אוניברסיטת בר-אילן
דיקן הסטודנטים | היחידה למעורבות חברתית ע"ש סיביל ויגדור

סטודנטים מהמגזר הערבי

א. יועץ אקדמי לסטודנטים מהמגזר הערבי היועץ האקדמי משמש אוזן קשבת לסטודנטים בני המגזר הערבי בנושאים לימודיים וחברתיים:

 • • תמיכה וליווי סטודנטים בני המגזר הערבי
 • • הפנייה לקבלת סיוע לימודי.
 • • טיפול בפניות של סטודנטים מהמגזר הערבי מול המחלקות ומשרדי האוניברסיטה.
 • • מתן ייעוץ כללי לנושאי למידה, תמיכה רגשית, מלגות, מגורים וכדומה.
 • ב. חונכות

  סטודנטים מהמגזר הערבי יכולים לקבל סיוע לימודי על ידי חונכים הלומדים באותה מחלקה. המטרה היא למנוע את נשירתם ולאפשר להם להתמודד בהצלחה עם המטלות הלימודיות.

  ג. התאמות

 • • סטודנטים מהמגזר הערבי, אשר למדו בביה"ס ששפת הלימוד הראשית שם היא ערבית, זכאים להארכת זמן בבחינות בשפה העברית במהלך השנה הראשונה לתואר ובבחינות בשפה האנגלית לכל התואר.
 • • במקרים בהם בחינות מתקיימות במועדי חג של הסטודנטים המוסלמים והנוצרים ניתנת לסטודנט אפשרות להבחן במועד מיוחד.
 • לפרטים נוספים, ניתן לפנות למר ריפעאת סווידאן, יועץ אקדמי לסטודנטים מהמגזר ערבי.