דעת

כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה

 

DAAT

A Journal of Jewish Philosophy & Kabbalah

 

 

 

תוכן ענינים לפי חוברות

[חזרה לדף הבית של 'דעת']

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

 

 

 

 

 

חוברת 1

אריאלי, נחום – תפיסת ההלכה אצל ריה'ל /ח' 1 עמ' 43

גולדמן, אליעזר – בקורת על: David Hartman: Maimonides, Tora and Philosophic Quest. /ח' 1 עמ' 141

דרייפוס, תאודור – מעמד התבונה ומקומו של האדם במשנותיהם של ריה'ל ופסקל /ח' 1 עמ' 53

חלמיש, משה – תורת הצדקה במשנתו של ר' שניאור זלמן מליאדי /ח' 1 עמ' 121

ליבס, יהודה – ספר 'צדיק יסוד עולם' – מיתוס שבתאי /ח' 1 עמ' 73

רוזנברג, שלום – ספר ההגיון לר' אליהו בן אליעזר הירושלמי /ח' 1 עמ' 63

שביד, אליעזר – דרך התשובה של היחיד המיטהר /ח' 1 עמ' 17

שוורץ, משה – ההשכלה והשלכותיה על הפילוסופיה היהודית בעת החדשה /ח' 1 עמ' 7

Fackenheim, Emil L. – Philisophy and the Jewish Existence in the Present Age. \vol. p.5

 

 

חוברת 2-3

אידל, משה – פירוש לא ידוע לסודות הרמב'ן /ח' 2-3 עמ' 121

אריאלי, נחום – הנבואה כאתגר של השכל /ח' 2-3 עמ' 49

בלפר, אחה – הדיאלקטיקה במשיחיות החילונית והקבלותיה התיאולוגיות /ח' 2-3 עמ' 217

גולדמן, אליעזר – תורתו האתית של רבנו סעדיה גאון /ח' 2-3 עמ' 7

דן, יוסף – 'ספר מלאכים' לר' יהודה החסיד /ח' 2-3 עמ' 99

הורוביץ, רבקה – הגנוסטיקה ותורת הבריאה במשנת מארטין בובר /ח' 2-3 עמ' 229

הרוי, זאב – בקורת על: David Hartman: Joy and Responsibility: Israel Modernity and the Renewal of Judaism /ח' 2-3 עמ' 263

יעקבסון, יורם – גלות וגאולה בחסידות גור /ח' 2-3 עמ' 175

לוינגר, יעקב – על הספרות האחרונה בחקר הרמב'ם /ח' 2-3 עמ' 259

ליבס, יהודה – מחבר ספר צדיק יסוד עולם – הנביא השבתאי ר' ליבלי פרוסניץ /ח' 2-3 עמ' 159

[גם: ליבלי הולישוי]

נהר, אנדרה – תבונה ומיסטיקה בתפיסה האסטרונומית של המהר'ל מפראג /ח' 2-3 עמ' 139

נוריאל, אברהם – מושג האמונה אצל הרמב'ם /ח' 2-3 עמ' 43

סילמן, יוחנן – המציאות ההיסטורית ב'ספר הכוזרי' /ח' 2-3 עמ' 29

רביצקי, אביעזר – אפשרות המציאות ומקריותה בפרשנות הרמב'ם במאה ה-13 /ח' 2-3 עמ' 67

רוזנברג, שלום – ספר ההגיון לר' אליהו בן אליעזר [המשך] /ח' 2-3 עמ' 127

שוייצר, אבי – בדידותו של איש האמונה במשנתו של י'ד סולובייצ'יק, הדיאלקטיקה של גורל ויעוד /ח' 2-3 עמ' 247

שיחור, רחל – המתודה של בובר בתורת החסידות /ח' 2-3 עמ' 241

ש'ץ, רבקה – התפיסה המשפטית של המהר'ל – אנטיתזה לחוק הטבעי /ח' 2-3 עמ' 147

Hartman, David – Maimonides' approach to Messuanism and its Contemporary Implication. \vol.2-3 p.5

Hercenberg, Dov Bernard – Approche de la Notion dwEsthetique dans la Bible: La Pensee Visualle comme Orientation Spatial et Temporalle. Realite d'un Langage. \vol.2-3 p.51

Nehorai, Micael Zvi – The State of Israel in the Teaching of Rav Kook \vol.2-3 p.35

 

 

חוברת 4

אידל, משה – דמות האדם שמעל לספירות /ח' 4 עמ' 41

בלידשטיין, יעקב – רעיון תורה שבעל פה ותולדותיו באגרת רב שרירא גאון /ח' 4 עמ' 5

הרוי, זאב – העבריות והפילוסופיה המערבית בתורת ההיסטוריה של צבי וולפסון /ח' 4 עמ' 103

כ'ץ, יעקב – יחסי הלכה וקבלה בדורות שלאחר 'התגלות' הזוהר /ח' 4 עמ' 57

כשר, חנה – הערובה לאמת אצל רס'ג והרמב'ם /ח' 4 עמ' 35

נגאל, גדליה – 'הדיבוק' במיסטיקה היהודית /ח' 4 עמ' 75

סילמן, יוחנן – בין תורת אל לתורת אדם בספר הכוזרי /ח' 4 עמ' 17

פלאי, פנחס – הדרוש בהגות הרב סולובייצ'יק – מתודה או מהות? /ח' 4 עמ' 111

Kellner, Menachem – Gersonides on Miracles, the Messiah and Resurrection \vol.4 p.5

Wyschogrod, Edith – The Moral Self: Emmanuel Levinas and Hermann Coken \vol.4 p.35

 

 

חוברת 5

אלטמן, אלכסנדר – בקשת החירות בפילוסופיה הפוליטית של משה מנדלסון /ח' 5 עמ' 13

אלשטיין, יואב – המרכיב המטפיסי ביצירת הסיפור הראשון של ר' נחמן מברסלב /ח' 5 עמ' 39

בידרמן, שלמה וכשר, אסא – יהדות ופונדמנטליזם – על הגותו של ר' יעקב עמדן /ח' 5 עמ' 25

