מדור תמיכה והנגשה לסטודנט

ע"ש סיביל ויגדור

סטודנטים עם לקות למידה

סטודנטים שהגישו אבחונים ע"פ דרישות האוניברסיטה והוכרו כלקויי למידה ע"י מדור תמיכה והנגשה לסטודנט לצורך התאמות בלימודים, זכאים לסיוע לימודי במהלך התואר.

סיוע בלימודים

סטודנטים עם לקות למידה זכאים לקבל חונכות או שיעורי עזר נקודתיים.

הכוונה אקדמית

סטודנטים עם לקות למידה, שנתקלים בבעיות לימודיות או בבעיות מנהליות במהלך הלימודים, יכולים לקבל ייעוץ והכוונה במסגרת המדור ובמידת הצורך המדור ינפיק לסטודנט מכתב המאשר את קיומה של הבעיה שאובחנה ואת ההתאמות המומלצות במקרה זה.

מרכז למידה

במדור תמיכה והנגשה לסטודנט ישנו מרכז למידה, הכולל בתוכו חדרי עיון מרווחים ומעבדת מחשבים. סטודנטים עם לקות למידה יכולים למצוא במרכז חדרים שקטים ללמידה ופתרונות טכנולוגיים מסייעים, כגון: תוכנות מחשב להקראת טקסטים המאפשרות בחירה של קול הקריין, גובה הטון וסוג הצליל, כמו גם שליטה בצבעי הרקע והגוֹפן למניעה של הסחת דעת במקרה של הפרעות ריכוז.