יגאל לוין – קורות חיים ורשימת פרסומים

 

פרטים אישיים:

שם: יגאל ישראל לוין                                            ת"ז: 058283920

כתובת:  רח' נוף הרים 112

              צור יגאל 44862

טלפון: 09-7495411                                               דוא"ק: leviny1@mail.biu.ac.il

תאריך לידה: 21.7.1963

מצב משפחתי: נ' + 4                                             אזרחות: ישראל+ארה"ב

שרות בצה"ל: ½4 שנים                                         דרגה נוכחית: רס"ן (מיל.)

 

השכלה אקדמית:

1986-1988 – אוניברסיטת בר-אילן – תואר ראשון: לימודי ארץ ישראל ראשי/הסטוריה כללית משני

1989-1990 – אוניברסיטת בר-אילן – לימודים לקראת תואר שני בלימודי א"י

1991-1999 – אוניברסיטת בר-אילן – תואר שלישי במסלול ישיר: לימודי ארץ ישראל

נושא עבודת הדוקטורט: "התפישה הגיאוגרפית-היסטורית של מחבר ספר דברי הימים"

מנחים: פרופ' א. פ. רייני; פרופ' א. דמסקי

 

מינויים במוסדות אקדמיים:

1990-2000 – אוניברסיטת בר-אילן – לימודי ארץ ישראל – אסיסטנט /מדריך

1991-2001 – המכללה האקדמית עמק הירדן – מרצה בחצי/שליש משרה

1992           - מכללת צפת - מרצה מן החוץ

1996-2000 – המכללה האקדמית יהודה ושומרון – מרצה מן החוץ

1993-2000 – אוניברסיטת בר-אילן – עוזר ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל – משרה מלאה

2000-2001 – אוניברסיטת בר-אילן – לימודי ארץ ישראל – מדריך ד"ר במשרה מלאה

2001-2003 – University of Tennessee at Chattanooga visiting research fellow

2002-2003 –  Vanderbilt University Divinity School adjunct professor of religion

2003 –           אוניברסיטת בר-אילן – לימודי ארץ ישראל ותולדות עם ישראל  – מרצה מן החוץ

 

מלגות ופרסים:

קרן שטראוס – 1989

קרן מושקוביץ – 1990

קרן בן-דוד – 1992

יד יצחק בן-צבי - מלגה לתלמידי תואר שני – 1992

קרן פיליפ ורבקה מאיר – 1994

יד יצחק בן-צבי - מלגה לתלמידי תואר שלישי – 1999

ועדת המלגות של אוניברסיטת בר-אילן – 1991, 1993, 1994, 1996, 1998

קרן הזכרון לתרבות יהודית, ניו יורק – מלגת מחקר לפוסט-דוקטורט – 2001-2002

 

ארגון כנסים:

"התיישבות וביטחון בדרום הר חברון בעת העתיקה" (הכנס הארבעה עשר של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל), רמת-גן, תשנ"ד (בשתוף עם ז' ספראי)

"תשעים שנה לייסוד המשרד הארצישראלי", רמת-גן, תשנ"ח

"דגמים בהתיישבות בעתות שינוי" (הכנס התשעה עשר של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל), רמת-גן, תשנ"ט (בשתוף עם ד' הכהן)

 

עבודת שדה ארכיאולוגית (כתלמיד מחקר):

השתתפות בסקר ארץ אפריים – 1987

חפירות סומקה (הר הכרמל) – 1986-1988

חפירות כפר חנניה – 1989

חפירות תל בית שמש – 1990-1993

 

מידע נוסף:

מורה דרך מוסמך ומלמד בקורסים שונים להכשרת מורי דרך ובמסגרות אחרות.

