לוגו אוניברסיטת בר-אילן

רישום

הרישום ללימודי התואר הראשון מתקיים מידי שנה, החל מינואר ואילך. במחלקות מסוימות כגון: משפטים, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית. הרישום מסתיים בפברואר. הרישום נעשה באמצעות טופס הרשמה אותו ניתן לרכוש בחנויות הספרים שבכל אוניברסיטה. טופסי הרשמה באנגלית ניתן לקבל במזכירות המדור.

תנאי הקבלה הם: תעודת בגרות המוכרת בארץ המוצא לצורך המשך לימודים במוסדות להשכלה גבוהה + פסיכומטרי או tas. בקשותיהם של המועמדים מופנות לדיון במחלקות, אשר מחליטות על קבלת או דחיית המועמדים ע"פ הקריטריונים של המחלקה. ועדת הקבלה לסטודנטים מחו"ל מתחשבת בתוצאות המבחן הפסיכומטרי, ע"פ ארץ המוצא של המועמדים.

רישום והכוונה בבחירת מקצוע
במדור ניתן לקבל ייעוץ לבחירת מקצוע לימודים. מומלץ לתאם פגישה מראש.

רישום למעונות
מועמדים מחו"ל המעונינים להתגורר במעונות הסטודנטים ימלאו טופס הרשמה למעונות ביחד עם טופס ההרשמה לאוניברסיטה. לסטודנטים שנמצאו זכאים למעונות, אנו משתדלים לאפשר בחירה בין מגורים עם סטודנטים ישראלים לבין מגורים עם סטודנטים מארץ מוצאם.