[]

מגירסה 4 ומעלה Adobe Acrobat Reader וניתנים לתצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת PDF הטפסים שמורים כקובצי
בחלון ההדפסה Print as image יש לסמן את Postscript הערה: בכדי להדפיס במדפסת

טופס הנחיות למילוי טפסים

בקשה לקבלת שירותי מחשב בבר-אילן

בקשה לרכישת מחשב וציוד נלווה

לפי רישוי מחלקתי - מיועד למחלקות שבהסדר Mathematica בקשה לשימוש ב

טופס בקשה לחידוש שירותי מחשב

טופס בקשה לתיקון בתשלום של ציוד מחשוב

טופס בקשה לשדרוג ציוד מחשוב

בקשה לקבלת כתובת דואר אלקטרוני גנרית

בקשה לשירותי חיוג

טופס הסכם שירות למחשב

בקשה לשימוש בשרתי חישוב נומרי

טופס נוהל רכישת תוכנת בבילון

תשלום עבור ספרות מקצועית

ברישיון מחלקתי - מיועד למחלקות שבהסדר Comsol תוכנת

לפי רישוי מחלקתי – מיועד למחלקות שבהסדר LabVIEW-בקשה לשימוש ב

קצרה Maple הרשמה ותשלום לסדנת

ברשיון מחלקתי MAPLE הזמנת תוכנת

למחשב באוניברסיטה המחובר לרשת MATLAB הזמנת תוכנת

לפי רישוי מחלקתי - מיועד למחלקות שבהסדר MATLAB-בקשה לשימוש ב

לתלמיד מחקר בלבד לשימוש מחוץ לקמפוס האוניברסיטה MATLAB הזמנת מוצרי

לסגל אקדמי לשימוש מחוץ לקמפוס האוניברסיטה MATLAB הזמנת מוצרי

ORIGIN הזמנת תוכנת

Exceed 3D-ו Exceed רשיון שימוש בתוכנת

רכישת מחשב וציוד נלווה

רכישת מחשב וציוד נלווה לעובדי המרכז לתקשוב ומידע

הנחיות להקמת אתר אינטרנט על מחשב ייעודי

בקשה לרישום אתר אינטרנט חדש

בקשה להגדרת מתחזק לאתר אינטרנט

בקשה לחידוש אחריות על אתר

בקשה לשינוי פרטי מתחזק אתר אינטרנט

בקשה לשינוי פרטי אחראי על אתר אינטרנט או שינוי כתובת אתר

בקשה לקבלת הרשאה ללוטוס נוטס-פרויקט פריא"ל

טופס התחייבות מזמין נקודת התחברות לרשת המנהלית

קבלת הרשאת שימוש במשטחי סטודנטים של המרכז לתיקשוב ומידע

טופס התחייבות למבקש חיבור למחשב נייד

טופס התחייבות לכיבוי מחשב

Babylon נוהל רכישה של תוכנת בבילון

בקשת שימוש בתוכנות בהסכם ומאגרי יישומים עבור יועצי מחשוב בפקולטות

AMOS/SPSS/SAS הצהרת משתמש לרכישת תוכנת

לכותבי מאמרים, עבודות גמר, דיסרטציות וספרים WORD-טופס הרשמה לסדנא ב

לחברי סגל אקדמי וסטודנטים לתארים מתקדמים SPSS תשלום דמי רישום והרשמה לסדנת

Excel תשלום דמי רישום והרשמה לסדנה לשימושים סטטיסטיים בעזרת

Amos תשלום דמי רישום והרשמה לסדנת

למחשב באוניברסיטה המחובר לרשת COMSOL הזמנת תוכנת

אבטחת מידע - לקראת ישיבת אישור תיאום הפרויקט עם המרכז לתקשוב ומידע ופורום במ"מ

טופס רכישת ציוד מספק לא מאושר

טופס התחייבות המשתמש ברשת אוניברסיטת בר-אילן

MATLAB הרשמה ותשלום לסדנת

ACROBAT רשיון שימוש בתוכנות

PHOTOSHOP רשיון שימוש בתוכנות

ENDNOTE רשיון שימוש בתוכנות

טופס התחייבות למבקש חיבור מחשב נייד לרשת מנהלה

Instructions and Commitment Form for New Web Site on a Dedicated Computer

Requesting a Meeting to Confirm Project Coordination and the Forum for Systems & Data Security

Laptop User's Network Connection Commitment Form