אוניברסיטת בר-אילן
דיקן הסטודנטים | היחידה למעורבות חברתית ע"ש סיביל ויגדור

סטודנטים עם לקות למידה

סטודנטים שהגישו אבחונים ע"פ דרישות האוניברסיטה, והוכרו כלקויי למידה, ע"י היחידה למעורבות חברתית לצורך התאמות בלימודים, זכאים לסיוע לימודי
במהלך התואר.

סיוע בלימודים

סטודנטים עם לקות למידה זכאים לקבל חונכות ארוכת טווח או שיעורי עזר נקודתיים.

הכוונה אקדמית

סטודנטים עם לקות למידה, שנתקלים בבעיות לימודיות או בבעיות מנהליות במהלך הלימודים, מקבלים ייעוץ והכוונה במסגרת היחידה ובמקרים מסוימים היחידה מציידת את הסטודנט במכתב המאשר את קיומה של הבעיה שאובחנה ואת ההתאמות המומלצות במקרה זה.

מרכז למידה

ביחידה למעורבות חברתית ישנו מרכז למידה, הכולל בתוכו חדרי עיון מרווחים ומעבדת מחשבים. סטודנטים עם לקות למידה יכולים למצוא במרכז חדרים שקטים ללמידה ופתרונות טכנולוגיים מסייעים, כגון: תוכנות מחשב להקראת טקסטים מאפשרות בחירה של קול הקריין, גובה הטון וסוג הצליל, כמו גם שליטה בצבעי הרקע והגוֹפן למניעה של הסחת דעת במקרה של הפרעות ריכוז.