בניהו מאיר – וויכוח הקבלה עם ההלכה /ח' 5 עמ' 61

דרייפוס, תאודור – מ' בובר: המיסתורין המשיחי /ח' 5 עמ' 117

לסקר, דניאל י' – תורת האימות במשנתו הפילוסופית של יוסף אלבו /ח' 5 עמ' 5

שיחור, רחל – לבעית המובנות של השפה הדתית /ח' 5 עמ' 53

Sirat, Colette – La Pensee Philosophique d'Ephraim Al-Naqawa \vol.5 p.5

 

 

חוברת 6

בלוך, אמנון – יהדות ונצרות בפילוסופיה של פרנץ רוזנצווייג – הערות לפולמוס פליישמן - שוורץ /ח' 6 ע' 9

דרייפוס, תאודור – זיקתו של משה שוורץ ז'ל לפרנץ רוזנצווייג /ח' 6 ע' 15

הורביץ, רבקה – התכתבות בין בובר ורוזנצווייג בקיץ תרפ'ב /ח' 6 ע' 125

הורביץ, רבקה – קווים לבעיות השפה והדיבור בהגות רוזנצווייג /ח' 6 ע' 25

לוי, זאב – פרנץ רוזנצווייג ויחסו ליהדות, ומקומה של ארץ-ישראל במשנתו /ח' 6 ע' 39

לוינס, עמנואל – פרנץ רוזנצווייג – דגם של מחשבה יהודית מודרנית /ח' 6 ע' 59

נהר, אנדרה – בעית איוב בעולמו הרוחני של פרנץ רוזנצווייג /ח' 6 ע' 71

סימון, עקיבא ארנסט – מה אומר לנו פרנץ רוזנצווייג ז'ל כיום? /ח' 6 ע' 79

[ה]עורך – דבר העורך /ח' 6 ע' 4

עמיר, יהושע – ההבט היהודי-הסגולי בהגותו של פרנץ רוזנצווייג /ח' 6 ע' 89

רוזנבליט, פנחס – יחסו של רוזנצווייג להיסטוריה ולציון /ח' 6 ע' 103

שביד, אליעזר – הפילוסופיה הדתית של פרנץ רוזנצווייג מול אתגר החילוניות /ח' 6 ע' 111

שוורץ, אליעזר – דברים /ח' 6 ע' 7

שוורץ, משה [עורך ראשי] – מפתח דו-תכליתי לפילוסופיה יהודית. פ' רוזנצווייג - נהרים /ח' 6 ע' 133

 

 

חוברת 7

אידל, משה – עוד על ר' דוד בן יהודה החסיד והאר'י /ח' 7 עמ' 69

אייזנברג, יהודה – שכל ורגש ב'חובות הלבבות' /ח' 7 עמ' 5

דרייפוס, תאודור – על ציונות וגרמניות. בקורת על: שני כרכים ראשונים של 'כל כתבי פ' רוזנצוויג' /ח' 7 עמ' 155

חלמיש, משה – מכתב מאת יוסף וייס /ח' 7 עמ' 105

כ'ץ, יעקב – הלכה וקבלה כנושאי לימוד מתחרים /ח' 7 עמ' 37

לוז, אהוד – ספיריטואליזם ואנרכיזם דתי במשנתו של שמואל אלכסנדרוב /ח' 7 עמ' 121

מנטל, מרדכי – טעם היסורים לפי ר' נתן מנמירוב /ח' 7 עמ' 109

סיגד, רן – משה מנדלסון – יהדות, פוליטיקה אלוהית ומדינת ישראל /ח' 7 עמ' 93

עמיר, יהושע – בקורת על: מאיר גילון, קהלת מוסר למנדלסון על רקע תקופתו /ח' 7 עמ' 161

רוזנברג, שלום – ספר ההגיון לר' אליהו בן אליעזר [המשך] /ח' 7 עמ' 73

שגיא (שוויצר), אבי – היחס בין זיקת אני-אתה סופי לאני-אתה נצחי בתפיסתו של מ' בובר /ח' 7 עמ' 139

שוהם, חיים – 'הגורם העברי' בספרות האנגלית של המאה הי'ז. בקורת על: הראל פיש, ירושלים ואלביון. הגורם העברי במאה הי'ז /ח' 7 עמ' 165

 

 

חוברת 8

אורון, מיכל – תורת הרע והגאולה בספר 'הפליאה' ובספר 'הקנה' /ח' 8 עמ' 87

גולדשטיין, נפתלי – עבודת הקורבנות בהגות חז'ל שלאחר חורבן בית-המקדש /ח' 8 עמ' 29

דרייפוס, תאודור – בקורת על: על ספר היובל ליהודה ג' ויידה /ח' 8 עמ' 139

הלפרין, שרה – היסוד הטראגי בסיפור המקראי /ח' 8 עמ' 13

כרמי-לניאדו, מאירה – השקפות עולם והשתקפותן בספרות ילדים [תקציר עבודת דוקטור /ח' 8 עמ' 143

סרמוניטה, יוסף – תורת הנבואה בכתבי ר' יהודה רומאנו /ח' 8 עמ' 53

פייקאז', מנדל – מספיחי חסידות ברסלב /ח' 8 עמ' 95

רוס, תמר – מושג האלוהות של הרב קוק /ח' 8 עמ' 109

שפרן, אלכסנדר י' – גלות כסימן לגאולה /ח' 8 עמ' 5

שרמר, עודד – אוריינטציה מחקרית בהוראת מחשבת-ישראל /ח' 8 עמ' 129

 

 

חוברת 9

אליאור, רחל – לדיאלקטיקה של שלימות וגילוי /ח' 9 עמ' 13

אלשטיין, יואב – הסיפור החסידי – טרנספורמציה של מערכות עיון לתחביר סיפורי /ח' 9 עמ' 25

דרייפוס, תאודור – חשיבות המושג Umkehr להבנת הגותו של מ' בובר /ח' 9 עמ' 71

ז'ק, ברכה – התפילה במשנתו של ר' משה קורדוברו /ח' 9 עמ' 5

לוז, אהוד – היסוד הדיאלקטי בכתבי הרב י'ד סולובייצ'יק /ח' 9 עמ' 75

לוי, זאב – מחשבתו הפילוסופית של משה שוורץ על רקע הגותם של שלינג, שטיינהיים ורוזנצוויג /ח' 9 עמ' 91

