ולת"ם
  1. סטודנט הנקרא לשירות מילואים פעיל ומבקש לדחותו בשל פגיעה בלימודיו
    באוניברסיטה, יגיש בקשה לדחיית שירות מילואים.
  2. נדחתה בקשת סטודנט, חלקה או כולה ובידו נתונים חדשים, יגיש בקשת ערעור.
  3. כל הטיפול בהגשת בקשות לדחיית שירות מילואים ובערעורים מטופלות
    במשרדי אגודת הסטודנטים, שם ניתן לקבל את הטפסים ולשם יש להחזירם.
    תשובות הולת"ם מועברות לאגודת הסטודנטים ומתפרסמות שם.
ראשי
< שירותי סטודנט