לוגו אוניברסיטת בר-אילן

היחידה למעורבות חברתית

ע"ש סיביל וויגדור

סטודנטים עולים חדשים

על מנת לעזור לעולים חדשים לצלוח את קשיי הקליטה בארץ בכלל, ואת הלימודים האקדמיים בפרט, מנהל הסטודנטים מממן שיעורי עזר לעולים חדשים, הנמצאים בטיפול מנהל הסטודנטים של משרד הקליטה. שיעורי העזר ניתנים ע"י מרכז התמיכה שביחידה למעורבות חברתית בזוגות או בקבוצות לימוד קטנות, בהיקף של חמישים שעות בשנה.