לוינגר, יעקב – 'אחביר מחברת' לר' יצחק פולקאר /ח' 9 עמ' 105

רוס, תמר – מושג האלוהות של הרב קוק [חלק ב'] /ח' 9 עמ' 39

Feldman, Seymour – Crescas' Theological Determinism \vol.9 p.3

 

 

חוברת 10

דן, יוסף – 'כוונת התפילה מקבלת הרי"ח' /ח' 10 עמ' 47

וידה, יהודה אריה – ביבליוגרפיה של כתבי י'א וידה בעברית /ח' 10 ע' 125

חיון, מוריס – פירושו של משה נרבוני ל'מלות ההגיון' של הרמב'ם /ח' 10 עמ' 71

חלמיש, משה – שרידים מפירוש תהילים לר' יוסף בן שלום אשכנזי /ח' 10 עמ' 57

קליין-ברסלבי, שרה – לזיהוי הדמויות 'נחש' ו'סמאל' בפירוש הרמב'ם לסיפור גן העדן /ח' 10 עמ' 9

רביצקי, אביעזר – ר' שמואל אבן תיבון וסודו של מורה נבוכים /ח' 10 עמ' 19

שביד, אליעזר – הרמן כהן כמפרש המקרא /ח' 10 עמ' 93

שוורצפוקס, שמעון – פרופ' י'א וידה: המורה /ח' 10 עמ' 5

Geotschel, Roland – La Celrbration du Nouvel an de l'Arbre. Analyse d'un Rituel Kabbalistique du XVIIIe Siecle \vol.10 p.39

Hayoun, Maurice r. – Le Commentaire de Moise de Narbonne sur la Terminologie Logique de Moise Maimonide \vol.10 p.33

Sirat, Colette – L'Edition des Textes Philosophiques Mιdiθvaux, Questions de Mιthodologie \vol.10 p.3

Touati, Charles – La Providence Divine chez Hasday Crescas \vol.10 p.15

Vajda, M. Georges – Publications de M.G.Vajda \vol.10 p.53

 

 

חוברת 11

אורון, מיכל – דרשתו של ר' טודרוס בן יוסף הלוי אבולעפיה לתיקון המידות והמוסר /ח' 11 עמ' 47

אריאלי, נחום – מבוא לשאלת העיקרים ביהדות /ח' 11 עמ' 19

בן-ארצי, חגי – הפרישות בספר חסידים /ח' 11 עמ' 30

גולדמן, אליעזר – ציונות חילונית, תעודת ישראל ותכלית התורה (מאמרי הרב קוק ב'הפלס', תרס'א-תרס'ד) /ח' 11 עמ' 103

וינסטון, דוד – החכם בתורתו של פילון /ח' 11 עמ' 9

יעקבסון, יורם – הגאולה האחרונה באספקלריא של אדם הראשון לפי חכמי איטליה בתקופת הרנסאנס /ח' 11 עמ' 67

נוימרק, ישראל – יהושע עמיר – קוים ביוגרפיים /ח' 11 עמ' 5

שבייד, אליעזר – מעמדו וערכו של היחיד במשנת שפינוזה /ח' 11 עמ' 91

ש'ץ, רבקה – קוים לדמותה של ההתעוררות הפוליטית-משיחית לאחר גרוש ספרד /ח' 11 עמ' 53

 

 

חוברת 12

אליאור, רחל – מקומו של האדם בעבודת השם החב'דית /ח' 12 עמ' 47

הורוביץ, כרמי – ר' יהושע אבן שועיב ויחסו לסגפנות /ח' 12 עמ' 29

הרוי, זאב – פירוש הרמב'ם לבראשית ג כב /ח' 12 עמ' 15

זק, ברכה – האדם כמראה ורעיון הערבות ההדדית /ח' 12 עמ' 37

חזני, משה – משיחיות סוטה בישראל ובעמים – רוברט אואן ושבתאי צבי /ח' 12 עמ' 57

כשר, חנה – מצוות שבין אדם למקום ב'מורה נבוכים' /ח' 12 עמ' 23

לוי, זאב – על מעמד האדם בפילוסופיה של פרנץ רוזנצוויג ושל מרטין בובר /ח' 12 עמ' 81

לסקר, דניאל י' – אחרית האדם בפילוסופיה הקראית /ח' 12 עמ' 5

פלאי הכהן, פנחס – מתורת האדם של הרב סולובייצ'יק /ח' 12 עמ' 99

רוס, תמר – האדם וכח בחירתו המוסרית במשנת הרב דסלר /ח' 12 עמ' 111

שטרסברג, שרה – עצמיות האדם אצל א'ד גורדון והרב קוק /ח' 12 עמ' 91

 

 

חוברת 13

[העורך] – מפתחות לחוברות 1-12 /ח' 13 עמ' 5

חלמיש, משה – עלים ראשונים מפירוש התניא /ח' 13 עמ' 67

לוינגר, יעקב – ההלכה והשלמות האישית לפי הרמב'ם /ח' 13 עמ' 61

נהוראי, מיכאל – תורת המצוות של הרמבם /ח' 13 עמ' 29

עמיר, יהושע – הפגישה בין אמונת היחוד הישראלית לבין המונותאיזם הפילוסופי כנושא-היסוד של היהדות ההלניסטית /ח' 13 עמ' 13

קירשנבאום, אהרן – דיני היושר במשפט העברי /ח' 13 עמ' 43

שגיא, אברהם – התפתחות הקטגוריה של ה'אחר' והשלכותיה על התפיסה הדיאלוגית של בובר /ח' 13 עמ' 95

שיין, חיים – 'על דרך הרוב' – מחלוקת מדומה? /ח' 13 עמ' 55

Kaplan, Abraham – Explanations of Ritual \vol.13 p.v

Kreisel, Howard – Maimonides' View of Prophecy as the Overflowing Perfection of Man \vol.13 p.xxi

Rudavsky, Tamar – Maimonides and Averroes on God's Knowledge of Possibles \vol.13 p.xxvii

 

 

