לוגו אוניברסיטת בר-אילן

הרשמה וקבלה

ההרשמה

ההרשמה למעונות מתבצעת באמצעות רישום אינטרנטי

קישור לרישום אינטרנטי

Online registration for english speakers

ניקוד עפ"י קריטריוני קבלה

על סמך הנתונים עליהם מדווח הסטודנט בטופס הפנייה והמסמכים המצורפים אליו, מתבצע שקלול של הקריטריונים:

א. מרחק מגורי המועמד מהאוניברסיטה

ב. שרות צבאי/לאומי טרם לימודיו באוניברסיטה

ג. מצב כלכלי – הכנסה חודשית של ההורים ומצבים מיוחדים על פי השקלול מקבל כל סטודנט ניקוד, המבטא את מידת זכאותו לדיור במעונות.

קבלה

ניתנות תשובות חיוביות לסטודנטים בעלי ניקוד גבוה. סטודנטים שלא התקבלו למגורים במעונות בשל מכסת מקומות נכנסים במיידי לרשימת המתנה בסדר ניקוד יורד.