מדור תמיכה והנגשה לסטודנט

ע"ש סיביל ויגדור

סטודנטים עם קשיים רגשיים

מדור תמיכה והנגשה לסטודנט מפעיל את תוכנית "חונכות אקדמית". מטרתה של התוכנית לסייע לסטודנטים המתמודדים עם קשיים נפשיים להצליח בלימודיהם בצורה מיטבית ולסייע לשילובם באוניברסיטה, כחלק משילובם המלא בקהילה. התוכנית מציעה ליווי ותמיכה רגשית, חברתית ואקדמית.

התוכנית מיועדת לסטודנטים עם מגבלה נפשית המוכרים ע"י הביטוח הלאומי ו/או ע"י שירותי השיקום של משרד הבריאות. במסגרת התוכנית הסטודנטים מקבלים חונכות דיסקרטית, אסטרטגיות ומיומנויות למידה, התאמות, תמיכה עם הקשיים העולים במסלול הלימודים ומידע לגבי שירותי שיקום בקהילה.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לליאור לייטנר, רכזת חונכות רקדמית.