אוריאל אקוסטה

Uriel da Costa

 

ca. 1585 Oporto – 1640 Amsterdam

 

 

 

דוגמת חיי אדם

Exemplar Humanae Vitae

Ein Beispiel Menschlichen Lebens

 

 

Latin

Deutsch  English  עברית