מדור תמיכה והנגשה לסטודנט

ע"ש סיביל ויגדור

סטודנטים עם מוגבלות

סיוע בלימודים

סטודנטים עם מוגבלות פיזית זכאים לקבל חונכות ארוכת טווח או שיעורי עזר נקודתיים.

סיוע טכני

סטודנטים עם מוגבלות יכולים לקבל בנוסף לסיוע הלימודי, סיוע טכני, כגון: עזרה בהתמצאות בספריה, הקראות, הקלטות, כרטיסי צילום.
כמו כן מדור תמיכה והנגשה לסטודנט עובד בשיתוף עם מדור מערכת שעות בנושא של כיתות לימוד נגישות, בתיאום עם מחלקת ביטחון בנושא של סידורי חניה לסטודנטים נכים ובתיאום עם רכזת הנגישות המוסדית.

מרכז למידה

במדור תמיכה והנגשה לסטודנט ישנו מרכז למידה נגיש לסטודנטים עם מוגבלות. והוא כולל בתוכו מרכז למידה גדול, חדרי עיון מרווחים ומעבדת מחשבים.
כמו כן המדור מצויד בתשתית טכנולוגית חדשה ברמה הגבוהה ביותר כגון: טמ"סים, צג ברייל, תוכנות הקראה ותוכנות הגדלה.

הכוונה אקדמית

סטודנטים עם מוגבלות, שנתקלים בבעיות לימודיות או בבעיות מנהליות במהלך הלימודים, יוכלו לקבל ייעוץ והכוונה במסגרת מדור תמיכה והנגשה לסטודנט ובמידת הצורך המדור ינפיק לסטודנט מכתב המאשר את קיומה של הבעיה שאובחנה ואת ההתאמות המומלצות במקרה זה.