לוגו אוניברסיטת בר-אילן

צרו קשר

טופסי פניה מיועדים למילוי בכתב, לאחר הדפסתם על מדפסת מקומית לאחר מילוי הטפסים נא לשולחם בדואר רגיל לכתובת הבאה, למדור המתאים

כתובתנו למשלוח דואר
לשכת דיקאן הסטודנטים
אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן - 52900

שם המדור נושאים בטיפול מס' טלפון כתובת דוא"ל
מדור שרותי הסטודנט קבילות סטודנטים, הלוואות, סיוע כלכלי, זכויות מילואים, יולדות, הורות 03-5318652 students.services@biu.ac.il
מדור מעונות מגורים במעונות 03-5318392 Meonot.office@biu.ac.il
מדור תמיכה והנגשה לסטודנט מתן סיוע לימודי וטיפול בפניות הנגישות של סטודנטים עם מוגבלות ולקות למידה. 03-5318491 negishut.student@biu.ac.il
אולפן ומכינה לעולים מכינה לעולים ותיירים 03-5318653 mechina.office@biu.ac.il
מדור אקדמיה קהילה רמ"ד אקדמיה וקהילה 03-3643584 dikla.sher@biu.ac.il
מדור אקדמיה קהילה תחום יוצאי אתיופיה 03-5314363 Tezeta.Garmay@biu.ac.il
מדור אקדמיה קהילה העדפה מתקנת 03-5317429 ivon.eshel@biu.ac.il
מדור אקדמיה קהילה תחום חרדים 03-3643590 zehva.drori@biu.ac.il
מדור אקדמיה קהילה החברה הערבית 052-3336383 rfat_sweidan@hotmail.com
מדור אקדמיה קהילה תכנית הדברות 03-5318978 Dialogue.Program@biu.ac.il
מרכז ליעוץ ללימודים ולפיתוח קריירה יעוץ לימודים ובחירת מקצוע 03-5317024 yeutz.ac@mail.biu.ac.il
מדור עולים עולים ורווחה 077-3643585 olim.wellbeing@biu.ac.il
מזכירות לשכת הדיקן   03-5318275 Dean.Students@biu.ac.il