לוגו אוניברסיטת בר-אילן

מדור תמיכה והנגשה לסטודנט

ע"ש סיביל ויגדור

יצירת קשר

טלפון: 03-5318491
פקס: 03-5354846
דוא"ל: negishut.student@biu.ac.il
כתובת למכתבים:
מדור תמיכה והנגשה לסטודנט
אוניברסיטת בר אילן