[]

מגירסה 4 ומעלה Adobe Acrobat Reader וניתנים לתצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת PDF הטפסים שמורים כקובצי
בחלון ההדפסה Save as image יש לסמן Postscript הערה: בכדי להדפיס במדפסת


נסיעות מעורבות התחייבות בילתי חוזרת


דו"ח על השתלמות בחו"ל

דו"ח כספי מנסיעה לחו"ל

נסיעה לחו"ל ע"ח תקציב מחקר - סגל אקדמי/ חוקרים / תלמידי מחקר

טופס בקשה לנסיעה לחול - גמלאים

בקשה לנסיעה לחו"ל ע"ח תקציב מחקר/תקציב אחר לעובד מנהלי

(בקשה לנסיעה למטרת פעילות אקדמית (עמיתי הוראה

(ספח לטופס בקשה לנסיעה למטרת פעילות מחקרית (עמיתי הוראה

בקשה לנסיעה למטרת פעילות אקדמית ע"ח קקמ"ב

ספח לטופס בקשה לנסיעה למטרת פעילות מחקרית/שבתון

מדרך לנוסע לחו"ל

רכישת מחשב/ציוד מדעי מקרן לקשרי מדע בינלאומיים

טופס בקשת החזר הוצאות מקרן קשרי מדע לחברי סגל פעיל בלבד

טופס בקשת החזר הוצאות מקרן קשרי מדע לגמלאים

טופס בקשה לרכישת מחשב גמלאים

טופס מס הכנסה, הרשאה לחיוב - גמלאים

טופס בקשה לביצוע תשלום במטבע זר לחו"ל

טופס בקשה לפדיון קקמ"ב

טופס דו"ח סיום שבתון

מדריך ליוצא לשבתון לחול

נספח מס הכנסה ליוצא לשבתון לחול

תעריפי הוצאות נסיעה לחו"ל לשנת 2017