מדור תמיכה והנגשה לסטודנט

ע"ש סיביל ויגדור

צור קשר

שם תפקיד מס' טלפון כתובת דוא"ל
פרופ' אריה רייך דיקן הסטודנטים 03-5318274
גב' אילנית בטיט ראש מנהל הסטודנטים 03-5318274
גב' שרון קז'דן רמ"ד מדור תמיכה והנגשה לסטודנט 03-5318491 שלוחה 1 Sharon.Kazhdan@biu.ac.il
גב' מירי גורודצקי מתאמת  מדור תמיכה והנגשה לסטודנט 03-5318491 שלוחה 1 Miri.Gorodetzky@biu.ac.il
גב' לורנס עמר רכזת מחשוב כספים והתאמות
03-5318491 שלוחה 2 Laurence.Ohana@biu.ac.il
גב' אתי כתב רכזת בחינות מותאמות 03-5318491 שלוחה 3 Eti.Katav@biu.ac.il
גב' שושי חרמץ - עו"ס   רכזת חונכויות וייעוץ לסטודנטים עם מוגבלות
רכזת פרוייקט העדפה מתקנת
03-5318491 שלוחה 4 Shoshana.Hermetz@biu.ac.il
גב' רונית דקל רכזת חונכויות לסטודנטים עם לקות למידה  03-5317457 Ronit.Dekel@biu.ac.il
גב' ליאור לייטנר - ליברמן רכזת חונכויות לסטודנטים עם מגבלה נפשית 050-9112055 Nathan.barilan@gmail.com