תקון שגיאה
בשורה הראשונה נכתב: נולדתי בעיר פורטוגל, בעיר ששמה כשם המדינה
צ'ל: נולדתי בפורטוגל, בעיר ששמה כשם המדינה