קורסים במסגרת קורסי הבחירה של לימודי מ.א. של ביה"ס לעבודה סוציאלית

בקורסים אלו יושם דגש על הצד התיאורטי והם אינם נותנים נקודות זיכוי למתקבלים ללימודי תואר שני. מספר המקומות מוגבל.

* יתכנו שינויים בשעות הלימוד.

* הקורסים אינם מוכרים לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך.

* בכל הקורסים ישנה דרישה של הגשת עבודה.

הרשמה

על הנרשמים לצרף:

  1. טופס הרשמה
  2. דמי הרשמה - המחאה בסך 250 ש"ח לפקודת אוניברסיטת בר-אילן
  3. קורות חיים
  4. תמונת פספורט
  5. צילומי תעודות של התואר הראשון/השני

שיטות טיפול מתקדמות בשיקום

יום ד', 16:00-18:00, קורס שנתי. מרצה: ד"ר רות נאור.

מטרת הקורס היא להבין את המושגים המודרניים בשיקום בישראל, להכיר את שירותי השיקום ואת מגוון תכניות השיקום וללמוד תיאוריות בשיקום ואת עקרונות החשיבה השיקומית.

עלות יחידת לימוד שנתית: 2,100 ש"ח + 250 ש"ח דמי הרשמה
המחירים צמודים למדד יוקר המחיה יולי 2012

מאפייני מחלות וטיפול: היבטים רב-מקצועיים

יום ד' 14:00 - 16:00, סמסטר ב'. מרצה: פרופ' ורדה סוסקולני.

הקורס מציג את המאפיינים הרפואיים-אטיולוגיה, מהלך המחלה והטיפול הרפואי בסוגים שונים של מחלות כרוניות וסופניות, ואת ההשלכות הפסיכו-חברתיות על חולים ועל בני משפחותיהם; דיון בסוגיות אתיות רפואיות; הערכת התערבויות רב-מקצועיות ופסיכו-סוציאליות שונות המתאימות לסוגי מחלות שונים.

עלות הקורס: 1,000 ש"ח + 250 ש"ח דמי הרשמה. המחירים צמודים למדד יוקר המחיה יולי 2012.

פסיכופתולוגיה של הילד והמתבגר

יום ד' 14:00 - 16:00, סמסטר א'. מרצה: ד"ר ניר קמחי.

קורס תיאורטי שנועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בפסיכופתולוגיה של ילדים ובני נוער. במהלך הקורס ייחשפו התלמידים אל סוגי ההפרעות הנפשיות השכיחות בקרב ילדים ובני נוער.

עלות הקורס: 1,000 ש"ח + 250 ש"ח דמי הרשמה. המחירים צמודים למדד יוקר המחיה יולי 2012.

פסיכופתולוגיה של המבוגר

יום ג' 18:00 - 20:00, סמסטר ב'. מרצה: ד"ר הראל לורנץ.

הקורס מתמקד בהפרעות פסיכיאטריות הייחודיות למבוגרים, בהפרעות אישיות ובהפרעות שהן אתגר מיוחד לטיפול ולאבחנה. הקורס יסקור את מגוון הטיפולים בהפרעות אלו, את המנגנונים המוחיים ואת ההשפעות הגנטיות והסביבתיות המשפיעות על התפתחות ההפרעה.

עלות הקורס: 1,000 ש"ח + 250 ש"ח דמי הרשמה. המחירים צמודים למדד יוקר המחיה יולי 2012.

כל ההודעות