חוברת 14

אידל, משה – ההתבודדות כריכוז בקבלה האקסטטית וגלגוליה /ח' 14 עמ' 35

בלומנטל, דוד – תרגום ערבי ל'הלכות יסודי התורה' /ח' 14 עמ' 113

חלמיש, משה – מהדורה 'מדעית' של התניא – בקרת ספרים /ח' 14 עמ' 105

חלמיש, משה – תיקונים והשלמות /ח' 14 עמ' 109

נהוראי, מיכאל – האם אפשר לכפות על מעשה דתי? /ח' 14 עמ' 21

פיאקז', מנדל – לקחיו הרעיוניים-ההיסטוריים של הס' סוד ברית יצחק /ח' 14 עמ' 83

קרני, פינחס – היסודות ההגותיים של דרשנות פילון האלכסנדרוני /ח' 14 עמ' 5

רצהבי, יהודה – האמנם חזון מעטו של משיח השקר שוכר כחיל? /ח' 14 עמ' 99

 

 

חוברת 15

אידל, משה – על ר' משה קורדוברו ור' אברהם אבולעפיה /ח' 15 עמ' 117

אריאלי, נחום – תורת המוסר בהשקפותיהם של רס'ג ורמב'ם /ח' 15 עמ' 37

בר-אילן, מאיר – כסא ה' – מה שמתחתיו, מה שכנגדו ומה שאצלו /ח' 15 עמ' 21

גרוס, בנימין – בעיית התמימות /ח' 15 עמ' 103

הבלין, שלמה ז' – לתולדות הרמב'ם /ח' 15 עמ' 67

כהן, נעמי – 'אגראפוס נומוס' בכתבי פילון – בדיקה מחודשת /ח' 15 עמ' 5

כשר, חנה – דמותו ודעותיו של איוב במו'נ /ח' 15 עמ' 81

פקנהיים, אמיל – השואה כארוע חסר תקדים בהסטוריה, בפילוסופיה ובתאולוגיה /ח' 15 עמ' 121

קלנר, מנחם – תורת העיקרים של ר' אברהם ביבאגו /ח' 15 עמ' 89

Kaplan, Lawrence – Maimonides on the Singularity of the Jewish People \vol.15 p.v

 

 

חוברת 16

אליאור, רחל – עיונים במחשבת חב'ד /ח' 16 עמ' 133

בלידשטיין, יעקב – מסורת וסמכות מוסדית – לרעיון תורה שבעל-פה במשנת הרמב'ם /ח' 16 עמ' 11

גורדון, חיים – בקורת על: Michael Wyschogrod, The Body of Faith, Judaism as Corporal Election /ח' 16 עמ' 179

חלמיש, משה – על המקובלים במארוקו (תיקונים ותוספות) /ח' 16 עמ' 87

פייקאז', מנדל – הערה למאמרי 'לקחיו הרעיוניים-היסטוריים של הספר סוד ברית יצחק' /ח' 16 עמ' 178

קליין-ברסלבי, שרה – פירוש הרמב'ם לפועל 'ברא' ושאלת חידוש העולם /ח' 16 עמ' 39

קרייסל, חיים – 'קול ה'' ברשנות הפיחוסופית של ימי-הביניים /ח' 16 עמ' 29

רגב, שאול – לבעיית לימוד הפילוסופיה בהגות המאה הט'ו: ר' יוסף ן' שם טוב ור' אברהם ביבאגו /ח' 16 עמ' 57

ש'ץ, רבקה – תרומתו של אפרים גוטליב לחקר הקבלה /ח' 16 עמ' 5

 

 

חוברת 17

ברזל, אלכסנדר – טבע כולל וטבע פרטי – על זיהוי אלוהים עם הטבע /ח' 17 עמ' 67

לוי, זאב – על אויתנזיה ובחירה חופשית במחשבה הכללית והיהודית /ח' 17 עמ' 119

לסקר, דניאל י' – טבע ומדע בהשקפתו של אהרן בן אליהו הקראי /ח' 17 עמ' 33

מלמד, אברהם – חוק הטבע במחשבה המדינית היהודית של ימה'ב והרנסנס /ח' 17 עמ' 49

נהוראי, מיכאל – תורת הנס והטבע אצל הרמב'ו וזיקתה לריה'ל /ח' 17 עמ' 23

נוריאל, אברהם – טבע והשגחה במשנת ר' אברהם ביבאגו /ח' 17 עמ' 43

סטטמן, דני ושגיא (שוויצר), אבי – עיונים בשאלת היחס בין דת ומוסר בהגותו של בובר /ח' 17 עמ' 97

רביצקי, אביעזר – השלום כמושג קוסמי אוטופי והיסטורי בהגות היהודית בימה'ב /ח' 17 עמ' 5

רוס, תמר – הנס כממד נוסף בהגות במהר'ל מפראג /ח' 17 עמ' 81

 

 

חוברת 18

בן-ארצי, חגי – היחס בין חומר ורוח ב'נתיבות עולם' של המהר'ל /ח' 18 עמ' 45

בר-סלע, שרגא – היחס לדת בהגותו של שלמה שילר /ח' 18 עמ' 91

הורוביץ, כרמי – על פירוש ההגדות של הרשב'א – בין קבלה לפילוסופיה /ח' 18 עמ' 15

חיון, מוריס ר' – משה נרבוני ואבן באג'ה: ספר הנהגת המתבודד /ח' 18 עמ' 27

חלמיש, משה – 'פרח שושן' המיוחס לר' משה אלבז /ח' 18 עמ' 55

כץ, סטיבן – הטכנולוגיה כתודעה: אושויץ כטכניקה /ח' 18 עמ' 115

כשר, חנה – בקורת על: ישעיהו ליבוביץ ותלמידים חברים, שיחות על 'שמונה פרקים' לרמב'ם /ח' 18 עמ' 127

עמיר, יהושע – דרשנות חז'ל ואלגוריה פילונית /ח' 18 עמ' 5

פכטר, מרדכי – עיגולים ויושר – לתולדותיה של אידאה /ח' 18 עמ' 59

שפרבר, שמואל – על יסוד החידוש /ח' 18 עמ' 111

Loewenthal, Tali – Tha Apotheosis of Action in Early Habad \vol.18 p.v

 

 

חוברת 19

איש שלום, בנימין – תנין, לויתן ונחש – לפשרו של מוטיב אגדי /ח' 19 עמ' 79

ברגר, דוד – על נס וטבע במשנת הרמב'ן. תגובה לתורת הנס והטבע אצל הרמב'ן וזיקתה לר' יהודה הלוי מאת מיכאל נהוראי /ח' 19 עמ' 169

