לוגו אוניברסיטת בר-אילן

בעלי תפקידים

תמר כהן - עוזרת דיקאן הסטודנטים לענייני מעונות
שני מימון - רכזת חברתית
פנינה נבון - מזכירת מדור מעונות
פזית ברנס - ניהול טכני במשרדי אלקטרה . בניין 108, טלפון: 03-7364867, מייל RishuMeonotBIU@electra.co.il