אוניברסיטת בר אילן | דיקן הסטודנטים | היחידה למעורבות חברתית ע"ש סיביל ויגדור

היחידה למעורבות חברתית ע"ש סיביל ויגדור

היחידה למעורבות חברתית ע"ש סיביל ויגדור פועלת במסגרת לשכת דיקן הסטודנטים. הנחת היסוד של היחידה היא כי השכלה בכלל והשכלה אקדמית בפרט, הינה מכשיר למוביליות חברתית, שתביא לצמצום הפערים בחברה ולהעצמתן של אוכלוסיות חלשות. היחידה מעניקה חונכות, שיעורי עזר, יעוץ, ליווי והכוונה אקדמית, ובמקרים מסויימים משמשת גורם מתווך בין קשיי הסטודנט לדרישות האקדמיה.

הפרויקטים הפועלים ביחידה: חונכות לסטודנטים עם מוגבלות, חונכות לסטודנטים עם לקות למידה, חונכות לסטודנטים עולים חדשים וסטודנטים יוצאי אתיופיה, חונכות לסטודנטים בני מיעוטים, חונכות לסטודנטים מהפריפריה. בנוסף היחידה מפעילה את פרוייקט "מעורבות בקהילה" במטרה לפתח מודעות חברתית ולעודד את הסטודנטים להתנדב גם מחוץ לכתלי הקמפוס.

סטודנטים משנה ב' ומעלה, שהשיגו ממוצע ציונים גבוה, יכולים להשתלב בפרויקטים השונים ביחידה כחונכים לימודיים, בתמורה למלגה או בתמורה לפטור מקורס כללי