[]

מגירסה 4 ומעלה Adobe Acrobat Reader וניתנים לתצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת PDF הטפסים שמורים כקובצי
בחלון ההדפסה Save as image יש לסמן Postscript הערה: בכדי להדפיס במדפסת


בקשה לנסיעה למטרת פעילות אקדמית ע"ח קקמ"ב

טופס בקשה לנסיעה לחול - גמלאים

נסיעה לחו"ל ע"ח תקציב מחקר - סגל אקדמי/ חוקרים / תלמידי מחקר

ספח לטופס בקשה לנסיעה למטרת פעילות מחקרית/שבתון

בקשה לנסיעה לחו"ל ע"ח תקציב מחקר/תקציב אחר לעובד מנהלי

(בקשה לנסיעה למטרת פעילות אקדמית (עמיתי הוראה

(ספח לטופס בקשה לנסיעה למטרת פעילות מחקרית (עמיתי הוראה

דו"ח על השתלמות בחו"ל

דו"ח כספי מנסיעה לחו"ל

תעריפי הוצאות נסיעה לחו"ל לשנת 2018

רכישת מחשב/ציוד מדעי מקרן לקשרי מדע בינלאומיים

טופס בקשת החזר הוצאות מקרן קשרי מדע לחברי סגל פעיל בלבד

טופס בקשה לרכישת מחשב גמלאים

טופס בקשת החזר הוצאות מקרן קשרי מדע לגמלאים

טופס מס הכנסה, הרשאה לחיוב - גמלאים

טופס זכאות להקצאה שנתית מקרן מחקר לגמלאים

נסיעות מעורבות התחייבות בילתי חוזרת

טופס בקשה לביצוע תשלום במטבע זר לחו"ל

טופס בקשה לפדיון קקמ"ב

מדריך ליוצא לשבתון לחול

טופס דו"ח סיום שבתון

נספח מס הכנסה ליוצא לשבתון לחול

מדריך לנוסע לחו"ל

טופס בקשת תשלום מלגה לסטודנטים