לוגו אוניברסיטת בר-אילן

היחידה למעורבות חברתית

ע"ש סיביל וויגדור

טפסים

התאמות

טופס בקשה להתאמות בלימודים לסטודנטים עם בעיות רפואיות קישור להורדת הטופס
טופס בקשה להתאמות בלימודים לסטודנטים עם לקות למידה קישור להורדת הטופס
טופס בקשה להתאמות בלימודים בגין מגבלה פיזית ו/או נפשית קישור להורדת הטופס

בחינת מותאמות

טופס הרשמה לבחינה מותאמת קישור להורדת הטופס

חונכות

טופס הרשמה לשיעורי עזר קישור להורדת הטופס
טופס הרשמה לחונך קישור להורדת הטופס
דו"ח פעילות קישור להורדת הטופס
דו"ח פעילות - ביטוח לאומי קישור להורדת הטופס
דו"ח פעילות - תמלול קישור להורדת הטופס

מעורבות בקהילה

טופס הרשמה למעורבות בקהילה קישור להורדת הטופס
דו"ח פעילות מעורבות בקהילה קישור להורדת הטופס

תוכנית מול"א-טפסים לתלמיד

טופס הרשמה לקורס אקדמי קישור להורדת הטופס

תוכנית מול"א- טפסים למרצה

טופס נסיעות למרצה קישור להורדת הטופס