לוגו אוניברסיטת בר-אילן

היחידה למעורבות חברתית

ע"ש סיביל וויגדור

העדפה מתקנת

היחידה למעורבות חברתית מקבלת במסגרת של העדפה מתקנת מועמדים עם מוגבלות ומועמדים מהפריפריה, שנדחו מהאוניברסיטה, לאחר שלא עמדו בתנאי סף הקבלה הנדרשים. מבין המועמדים, הפונים ליחידה, מתקבלים באמצעות העדפה זו, מועמדים מהקטגוריות הנ"ל, אשר צברו ניקוד גבוה בפרמטרים חברתיים- כלכליים כגון: השכלת הורים, אזור מגורים, מספר נפשות בבית, מצוקה כלכלית וכיו"ב.

קריטריונים להגשת מועמדות לפרויקט העדפה מתקנת:

  • 1. מועמדים עם מוגבלות/ לקות למידה ו/ או מועמדים מהפריפריה עד גיל 30.
  • 2. מועמדים לתואר ראשון, בעלי תעודת בגרות ופסיכומטרי.
  • 3. מועמדים, שלא התחילו את לימודיהם האקדמיים באף מוסד לימודי אחר.
  • ההרשמה להעדפה מתקנת, נפתחת בתחילת מאי ונסגרת בסוף יוני. עם סיום ההרשמה, התיקים מועברים לדיון עם דיקן הסטודנטים, ובשלב ב' מועברים לדיון במחלקה המבוקשת.

    סטודנטים שמתקבלים בהעדפה מתקנת מתקבלים ללימודים בתנאי חונכות.