גלמן, יהודה – הרע וצידוקו במשנת הרב קוק /ח' 19 עמ' 145

דן, יוסף – דואליזם קבלי ודואליזם גנוסטי /ח' 19 עמ' 5

יעקבסון, יורם – צלם אלוהים ומעמדו כמקור רעתו של אדם לפי המהר'ל מפראג /ח' 19 עמ' 103

כהן-אלורו, דורית – מחכמתא עילאה לחכמתא דטרפי אילנא /ח' 19 עמ' 31

קרייסל, חיים – 'צדיק ורע לו' בפילוסופיה היהודית בימי הביניים /ח' 19 עמ' 17

רגב, שאול – הנפש הטהורה והנפש החמרית בספר תורות הנפש /ח' 19 עמ' 67

שאר-ישוב, אהרן – תפיסת הרע בתאולוגיה של שלמה לוי שטיינהיים /ח' 19 עמ' 137

שוורץ, דב – בעית הרע במשנתו של שם טוב אבן שפרוט /ח' 19 עמ' 157

שלגי, משה – לקרב את היהדות והיהודים. בקרת על: זאב פלק, דת הנצח וצרכי השעה /ח' 19 עמ' 163

 

 

חוברת 20

[העורך] – מפתחות לחוברות 1-20 /ח' 20 עמ' 5

איש שלום, בנימין – הסובלנות במשנת הרב קוק ושורשיה העיוניים /ח' 20 עמ' 151

גברין, מרטל – תפיסת הרע במחשבת ר' יצחק סגינהור ותלמידיו בגירונה /ח' 20 עמ' 29

דינסטאג, ישראל יעקב – השגחה במשנת הרמב'ם – רשימה ביבליוגרפית /ח' 20 עמ' 17

כשר, חנה – פירוש אריסטוטלי ופירוש פונדמנטליסטי לאיוב אצל אבן כספי /ח' 20 עמ' 117

לסקר, דניאל י' – החטא הקדמון וכפרתו לפי חסדאי קרשקש /ח' 20 עמ' 127

מלמד, אברהם – 'מי אפסים' – הדיון המדיני ב'מלמד התלמידים' לר' יעקב אנטולי /ח' 20 עמ' 91

נהוראי, מיכאל – הרמב'ם והרלב'ג – שתי מגמות בתורת ההשגחה /ח' 20 עמ' 51

שוורץ, דב – כתב בשירטוט לר' שם טוב אבן שפרוט /ח' 20 עמ' 137

שכטרמן, דבורה – סוגית החטא הקדמון והפרשנות לדברי הרמב'ם בהגות היהודית במאות השלש-עשרה והארבע-עשרה /ח' 20 עמ' 65

 

 

חוברת 21

אביב'י, יוסף – בקרת על: אהל חיים, קטלוג כתבי היד העבריים בספריית משפחת מנשה רפאל ושרה ליהמן /ח' 21 עמ' 129

אורגד, דורית – ריה'ל ורוזנצווייג – רעיונות חופפים במשנותיהם /ח' 21 עמ' 115

אידל, משה – שרידים נוספים מכתבי ר' יוסף הבא משושן הבירה /ח' 21 עמ' 47

גרוס, אברהם – טעמי מצוות מילה – זרמים והשפעות הסטוריות בימי-הביניים /ח' 21 עמ' 25

הרוי, זאב – כיצד להתחיל ללמוד את מורה נבוכים ח'א פ'א /ח' 21 עמ' 5

חלמיש, משה – הקבלה בפסיקה של ר' יוסף קארו /ח' 21 עמ' 85

מישלוב, דוד – תגובות והערות למאמרו של זאב לוי 'על אויתנזיה ובחירה חופשית במחשבה הכללית והיהודית' /ח' 21 עמ' 133

פכטר, מרדכי – ספר 'מגיד ישרים' לר' יוסף קארו כספר מוסר /ח' 21 עמ' 57

שאר-ישוב, אהרן – בין פרנץ רוזנצווייג להנס ארנברג – דיון תאולוגי /ח' 21 עמ' 103

Kreisel, Howard – Asceticism in the Thought of R. Bahya Ibn Paquda and Maimonides \vol.21 p.v

 

 

חוברת 22

חלמיש, משה – הערות לענין שלשה-עשר השערים ברקיע /ח' 22 עמ' 147

מנור, דן – הערות אחדות ללשון הרזים של ר'ח בן עטר /ח' 22 עמ' 99

פרוידנטל, גד – הצלחה נפשית ואסטרונומיה – מלחמתו של הרלב'ג נגד תלמי /ח' 22 עמ' 55

קליין-ברסלבי, שרה – דטרמיניזם, אפשרות, בחירה וידיעה מראש במשנת הרלב'ג /ח' 22 עמ' 5

קרייסל, חיים – בין חלומות צודקים לנבואה במשנתו של הרלב'ג /ח' 22 עמ' 73

רוזנברג, שלום – פרוש הרלב'ג לספר המבוא /ח' 22 עמ' 85

רוטשילד, שלום (פריץ) א' – משנתו של אברהם יהושע השל /ח' 22 עמ' 123

שוורץ, דב – התפתחות המין האנושי במשנתו של מנדלסון – פרק בתולדותיו של הרעיון המשיחי /ח' 22 עמ' 109

 

 

חוברת 23

דינסטאג, ישראל יעקב – יחס הרלב'ג אל הרמב'ם – רשימה ביבליוגרפית /ח' 23 עמ' 5

חיון, מוריס ראובן – משה נרבוני – בעיות הנפש וכוחותיה /ח' 23 עמ' 65

לוי, זאב – קאנט והאתיקה היהודית המודרנית /ח' 23 עמ' 89

קלנר, מנחם – הקדמת הרלב'ג לפרושו לשיר השירים /ח' 23 עמ' 15

רובין, ניסן – ממוניזם לדואליזם: היחס גוף-נפש בתפיסת חכמים /ח' 23 עמ' 33

שאר-ישוב, אהרן – המחלוקת של ליאו בק על 'מהות הנצרות' של אדולף פון הארנאק /ח' 23 עמ' 111

