אוניברסיטת בר-אילן
דיקן הסטודנטים | היחידה למעורבות חברתית ע"ש סיביל ויגדור
תאריך אחרון להגשת בקשה להתאמות למבחני סמסטר א' 31.12.2017
התאמות בלימודים לסטודנטים עם לקות למידה

סטודנטים עם לקות למידה זכאים להתאמות בלימודים, בהתאם לאפיוני הלקות ולעצמתה ובהתאם לקריטריונים הבאים:

 • 1. סטודנטים עם לקות למידה מחויבים לעבור אבחון מת"ל או אבחון של "מרכז חדד", גם אם אובחנו בעבר ויש בידיהם אבחונים קודמים.
 • 2. סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז- מחויבים גם כן לעבור אבחון בהתאם לדרישות הנ"ל, ובנוסף להציג הערכה רפואית באשר לחומרת ההפרעה.
 • 3. אבחונים, שעומדים באחד מהתנאים הבאים, יאושרו לתיקוף (בדיקה מקצועית) ע"י מרכז חדד:
  • 3.1. אבחונים שבגינם ניתנו התאמות בבחינה הפסיכומטרית.
  • 3.2. אבחונים של סטודנטים דוברי שפות זרות כשפת אם.
  • 3.3. אבחונים של תלמידי תיכון שלומדים במסגרת האוניברסיטה
  • 3.4. אבחונים שנעשו במכון אבחון אוניברסיטאי.
  • 3.5 אבחונים שהתקבלו ע"י לשכת עו"ד, מועצת רו"ח ונציבות שירות המדינה.
  • 3.6 אבחונים של סטודנטים שלומדים במכללות בחסות בר אילן, ומגיעים ללמוד באוניברסיטה, כחלק מתוכנית הלימודים, לצורך השלמת התואר.
 • 4. האבחונים המופיעים בסעיף 3 (למעט סעיף 3.4) יאושרו לתיקוף בתנאי שהאבחון נערך לפני פחות מחמש שנים, ובעת האבחון המאובחן היה בן 17 או יותר.
 • 5. במידה והאבחון לא ניתן לתיקוף, הסטודנט יחוייב לעבור אבחון בהתאם לדרישות הנ"ל.