מדור תמיכה והנגשה לסטודנט

ע"ש סיביל ויגדור

התאמות בלימודים לסטודנטים עם מוגבלות

סטודנטים עם מוגבלות פיזית, חושית או נפשית זכאים להתאמות בלימודים על מנת על מנת לאפשר להם לממש את הפוטנציאל הלימודי, הטמון בהם, מבלי שהמגבלה תפגע בהישגיהם הלימודיים.

אישורים רפואיים נדרשים ע"פ סוג הלקות:

  • לקות ראיה
  • 1. צילום תעודת עיוור או אישור מהמוסד לביטוח לאומי שהסטודנט מוכר על ידם.
    2. בעלי ראיה ירודה יצרפו חוות דעת רפואית המפרטת את הבעיה וחומרתה, כולל הערכה של חדות הראיה מקרוב ומרחוק במשקפיים או בעדשות ובלעדיהם.
  • לקות שמיעה
  • 1. אודיוגרמה המצביעה על שמיעה ירודה
    2. וחוות דעת רפואית של רופא אף אוזן גרון או קלינאי תקשורת המטפלים בסטודנט/ית.
  • נכים/ות
  • ממצאים רפואיים שהוגשו לצורך קביעת אחוזי הנכות (פיזית/ נפשית) ואישור מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הביטחון הכולל את פירוט אחוזי הנכות.