 

רשימת פרסומים:

 1. "נחלות אפרים ומנשה בספר דברי הימים", בתוך: י' אשל וז' ח' ארליך (עורכים), מחקרי יהודה ושומרון – דברי הכנס השלישי, אריאל תשנ"ד, עמ' 55-64
 2. "דרומה של יהודה לפי הרשימות המקראיות", בתוך: ז' ספראי וי' לוין (עורכים), התיישבות וביטחון בדרום הר חברון בעת העתיקה (הכנס הארבעה עשר של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל), רמת-גן תשנ"ד, עמ' 9-29
 3. "מקום קבורתו של יואב בן-צרויה, שר צבא דוד", בתוך: י' אשל וז' ח' ארליך (עורכים), מחקרי יהודה ושומרון – דברי הכנס הרביעי, אריאל תשנ"ה, עמ' 53-58
 4. “Earthly Jerusalem in the Book of Chronicles: Contemporary or Historical?”, in: A. Faust (ed.): New Studies on Jerusalem – Proceedings of the Second Conference, Ramat-Gan, 1996, pp. 24*-44*
 5. "השינויים בגבולות מדינת יהודה בתקופה הפרסית", בתוך: י' אשל וז' ח' ארליך (עורכים), מחקרי יהודה ושומרון – דברי הכנס החמישי, אריאל תשנ"ו, עמ' 81-96
 6. "הקשרים בין השבטים אשר ובנימין", בתוך: י' אשל (עורך), מחקרי יהודה ושומרון – דברי הכנס השביעי, אריאל תשנ"ח, עמ' 225-231 (עם א' פאוסט)
 7. “Understanding Biblical Genealogies”, Currents in Research: Biblical Studies 9 (2001), 11-46
 8. "ארץ גשן, גבעון והספר הדרומי של ממלכת שאול", בתוך: י' אשל (עורך), מחקרי יהודה ושומרון – קובץ י"א, אריאל תשס"ב, עמ' 51-68
 9. “Nimrod the Mighty, King of Kish, King of Sumer and Akkad”, Vetus Testementum 52 (2002), 350-366
 10. “The Search for Moresheth-Gath: A New Proposal”, Palestine Exploration Quarterly 134 (2002), 28-36
 11. "כסלות-תבור, רמון, הנחל שעל פני יקנעם וגי יפתח-אל: להבנת גבולותיה של נחלת זבולון", קתדרה 108 (תשס"ג), 5-36
 12. "מורשת גת: הצעת זיהוי חדשה לתל חרסים", בתוך: ש' גבעון (עורך), עונת החפירות האחת עשרה בתל חרסים (נחל ברקאי) 2000 – דין וחשבון ראשוני * 11, תל-אביב 2002, 35-49
 13. Review Article of The Keepers – An Introduction to the History and Culture of the Samaritans, by Robert T. Anderson and Terry Giles, Journal of Biblical Studies 3/1 (2003), 27-32 (http://journalofbiblicalstudies.org/Issue6/Origins_Revisited.pdf)
 14. “Who Was the Chronicler’s Audience? – A Hint from his Genealogies”, Journal of Biblical Literature 221 (2003), 229-245
 15. "הדרכים בתקופת המקרא", דרך האתרים א' (בדפוס)
 16. "הגליל בממלכות שאול ודוד", בתוך: ח' גורן וצ' גרוסמרק (עורכים), מחקרים חדשים על הגליל, ירושלים (בהכנה לדפוס)
 17. “Joseph, Judah and the ‘Benjamin Conundrum’”, Zeitschrift für Alttestamentliche Wissenschaft (forthcoming)
 18. “Numbers 34:2-12, The Boundaries of the Land of Canaan and the Empire of Necho”, Journal of Ancient Near Eastern Studies (forthcoming)
 19. “From Goshen to Gibeon” (Josh. 10:41): The Southern Frontier of the Early Monarchy”, Maarav 10 (2003) (in print)
 20.  “Son of God and Son of David – The Adoption of Jesus into the Davidic Line” (submitted to Bulletin of Biblical Research)
 21. “Chronological Aspects of the Chronicler’s Genealogies” (submitted to Journal of Biblical Literature)
 22. “Rehoboam’s ‘Cities of Siege’ – Literary, Historical, Archaeological and Geographical Considerations” (in preparation)