שבייד, אליעזר – הפילוסופיה היהודית כאחד הזרמים בפילוסופיה של המאה העשרים /ח' 23 עמ' 101

שגיא (שוויצר), אבי – נסיון העקדה – עיון משווה בהגותם של קירקגור וליבוביץ /ח' 23 עמ' 121

שוורץ, דב – עיון בתורת הבריאה של אברבנאל. בקרת על: 'מפעלות אלהים' מאת דון יצחק אברבנאל. /ח' 23 עמ' 135

 

 

חוברת 24

אלקיים, אברהם – בין רפרנציאליזם לביצוע: שתי גישות בהבנת הסמל הקבלי בספר 'מערכת האלהות' /ח' 24 עמ' 5

דיסון, יונינה – ארבעה מוטיבים ב'אורות הקודש' כבסיס לעריכה חדשה /ח' 24 עמ' 41

לוי, זאב – בקרת על: 'האידיאה של ההומאניות' לויליאם קלובאק /ח' 24 עמ' 93

שוורץ, דב – עריכה מול יצירה (עוד על עריכת 'אורות הקודש' לרב קוק) /ח' 24 עמ' 87

Motzkin, Aryeh L. – Maimonides and spinoza on Good and Evil \vol.24 p.v

Wolfson, Eliot – The Secret of the Garment in Nahmanides \vol.24 p.xxv

 

 

חוברת 25

בר-אילן, מאיר – קווי יסוד להתהוותה של הקדושה וגיבושה /ח' 25 עמ' 5

דינסטאג, ישראל יעקב – היחס העיוני בין חכמי הקבלה והרמב'ם. ביבליוגרפיה מוערת /ח' 25 עמ' 53

חיון, מוריס ראובן – אבן באג'ה ומשה נרבוני – אגרת הפטירה /ח' 25 עמ' 93

לסקר, דניאל – בקרת על: Georges Vajda, Al-Kitab al-Muhtawi de Yusuf al-Basir /ח' 25 עמ' 145

נוריאל, אברהם – משלים ולא נתפרש שהם משל במורה נבוכים /ח' 25 עמ' 85

פייקאז', מנדל – החסידות – תנועה חברתית-דתית בראי 'הדבקות' /ח' 25 עמ' 127

שלוסברג, אליעזר – יחסו של רס'ג לאיסלם /ח' 25 עמ' 21

 

 

חוברת 26

בר-סלע, שרגא – יהדותו הנבואית-משיחית של הלל צייטלין ודרכו אליה /ח' 26 עמ' 109

דינסטאג, ישראל יעקב – היחס העיוני בין חכמי הקבלה והרמב'ם. ביבליוגרפיה מוערת [המשך] /ח' 26 עמ' 61

וידה, יהודה אריה – הגדרות מונחי ה'מתכלמון' בכתבי יוסף אלבציר /ח' 26 עמ' 5

כשר, חנה – יסורין ללא עוון /ח' 26 עמ' 35

לויט, ירוחם – הפילוסופיה הנוצרית של בנאדיקטוס דא שפינוזה /ח' 26 עמ' 97

קלנר, מנחם – בקרת על: ר' חסדאי קרשקש, ספר ביטול עיקרי הנוצרים. ההדיר דניאל י' לסקר. /ח' 26 עמ' 125

שוורצמן, יוליה – פירושו של יצחק ן' שם טוב ל'מורה נבוכים' /ח' 26 עמ' 43

Gellman, Yehuda – Poetry of Spirituality \vol.26 p.v

 

 

חוברת 27

ארנד, אהרן – ספר ראש מילין לראי'ה קוק /ח' 27 עמ' 73

דינסטאג, ישראל יעקב – הרמב'ם והרמב'ן – ביבליוגרפיה מוערת /ח' 27 עמ' 125

חלמיש, משה – בקורת על: יוסף בן משה אלאשקר, צפנת פענח. מבוא מאת משה אידל /ח' 27 עמ' 144

חשן, דליה – תורת הייסורים בתפיסת האלוהות של ר' עקיבא /ח' 27 עמ'

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

רמון, עינת – הרמב'ם במשנת מרדכי קפלן – השפעה ובקורת /ח' 27 עמ' 111

שוורץ, דב – 'היתכן הגיון עברי מיוחד כהגיון לאומי'? – קטעים חדשים על תורת ההגיון משל הרב הנזיר /ח' 27 עמ' 87

שפירא, אברהם – תיקון עצמי ותיקון עולם באספקלריה של בובר /ח' 27 עמ' 61

 

 

חוברת 28

גרטנר, יעקב – השפעת האר'י על מנהג הנחת שני זוגות תפילין /ח' 28 עמ' 51

גריס, זאב – הדפוס כאמצעי קשר בין קהילות ישראל בתקופה הסמוכה לגרוש מספרד – הקדמות לעיון ודיון /ח' 28 עמ' 5

הוס, בעז – מגמות תיאורגיות במשנתו הקבלית של ר' שמעון לביא /ח' 28 עמ' 19

מרוז, רונית – ר' ישראל סרוג תלמיד האר'י – עיון מחדש בסוגיה /ח' 28 עמ' 41

פייקאז', מנדל – על מה אבדה גלות ספרד, – כלקח כלפי ההשכלה במזרח-אירופה /ח' 28 עמ' 87

רגב, שאול – טעמי מצות היבום – בין פילוסופיה לקבלה /ח' 28 עמ' 65

רוס, תמר – בקורת על: David Birnbaum, G-d and Evil: A Unified Theology - Theodicy - Philosophy /ח' 28 עמ' 123

שוורץ, דב – הערה על היחס שבין הנס לנבואה במשנת רס'ג /ח' 28 עמ' 117

 

 

חוברת 29

דן, יוסף – גילוי 'סודו של עולם' – ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה /ח' 29 עמ' 5

ינון (פנטון), יוסף – שם טוב אבן פלקירא והתאולוגיה של אריסטו /ח' 29 עמ' 27

מלמד, אברהם – ר' יצחק אברבנאל והפוליטיקה לאריסטו – דרמה של טעויות /ח' 29 עמ' 69

עמיר, יהוידע – כוכב הגאולה בין יהדות לנצרות /ח' 29 עמ' 107

שביד, אליעזר – 'מיסטיקה נבואית' בהגות היהודית של המאה העשרים /ח' 29 עמ' 83

שגיא (שוייצר), אבי – הרב סולובייצ'יק ופרופ' ליבוביץ כתאורטיקנים של הלכה /ח' 29 עמ' 131

