מדור תמיכה והנגשה לסטודנט

ע"ש סיביל ויגדור

העדפה מתקנת

מדור תמיכה והנגשה לסטודנט מפעיל פרוייקט קבלה למועמדים עם מוגבלות ו/או לקויי למידה, שנדחו מהאוניברסיטה, לאחר שלא עמדו בתנאי סף הקבלה הנדרשים.

קריטריונים להגשת מועמדות לפרויקט

  • 1. מועמדים עם מוגבלות/לקות למידה עד גיל 30.
  • 2. מועמדים לתואר ראשון, בעלי תעודת בגרות ופסיכומטרי.
  • 3. מועמדים, שלא התחילו את לימודיהם האקדמיים באף מוסד לימודי אחר.
  • ההרשמה לפרוייקט נפתחת בתחילת מאי ונסגרת בסוף יוני. עם סיום ההרשמה, התיקים מועברים לדיון עם דיקן הסטודנטים, ובשלב ב' מועברים לדיון במחלקה המבוקשת.

    סטודנטים שמתקבלים בהעדפה מתקנת מתקבלים ללימודים בתנאי חונכות.