מדור תמיכה והנגשה לסטודנט

ע"ש סיביל ויגדור

סטודנטים עם בעיות בריאות

סטודנטים עם בעיות בריאות כרוניות, הפוגעות באופן מהותי בתפקודי הלמידה או המונעות מהם להגיע בצורה מסודרת ללימודים, יכולים להגיש בקשה לקבלת שיעורי עזר ממדור תמיכה והנגשה לסטודנט. כל בקשה תידון לגופה, וע"פ חומרת המצב יישקלו מספר שעות שיעורי העזר שיינתנו לסטודנט.

המדור אינו מעניק שיעורי עזר לסטודנטים עם בעיה רפואית זמנית כגון: שבר, ניתוח וכד'.