שירותי סטודנט

:צוות המדור

עוזרת הדיקאן לנושא שירותי הסטודנט ונציב קבילות הסטודנטים: גב' חיה נדיבי

מזכירת המדור לשירותי הסטודנט: גב' מזל חמדי

טל': 03-5318652
פקס: 03-5351522


:שעות קבלה
ימים א',ג' - 14:00-11:30
ב', ה' - 10:30-8:30
ראשי
< שירותי סטודנט