אוניברסיטת בר-אילן
דיקן הסטודנטים | היחידה למעורבות חברתית ע"ש סיביל ויגדור

סטודנטים עם בעיות בריאות

סטודנטים עם בעיות בריאות כרוניות, הפוגעות באופן מהותי בתפקודי הלמידה או המונעות מהם להגיע בצורה מסודרת ללימודים, יכולים להגיש בקשה לקבלת שיעורי עזר מהיחידה. כל בקשה תידון לגופה, וע"פ חומרת המצב יישקלו מספר שעות שיעורי העזר שיינתנו לסטודנט.

היחידה אינה מעניקה שיעורי עזר לסטודנטים עם בעיה רפואית זמנית כגון: שבר, ניתוח וכד'.