שוורץ, דב – מגעים בין פילוסופיה למיסטיקה יהודית בראשית המאה הט'ו /ח' 29 עמ' 41

Gershenzon, Shoshana – The Cyrcle Metaphor in Leone Ebraeo's Dialoghi d'Amore \vol. 29 p. v

 

 

חוברת 30

הנסל, ז'ואל – מושג הקדושה בפילוסופיה של לוינס /ח' 30 עמ' 5

הרוי, זאב – לוינס על תמימות, נאיביות ועם-הארצות /ח' 30 עמ' 13

חלמיש, משה – חבר מורה וחוקר – לזכרו של פרופ' א' נוריאל /ח' 30 עמ' 121

לוי, זאב – מושג האחד והאחריות כיסודות האתיקה של לוינס /ח' 30 עמ' 21

מאיר, אפרים – רעיון ההתגלות אצל לוינס /ח' 30 עמ' 41

מוזס, סטפן – לוינס – האתיקה כמשמעות ראשונית /ח' 30 עמ' 53

נהוראי, מיכאל – הרמב'ם על היהדות ועל העם היהודי [בקורת על: Menachem Kelner, Maimonides on Judaism and the Jewish People. /ח' 30 עמ' 127

פיש, הראל א' – מבנה התפילות של שבת – דיון ברוח הגותו של לוינס /ח' 30 עמ' 63

רוזנברג, שלום – מאנקסימנדרוס ועד לוינס – לתולדות מושג האינסוף /ח' 30 עמ' 77

רוטנשטרייך, נתן – ההתגלות כעובדה /ח' 30 עמ' 93

רוס, יעקב יהושע – בקרת על: יעקב לוינגר, הרמב'ם כפילוסוף ופוסק /ח' 30 עמ' 131

שוורץ, דב – גדלות וצניעות – לזכרו של פרופ' א' נוריאל /ח' 30 עמ' 123

שלייה, קתרין – ייחוד יהודי ופילוסופיה /ח' 30 עמ' 101

Amado Lιvy-Valensi, Elian – Emmanuel Lιvinas, une Philosophie de l'Insaisissable \vol.30 p.v 

 

 

חוברת 31

בן-חור, יהודית – עיון בשרשי הגותו הלאומית של נתן רוטנשטרייך וזיקתו למורשת א'ד גורדון /ח' 31 עמ' 83

גפני, מרדכי – ביבליוגרפיה לכתבי הרב סולוביצ'יק /ח' 31 עמ' 105

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

עמיר, יהוידע – הנס כקטגוריה אפיסטמולוגית. עיון במשנתו של פ' רוזנצוייג /ח' 31 עמ' 47

ערן, עמירה – השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

קולברג, תמר – בין מחקר לתיאולוגיה ה'תורה מן השמים' לא'י השל /ח' 31 עמ' 65

רוזנברג, שלום – משה שוורץ וחקר רנ'ק /ח' 31 עמ' 27

Dienstag, Jacob I. – The Moreh Nebukhim in Pre-Expulsion Spanish Thought and Scholarship – an Historical Survey \vol.31 p.xxi

Silman, Jochanan – An Introduction to the Philosophical Analysis of the Normative – Ontological Tension in the Halakha \vol.31 p.v 

 

 

חוברת 32-33

אידל, משה – על היחס למדע בספר המשיב  /ח' 32-33 עמ' 235

דינסטאג, ישראל י' – בריאת העולם במשנת הרמב'ם - ביבליוגרפיה /ח' 32-33 עמ' 247

הרוי, זאב – דרכו של נוריאל בפיענוח סודות מו'נ /ח' 32-33 עמ' 67

טורנר, מאשה – הרלוונטיות של מורה נבוכים לאדם היהודי בימינו /ח' 32-33 עמ' 85

ינון (פנטון), יוסף – ראש בין הברכיים – תנוחת מדיטציה /ח' 32-33 עמ' 19

ישפה, רפאל – התורה והאסטרולוגיה אצל אברהם אבן עזרא /ח' 32-33 עמ' 31

כשר, חנה – מורה נבוכים – יצירת מופת או כתבי קודש? /ח' 32-33 עמ' 73

לסקר, דניאל י' – נגד מי התפלמס רס'ג בדיונו בביטול התורה /ח' 32-33 עמ' 5

נהוראי, מיכאל – שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון /ח' 32-33 עמ' 97

סילמן, יוחנן – הפן הספורי של ספר הכוזרי /ח' 32-33 עמ' 53

פרוידנטל, גד – 'האוויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש – לדמותה של קוסמולוגיה מדרשית-מדעית בהשראה סטואית מן המאה הי'ג /ח' 32-33 עמ' 187

רוזנברג, שלום – שאלה ותשובה משל ן' רשד /ח' 32-33 עמ' 183

שוורץ, דב – בין שמרנות לשכלתנות /ח' 32-33 עמ' 143

שיפמן, יאיר – פלקירה ושמואל ן' תיבון כמתרגמי מו'נ /ח' 32-33 עמ' 103

שלוסברג, אליעזר – תשובה למאמרו של פרופ' דניאל לסקר /ח' 32-33 עמ' 13

Ackerman, Ari – The Composition of the Section on Divine Providence in Or ha-Shem \vol.32-33 p.xxxvii

Kellner, Menachem – Isaac Abravanel on Dogma and Faith \vol.32-33 p.xlvii   

Sokol, Moshe – Theories of Elu Ve-Elu Divrei Elohim Hayim \vol.32-33 p.xxiii

Wolfson, Eliot R. – Negative Theology and Positive Assertion \vol.32-33 p.v

 

 

חוברת 34

אברהמוב, בנימין – מקורותיו של הספר 'מאזני העיונים לצדק הסרעפים' /ח' 34 עמ' 83

אברמס, דניאל – 'סוד כל הסודות': תפיסת הכבוד וכוונת התפילה בכתבי ר' אליעזר מוורמס והדיה בכתבים אחרים /ח' 34 עמ' 61

