המדור לתלמידי חו"ל
המדור לתלמידי חו"ל מטפל בכל הסטודנטים העולים והתיירים הנמצאים בארץ עד 4 שנים מיום
הגעתם ארצה, בכל הנוגע לקבלתם ללימודי תואר ראשון, קליטתם הלימודית והחברתית באוניברסיטה
.ובארץ. המדור משמש עבורם "בית חם" וכמקום העונה לפניותיהם האקדמיות והאישיות

:המדור לתלמידי חו"ל עוסק ב-4 תכניות לסטודנטים מחו"ל
  1. לימודים לתואר ראשון.
  2. התכנית החד שנתית - תכנית "תורה ודרך ארץ" לבוגרי תיכונים מארצות דוברות אנגלית.
  3. מכינה לעולים.
  4. OVERSEAS STUDIES ABROAD

:צוות המדור

מזכירת המדור לתלמידי חו"ל: סולנז' פרידנברג

טל': 03-5317640 , פקס: 03-5351522

כתובת דוא"ל: solange.offner@biu.ac.il

ראשי
< מדור תלמידי חו"ל