לוגו אוניברסיטת בר-אילן

פעילויות חברתיות באוניברסיטה

אגודת הסטודנטים – טל' 03-5317477

ברחבי הקמפוס מתקיימות פעילויות חברתיות המאורגנות ע"י אגודת הסטודנטים. הפעילות מתפרסמת בלוחות המודעות ברחבי האוניברסיטה.

לשכת רב הקמפוס - טל' 03-5318372.

לשכת הרב מארגנת שיעורי תורה, הרצאות, שבתות קמפוס וכו'. הפעילות מתפרסמת בלוחות המודעות ברחבי הקמפוס

מעונות – טל' 03-5318392

בכל פנימייה מתקיימת פעילות חברתית נפרדת כמו ערבי שירה, מסיבות ראש חודש, סעודה שלישית בצוותא ועוד.
פרטים על כך יפורסמו בלוח המודעות אשר בכל פנימייה.

צוות קליטה – טל' 03-5318977

לסטודנטים עולים פעילות חברתית מאורגנת ע"י צוות קליטה במשרד דיקאן הסטודנטים.