לוגו אוניברסיטת בר-אילן

בנייני המעונות

הכתובת במעונות: שם הסטודנט___________
שם המעונות____________ מספר חדר _________
אוניברסיטת בר אילן רמת גן
מיקוד 5290002