פעילות ציבורית ופוליטית באוניברסיטה
סטודנטים המבקשים לקיים בקמפוס פעילות ציבורית ו/או פוליטית, ללא תיאום עם אגודת הסטודנטים
ובלא חסותה, רשאים ליזום ולכנס דיונים ציבוריים/פוליטיים או פעילות חברתית אחרת באמצעות
תא סטודנטים. כל זאת בהתאם להנחיות מפורטות ומדויקות המופיעות בתקנון לפעילות ציבורית ופוליטית
באוניברסיטת בר-אילן.
את התקנון ניתן לקבל גם במדור שירותי סטודנט. כמו כן ניתן לקבל במדור זה, הדרכה והכוונה באשר למותר
ולאסור בפעילות הציבורית והפוליטית.
לידיעתכם, פעילות ציבורית ופוליטית בניגוד לתקנון מהווה עבירת משמעת.

ראשי
< שירותי סטודנט