אוניברסיטת בר-אילן
דיקן הסטודנטים | היחידה למעורבות חברתית ע"ש סיביל ויגדור

סטודנטים עם מגבלה נפשית

היחידה למעורבות חברתית מפעילה את תוכנית "השכלה אקדמית נתמכת". מטרתה של התוכנית לסייע לסטודנטים המתמודדים עם מוגבלות נפשית להצליח בלימודיהם בצורה מיטבית ולסייע לשילובם באוניברסיטה, כחלק משילובם המלא בקהילה. התוכנית מיועדת לסטודנטים עם מגבלה נפשית המוכרים ע"י הביטוח הלאומי וע"י שירותי השיקום של משרד הבריאות. במסגרת התוכנית הסטודנטים מקבלים חונכות, אסטרטגיות למידה, התאמות, תמיכה ומידע לגבי שירותי שיקום בקהילה.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לאריאל ברטוב, רכז הפרוייקט.