לוגו אוניברסיטת בר-אילן

שירותי סטודנט

עוזרת הדיקן לנושא שירותי הסטודנט ונציב קבילות הסטודנטים: גב' חיה נדיבי

מזכירת המדור לשירותי הסטודנט: גב' מזל חמדי

טל': 03-5318652

כתובת דואל: Students.Services@biu.ac.il

שעות קבלה: ימים א',ג' - 14:00-11:30 ב', ה' - 10:30-8:30