיינשטיין הרן 73-116-01 מבוא לדיני עונשין סיליבוס של הקורס
השופט פיינשטיין הרן 73-115-01 סייגים לאחריות הפלילית סיליבוס של הקורס
גב' רוזנברג חנה 73-929-01 אלימות וניצול במשפחה סיליבוס של הקורס
פרופ' רונאל נתי 73-951-01 דרכי התערבות בפרט ובמוסד סיליבוס של הקורס
פרופ' רונאל נתי 73-814-01 דרכי טיפול בהתמכרויות ומניעתן בקהילה סיליבוס של הקורס
פרופ' רונאל נתי 73-318-01 סדנה קבוצתית לטיפול סיליבוס של הקורס
פרופ' רונאל נתי 73-145-01 התמכרויות בקרב אוכלוסיות סיכון סיליבוס של הקורס
ד"ר שחורי מלי 73-967-01 הנחיית קבוצות סיליבוס של הקורס
ד"ר שימקין טלי 73-826-01 עבריינות נשים: היבטים עיוניים וקליניים סיליבוס של הקורס
ד"ר תימור אורי 73-536-01 בית הסוהר כמוסד עונשי ושיקומי סיליבוס של הקורס
ד"ר תימור אורי 73-970-01 מוסדות תיקון סיליבוס של הקורס
ד"ר תימור אורי 73-765-01 פתרון קונפליקטים בינאישיים וקבוצתיים - צדק מאחה סיליבוס של הקורס
ד"ר תימור אורי 73-049-01 צדק מאחה - אלטרנטיבה לצדק הפלילי סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ג
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון