[]

הצהרה חוזרת לעמית הוראה/מורה מן החוץ לשנה"ל תשע"ה

הצהרה חוזרת לעמית הוראה/מורה מן החוץ לשנה"ל תשע"ו

טופס הצהרה – עמית הוראה/מורה מן החוץ לשנה"ל תשע"ה

(טופס הצהרה עמית הוראה/מורה מן החוץ (1/2015

הצהרה חוזרת לעמית הוראה/מורה מן החוץ לשנה"ל תשע"ד

טופס הצהרה – עמית הוראה/מורה מן החוץ לשנה"ל תשע"ד

טופס הצהרה על תעסוקה נוספת

טופס בקשה להחזר שכר לימוד במכללה

טופס הצהרה - עמית הוראה /מורה מן החוץ לשנה"ל תשע"ב

הצהרה חוזרת לעמית הוראה/מורה מן החוץ לשנה"ל תשע"ב

טופס הצהרה - עמית הוראה /מורה מן החוץ גרסה 2012

הצהרה חוזרת לעמית הוראה/מורה מן החוץ גרסה 2012

טופס קביעת דרגה לעובד אקדמי זוטר / תלמיד מחקר במשרה

טופס קביעת וותק לעובד אקדמי זוטר כולל עמיתי הוראה

הצהרה חוזרת לעמית הוראה/מורה מן החוץ לשנה"ל תשע"ז

(1/2016) טופס הצהרה - עמית הוראה /מורה מן החוץ