אוניברסיטת בר-אילן
דיקן הסטודנטים | היחידה למעורבות חברתית ע"ש סיביל ויגדור

בעלי תפקידים

לשכת דיקן הסטודנטים

שם תפקיד טלפון דוא"ל
פרופ' אורי ניר דיקן הסטודנטים 03-5318274
גב' אילנית בטיט ראש מנהל דיקן הסטודנטים 03-5318274

מעורבות חברתית

שם תפקיד טלפון דוא"ל
גב' הדר שובי רמ"ד מעורבות חברתית 03-5318491 שלוחה 6 Hadar.Shuvi@biu.ac.il
גב' מירי גורודצקי מזכירת היחידה למעורבות חברתית 03-5318491 שלוחה 6 Miri.Gorodetzky@biu.ac.il
גב' לורנס עמר רכזת מחשוב וקליטת טפסים
רכזת חונכויות לסטודנטים ששירתו במילואים
03-5318491 שלוחה 4 Laurence.Ohana@biu.ac.il
גב' אתי כתב רכזת אבחונים והתאמות בלימודים 03-5318491 שלוחה 1 Eti.Katav@biu.ac.il
גב' שרון קז'דן רכזת חונכויות לסטודנטים עם מוגבלות
רכזת חונכויות לסטודנטים עם לקות למידה
03-5317224 Sharon.Kazhdanbiun@biu.ac.il
גב' איבון אשל רכזת חונכויות לסטודנטים עולים חדשים
רכזת חונכויות לתוכנית עתידים
03-5317429 Ivon.Eshel@biu.ac.il
  רכזת פרוייקט מעורבות בקהילה  
  רכזת פרוייקט העדפה מתקנת  
גב' מרים שכטר רכזת חונכויות לסטודנטים עם מגבלה נפשית 03-5318491 שלוחה 6 Nathan.barilan@gmail.com
ד"ר דקלה שר רכזת אקדמית תוכנית מול"א 03-5318491 שלוחה 5 Dikla.Sher@gmail.com