Bar-Ilan University Parashat Hashavua Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


פרשת שמות

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ז

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
317,4 1204 תשע"ז עומר מינקה התיקון של משה
348,1 1204 תשע"ז יושי פרג'ון טירון היה משה לנבואה
45.7 1151 תשע"ו אבינועם כהן "חס ושלום שמשה רבינו נתרשל מן המילה"
48.2 1151 תשע"ו רפי ועקנין "כלי כסף וכלי זהב ושמלות"- כלים של חירות
56.8 1102 תשע"ה חנה כשר על החמלה: מה בין הרמב"ם לבין שד"ל
63.5 1102 תשע"ה עדנה הילביץ ציפורה במלון - סיפור של בניית זהות (שמות ד: כד-כו)וּ
62.9 1048 תשע"ד מאיר סיידלר פרשת שמות
66.0 1048 תשע"ד יאיר ברקאי משמעותו של הביטוי "וַיִּשְׁרְצוּ"
94.2 999 תשע"ג מנחם בן-ישר ספר שמות: ספר הר סיני
53.7 999 תשע"ג ארנון קימלמן חובת הביקורת על עסקני ציבור ועל תלמידי חכמים
80.9 949 תשע"ב אלכסנדר קליין א-היה אשר א-היה
74.2 949 תשע"ב נתן אביעזר "וְהוֹצֵא אֶת-עַמִּי בְנֵי-יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם"
55.8 894 תשע"א הרב יהודה זולדן וְהֵן לֹא-יַאֲמִינוּ לִי
67.5 894 תשע"א שמואל לובושיץ "יִתְרוֹ חֹתְנוֹ כֹּהֵן מִדְיָן"
68.4 843 תש"ע יונה בר מעוז זהב השתיקה
50.6 843 תש"ע מנחם בן-ישר שני שלבים בגאולת מצרים
64.1 792 תשס"ט מנחם בן ישר אתחלתא דגאולת מצרים
40.1 792 תשס"ט ד"ר שמעון אליעזר הלוי
(שוברט) ספירו
תגובת משה לשליחות
29.6 736 תשס"ח פרופ' משה קוה הזהות היהודית של עם ישראל
31.8 736 תשס"ח פרופ' חיים הלפרן גאולת מצרים, הגאולה העתידה, ומדינת ישראל
56.2 686 תשס"ז ד"ר דוד אלגביש יציאת משה לביצוע שליחותו
51.4 686 תשס"ז הרב אורן דובדבני הנילוס שהחזיר מתנה
72.1 636 תשס"ו ד"ר יואל שילה חליצת נעלים במקום קדוש
26.5 636 תשס"ו יהודה הצבי "בני בכרי ישראל"
k88.8 581 תשס"ה פרופ' דב לנדאו מה טעם ישראל שנואים ע"י האומות?
k71.8 581 תשס"ה יחזקאל כהן לידת משה
k41.1 531 תשס"ד פרופ' משה צפור אסור לספר בגנותם של ישראל
k32.4 531 תשס"ד עדנה הילביץ "בזכות נשים צדקניות שהיו באותו הדור
נגאלו ישראל ממצרים"
k11.1 476 תשס"ג פרופ' משה ארנד אחדות, בכורה, הנהגה
k8.9 476 תשס"ג ד"ר אלכסנדר קליין נבואת משה רבנו
k10.9 426 תשס"ב ד"ר יאיר ברקאי סיפור לידת משה והצלתו
k8.1 426 תשס"ב דבורה גנץ גאולה זו על שום מה?
k8.1 426 תשס"ב מנשה אלישיב שלוש הפטרות
k20.2 376 תשס"א ד"ר יעקב גלר עליית עדת "בני-ישראל" מהודו
k15.7 376 תשס"א מיכאל אביעוז מדוע נשתעבדו בני ישראל במצרים?
k20.4 320 תש"ס ד"ר יעקב גלר שלח את עמי
k7.7 270 תשנ"ט ד"ר יעל שמש המיילדות העבריות במצרים -
גבורה, שקר והצלת חיים
k14.1 270 תשנ"ט ד"ר ישראל צבי גילת על ההנקה כמלאכה וכשעבוד במקורות ההלכה
k14.6 219 תשנ"ח ד"ר אהרן ארנד "ובני ישראל פרו וישרצו..." -
"ששה בכרס אחד"
k8.4 219 תשנ"ח ד"ר נפתלי דויטש מרחץ הדמים של פרעה מלך מצרים
k5.2 165 תשנ"ז מיכאל אביעוז על מנהיגים ורועים
k7.5 165 תשנ"ז פרופ' אליעזר בשן למקורו של מנהג
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]