התכנית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן :: אוניברסיטת בר אילן
חברי סגל > ד"ר מולוב בנימין


ד"ר בנימין מולוב
Dr. BInyamin Molov

mollob@mail.biu.ac.il

שעות קבלה
בנין 508/3 חדר 2
שעות קבלה ימי רביעי 15:00-16:00, או בתיאום מראש.


תחומי מחקר
יחסים בנילאומיים, ריאליזים, יישוב סכסוכים ממבט בין תרבותי ודתי.
קורס/ים
גישות ליישוב סכסוכים בחברה הישראלית
השכלה
תיאור קורות חיים