לוגו אוניברסיטת בר-אילן

היחידה למעורבות חברתית

ע"ש סיביל וויגדור

תוכנית מול"א (מוכנות לאוניברסיטה)

תכנית מול"א של היחידה למעורבות חברתית מאפשרת לתלמידי תיכון בעלי מוטיבציה לימודית גבוהה וסקרנות אינטלקטואלית, לצבור נקודות זכות אקדמיות לקראת תואר ראשון במקביל ללימודיהם התיכוניים. בשלב הראשון, קורס מול"א מתקיים בבית הספר לתלמידי כיתות ח'. בין הנושאים הנלמדים בקורס: הכרות עם העולם האקדמי, שלבי המחקר האקדמי, מאגרי מידע, כתיבה אקדמית, בניית מצגת וכד'. כמו כן הקורס כולל יום עיון חוויתי בקמפוס האוניברסיטה, הכולל סיור, הרצאות ומעבדות מחקר.

בשלב השני, תלמידים שעברו בהצלחה את קורס מול"א רשאים בכיתות ט' ו-י', לצבור עד שלושה קורסים אקדמיים מן המחלקות השונות. בשלב זה, נלמדים בדרך כלל קורסים במדעי המח, ביוטכנולוגיה, כימיה, סטטיסטיקה ויהדות.

בשלב השלישי, תלמידים שעמדו בהצלחה בבחינות הבגרות ובקורסים האקדמיים שלמדו במסגרת התוכנית, רשאים להגיש את מועמדותם לאוניברסיטה למסלול מואץ לתואר ראשון או ל"מסלול צבירה" (עד 20 ש"ש במחלקות האוניברסיטה). הקבלה לשני המסלולים הינה בהתאם לדרישות המחלקה ובהתאם להחלטת הוועדה לקבלת תלמידים של האוניברסיטה.