מידע כללי | אודות המעונות | הרשמה וקבלה | שכר דירה ותשלומים | כללי התנהגות במעונות | שירותים כלליים לסטודנט | חוזה | Contract
מידע כללי

סטודנט/ית יקר/ה
ברוך בואך לאתר מעונות הסטודנטיםקיימות שתי אפשרויות מגורים במעונות:
  
מגורים במעונות המנוהלים
ע"י לשכת דיקאן הסטודנטים
וחברת אלקטרה בע"מ
מגורים במעונות המנוהלים
ע"י אגודת הסטודנטים
המגורים מיועדים לסטודנטים ולסטודנטיות בוגרי בי"ס דתי אשר מנהלים בפועל אורח חיים דתי.

תקופת רישום: 01.4.18 – 31.5.18
רישום מאוחר החל מתאריך 01.6.18.

הקדימו רישומכם,
השנה מספר המיטות מצומצם

קישור לרישום אינטרנטי

Online registration for english speakers

רישום זוגות נשואים בדוא"ל
מדור מעונות בלשכת הדיקן
Meonot.office@biu.ac.il
המגורים מיועדים לסטודנטים וסטודנטיות רווקים שאינם מנהלים בפועל אורח חיים דתי.

תקופת ההרשמה 15.5.18- 15.6.18
לאחר מועד זה הרישום על בסיס מקום פנוי


רישום אינטרנטי
https://form.jotform.me/70664753202453

טלפון 6354535 - 03 
הנך רשאי להגיש בקשה אחת בלבד כל זאת בהתאם לאורח חייך כמפורט לעיל


המידע המפורט באתר
יאפשר לכם להיעזר ולהנות בדרך הטובה ממגוון שירותים הקשורים להתאקלמות ולרווחת הסטודנט במעונות.                                                                                     בהצלחה רבה,
                                                                                      כהן תמר                                                                                                                                     ע. דיקאן הסטודנטים
                                                                                      לענייני מעונות
ראשי
 מדור מעונות