לוגו אוניברסיטת בר-אילן

מכבסה

מכבסה בשירות עצמי בבנייני המעונות.
השירות כרוך בתשלום ומיועד רק לדיירי המעונות.