אוניברסיטת בר-אילן
דיקן הסטודנטים | היחידה למעורבות חברתית ע"ש סיביל ויגדור

יצירת קשר

טלפון: 03-5318491
פקס: 03-5354846
דוא"ל: Meoravut.Unit@mail.biu.ac.il
כתובת למכתבים:
היחידה למעורבות חברתית
אוניברסיטת בר אילן
רמת גן 52900