מדור תמיכה והנגשה לסטודנט

ע"ש סיביל ויגדור

התאמות בלימודים לסטודנטים עם לקות למידה

סטודנטים עם לקות למידה זכאים להתאמות בלימודים, בהתאם לאפיוני הלקות ולעצמתה ובהתאם לקריטריונים הבאים:

 • 1. סטודנטים עם לקות למידה נדרשים להגיש אבחון מת"ל או אבחון של "מרכז חדד" שתוקפו אינו עולה על 5 שנים מיום עריכתו.
 • 2. סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז- מחויבים גם כן לעבור אבחון בהתאם לדרישות הנ"ל, ובנוסף להציג הערכה רפואית באשר לחומרת ההפרעה.
 • 3. אבחונים, שעומדים באחד מהתנאים הבאים, יאושרו לתיקוף (בדיקה מקצועית) ע"י מרכז חדד:
  • 3.1. אבחונים שבגינם ניתנו התאמות בבחינה הפסיכומטרית.
  • 3.2. אבחונים של סטודנטים דוברי שפות זרות כשפת אם.
  • 3.3. אבחונים של תלמידי תיכון שלומדים במסגרת האוניברסיטה
  • 3.4. אבחונים שנעשו במכון אבחון אוניברסיטאי.
  • 3.5 אבחונים שהתקבלו ע"י לשכת עו"ד, מועצת רו"ח ונציבות שירות המדינה.
  • 3.6 אבחונים של סטודנטים שלומדים במכללות בחסות בר אילן, ומגיעים ללמוד באוניברסיטה, כחלק מתוכנית הלימודים, לצורך השלמת התואר.
 • 4. האבחונים המופיעים בסעיף 3 יאושרו לתיקוף בתנאי שהאבחון נערך לפני פחות מחמש שנים, ובעת האבחון המאובחן היה בן 17 או יותר.
 • 5. במידה והאבחון לא ניתן לתיקוף, הסטודנט יחוייב לעבור אבחון בהתאם לדרישות הנ"ל.