לוגו אוניברסיטת בר-אילן

סנדלריה

הסנדלריה ממוקמת מול חנות הספרים בבניין אגודת הסטודנטים
ניתן לשכפל מפתחות בסנדלריה.