על מצבו של האדם

On the Condition of Man

 

 

 

 

 

אנשים קטנים

 

 

 

 

 

סופוקלס, אנטיגונה

 

Sophocles, Antigone

 

 

 

קאנט, העז לדעת!

 

Kant, Sapere Aude!

 

 

 

פרנץ קאפקא

 

Franz Kafka