אוניברסיטת בר-אילן
דיקן הסטודנטים | היחידה למעורבות חברתית ע"ש סיביל ויגדור

מיקום

היחידה למעורבות חברתית ע"ש סיביל ויגדור, נמצאת בבנין 407, כניסה ראשונה (מכיוון בנק מזרחי טפחות) קומה ראשונה.

מפת הקמפוס