לוגו אוניברסיטת בר-אילן

היחידה למעורבות חברתית

ע"ש סיביל וויגדור

תוכנית עתידים

תכנית "עתידים" , מאפשרת לבוגרי תיכון מצטיינים מהפריפריה ללמוד לתואר אקדמי בתחומים מגוונים. במהלך הלימודים, זוכים הסטודנטים בתכנית לסיוע כלכלי, חברתי ואקדמי מקיף.

עם סיום התואר, משתלבים הבוגרים ביחידות הטכנולוגיות והמקצועיות המובילות בצה"ל ומשרתים שירות משמעותי, המקנה להם ניסיון מקצועי בתחום אותו למדו .

היחידה למעורבות חברתית מעניקה חונכות אקדמית ושיעורי עזר לסטודנטים מתוכנית עתידים על-ידי סטודנטים מצטיינים הלומדים במחלקה.