לוגו אוניברסיטת בר-אילן

מדור תמיכה והנגשה לסטודנט

ע"ש סיביל ויגדור

טפסים

התאמות

טופס בקשה להתאמות בלימודים לסטודנטים עם בעיות רפואיות קישור להורדת הטופס
טופס בקשה להתאמות בלימודים לסטודנטים עם לקות למידה קישור להורדת הטופס
טופס בקשה להתאמות בלימודים בגין מגבלה פיזית ו/או נפשית קישור להורדת הטופס

בחינת מותאמות

טופס הרשמה לבחינה מותאמת קישור להורדת הטופס

חונכות

טופס הרשמה לשיעורי עזר קישור להורדת הטופס
טופס הרשמה לחונך קישור להורדת הטופס
דו"ח פעילות קישור להורדת הטופס
דו"ח פעילות - ביטוח לאומי קישור להורדת הטופס
דו"ח פעילות - תמלול קישור להורדת הטופס