לוגו אוניברסיטת בר-אילן

Foreign Student Programs

Israel Experience

התוכנית "Israel Experience" הינה תוכנית לסטודנטים מחו"ל, בעיקר מצפון ארה"ב. סטודנטים אילו הינם בוגרי תיכון יהודי המגיעים לאוניברסיטת בר-אילן לשנת לימודים והכרת ארץ ישראל. כשמה, התוכנית משלבת לימודי יהדות עם לימודים כלליים במגוון מקצועות. לימודים אלה נמשכים כ-10 חודשים, ובסוף שנת הלימודים מקבלים הסטודנטים גיליון ציונים אשר מקנה להם קרדיט אקדמי באוניברסיטאות בחו"ל. השנה האקדמית בנויה על בסיס סמסטריאלי, כך שכל קורס מחולק לסמסטר א' וסמסטר ב' ובסוף כל סמסטר נערכות בחינות. לאחריהן מקבלים הסטודנטים גליון ציונים אשר מאפשר להם להגיש טופסי הרשמה להתקבל לאוניברסיטאות בחו"ל. המרצים בתוכנית, אשר אינם בסגל הקבוע של האוניברסיטה, אושרו על ידי ראשי המחלקות הרלוונטיים לקורסים אותם הם מלמדים.

מנהל התוכנית - הרב ארי קאהן
מרכזת התוכנית - עליתה פיטרו

ליצירת קשר: 077-3643605
alyta.pitaru@biu.ac.il