לוגו אוניברסיטת בר-אילן

היחידה למעורבות חברתית

ע"ש סיביל וויגדור

סטודנטים ששירתו במילואים

היחידה למעורבות חברתית מסייעת לסטודנטים ששירתו במילואים להשלים את חומר הלימודים בקורסים פרונטליים, בתרגילים ובמעבדות אשר נעדרו מהם עקב שירות המילואים. סטודנט ששירת במילואים שישה ימים ומעלה בסמסטר יהיה זכאי לשיעור עזר אחד, באורך 60 דקות, עבור כל יום מילואים, שבו היו לו לימודים בפועל, והוא נעדר מהם. הסטודנט יוכל לבחור, באילו קורסים הוא מעוניין לקבל את שיעורי העזר. הבקשה לשיעורי עזר תוגש תוך שבוע ימים מתום ימי המילואים, לשם כך יש להציג אישור על ימי מילואים, שבוצעו בפועל ומערכת שעות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללורנס עמר, רכזת שיעורי עזר לסטודנטים ששירתו במילואים.

לתקנון המילואים המלא לחץ כאן