לוגו אוניברסיטת בר-אילן

היחידה למעורבות חברתית

ע"ש סיביל וויגדור

סטודנטים מהמגזר הערבי

א. יועץ אקדמי לסטודנטים מהמגזר הערבי היועץ האקדמי משמש אוזן קשבת לסטודנטים בני המגזר הערבי בנושאים לימודיים וחברתיים:

 • תמיכה וליווי סטודנטים בני המגזר הערבי
 • הפנייה לקבלת סיוע לימודי.
 • טיפול בפניות של סטודנטים מהמגזר הערבי מול המחלקות ומשרדי האוניברסיטה.
 • מתן ייעוץ כללי לנושאי למידה, תמיכה רגשית, מלגות, מגורים וכדומה.
 • ב. חונכות

  סטודנטים מהמגזר הערבי יכולים לקבל סיוע לימודי על ידי חונכים הלומדים באותה מחלקה. המטרה היא למנוע את נשירתם ולאפשר להם להתמודד בהצלחה עם המטלות הלימודיות.

  ג. התאמות

 • סטודנטים מהמגזר הערבי, אשר למדו בביה"ס ששפת הלימוד הראשית שם היא ערבית, זכאים להארכת זמן בבחינות בשפה העברית במהלך השנה הראשונה לתואר ובבחינות בשפה האנגלית לכל התואר.
 • במקרים בהם בחינות מתקיימות במועדי חג של הסטודנטים המוסלמים והנוצרים ניתנת לסטודנט אפשרות להבחן במועד מיוחד.
 • לפרטים נוספים, ניתן לפנות ליועץ אקדמי לסטודנטים מהמגזר ערבי:
  ריפעאת סווידאן 052-3336383 דוא"ל rfat_sweidan@hotmail.com