[]


בחלון ההדפסה Save as image יש לסמן , Postscript בכדי להדפיס במדפסת

בקשה לנסיעה למטרת פעילות אקדמית + נספח

טופס בקשה למענק הרקטור למחקר - תשע"א

בקשה לנסיעה על חשבון כספי עתודות מחקר

טופס בקשה לנסיעה לחול - גמלאים

טופס זכאות להקצאה שנתית מקרן מחקר לגמלאים

טופס בקשה למענק הרקטור למחקר - תשע"ב

בקשה להיתר עבודה נוספת

בקשה לשבתון או חל"ת

פרטים אישיים של חברי סגל היוצאים לשבתון בחו"ל

טופס פרסומים

טופס מלווה לבקשה למינוי חדש/העלאה בדרגה +קביעות

טופס הצעה למינוי חדש/העלאה בדרגה + קביעות כחבר סגל באוניברסיטת בר-אילן

טופס נסיעה לחו"ל ע"ח תקציב מחקר

טופס דיווח על פעילות אקדמית של קתדרא

טופס בקשה להארכת זמן בחינה מעבר לשעתיים

בקשה לריכוז הוראה בסמסטר אחד

(טופס תכנית קורס (סילבוס

טופס הגשת בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה

טופס בקשה להמרת תקנים

הנחיות המל"ג להגשת בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה

ועדת האתיקה

טפסים של ועדת האתיקה

ניסויים רפואיים בבני אדם