אלשטיין, יואב – יסודות מאגיים ומיסטיים בסיפורי ריפוי-חולים בספר 'שבחי הבעש'ט' /ח' 34 עמ' 131

בר-אילן, מאיר – גירוש שדים על ידי רבנים. משהו על עיסוקם של חכמי התלמוד בכשפים /ח' 34 עמ' 17

דן, יוסף – לתפיסת המספר בספר יצירה /ח' 34 עמ' 5

חשן, דליה – תורת הצמצום ומשנת ר'ע. קבלה ומדרש /ח' 34 עמ' 33

ישפה, רפאל – תיקונים והערות למאמר התורה והאסטרולוגיה אצל ר' אברהם אבן עזרא [דעת 32-33] /ח' 34 עמ' 160

פרוידנטל, גד – 'האויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל'. חלק שני: 'ספר המשכיל' – מבחר קטעים בעניני קוסמולוגיה [המשך] /ח' 34 עמ' 87

שוורץ, דב – חקר המודלים ומשנתו של הוגה נשכח. ביקורת ספרים ['מנחה לשרה' – מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי. ו- Aristotle's De Anima תרגם לעברית ר' זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן. /ח' 34 עמ' 151

 

 

חוברת 35

אבן-חן, אלכסנדר – על שני טקסטים משיחיים בראשית עידן ההשכלה /ח' 35 עמ' 87

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

כשר, חנה – פירושי הרמב'ם לסיפור נקרת הצור /ח' 35 עמ' 29

עמיר, יהוידע – אמונה במבחן. [בקורת על: אליעזר שבייד, להגיד כי ישר ה': הצדקת אלוהים במחשבת ישראל מתקופת המקרא ועד שפינוזה] /ח' 35 עמ' 115

שבייד, אליעזר – הנבואה הפילוסופית של הרמן כהן /ח' 35 עמ' 67

שגיא (שוייצר), אבי – המצווה הדתית והמערכת המשפטית. פרק בהגותו ההלכתית של הרב שמעון שקאפ /ח' 35 עמ' 99

Kaplan, Lawrence – Jewish Orthodoxy in the Twentieth Century Between Two Worlds [review on: Hillel Goldberg, Between Berlin and Slobodka: Jewish Transition Figures from Eastern Europe] \vol. 35 p.v

 

 

חוברת 36

דינסטאג, ישראל יעקב – היחס העיוני בין ר' סעדיה גאון והרמב'ם. ביבליוגרפיה. /ח' 36 עמ' 97

לוי, זאב – אמנציפציה, מסורת וציונות. עיונים של נתן רוטנשטרייך על היהדות /ח' 36 עמ' 47

נהוראי, מיכאל צבי – שנאת-חינם – משמעותה והשלכותיה /ח' 36 עמ' 5

רוס, תמר – אל-מוות, חוקיות הטבע ותפקיד ההשגה האנושית בכתבי הרב קוק /ח' 36 עמ' 35

רפלד, מאיר – על מעט שקיעין קבליים במשנתו ההלכתית של המהרש'ל /ח' 36 עמ' 15

רצהבי, יהודה – מקבילות נוספות למאמרות בזהר ובפיוט הספרדי /ח' 36 עמ' 89

שגיא, אבי – מחויבות דתית בעולם מחולן. פרקי מבוא להגותו של אליעזר גולדמן /ח' 36 עמ' 69

שמשוביץ, אליקים פ' – על באר הגולה – שמו של ספר /ח' 36 עמ' 93

Kellner, Menachem – On Universalism and Particularism in Judaism. \vol. 36 p. v

Magid, Shaul – Conjugal Union, Mourning and Talmud Tora in R. Isaac Luria's Tikkun Hazot. \vol. 36 p. xvii

 

 

חוברת 37

בלידשטיין, יעקב – הורים ובנים במשנת הרמב'ם – הגות והלכה /ח' 37 עמ' 27

בן-שמאי, בתיה – ביבליוגרפיה של כתבי יעקב לוינגר /ח' 37 עמ' 5

בן-שמאי, חגי – עשרת עיקרי האמונה של רב סעדיה גאון /ח' 37 עמ' 11

דינסטאג, ישראל יעקב – הנבואה במשנת הרמב'ם - ביבליוגרפיה /ח' 37 עמ' 193

הנשקה, דוד – לשאלת אחדות הגותו של הרמב'ם /ח' 37 עמ' 37

הרוי, זאב – 'גדול כוחן של נביאים' /ח' 37 עמ' 53

טורנר, מאשה – אברהם אבינו במורה הנבוכים על רקע המסופר במקרא ובמדרשים /ח' 37 עמ' 181

כשר, חנה – אמנות הכתיבה במורה הנבוכים /ח' 37 עמ' 63

לנגרמן, י' צבי – סוגיות אסטרונומיות במחשבת הרמב'ם /ח' 37 עמ' 107

נהוראי, מיכאל צבי – כיצד הרמב'ם ניסח את השקפתו על הבריאה /ח' 37 עמ' 119

קרייסל, חיים – אהבת ה' ויראתו במשנתו של הרמב'ם /ח' 37 עמ' 127

שוורץ, דב – תורת האלוהות ולמידה. פרק בתולדות ההשפעה המימונית על ההגות השכלתנית בימי-הבינים /ח' 37 עמ' 153

 

 

חוברת 38

אלקיים, אברהם – המשיח הנפקד. על משיח בן יוסף אצל נתן העזתי, שבתאי צבי וא'מ קארדוזו /ח' 38 עמ' 33

חלמיש, משה – מה נעלם ממי /ח' 38 עמ' 9

טובי, יוסף – רבי יצחק ונה והתחזקות העיסוק בקבלה בתימן /ח' 38 עמ' 17

כהן, יונתן – יסודות שיטתיים בחקר הפילוסופיה היהודית בזמננו: וולפסון, גוטמן ושטראוס /ח' 38 עמ' 105

מאיר, אפרים ואלשטיין, חנן – מתוך 'חירות קשה' לעמנואל לוינס /ח' 38 עמ' 127

שבייד, אליעזר – נבואה מתחדשת לעת ראשית הגאולה (הנבואה במשנת הראי'ה קוק) /ח' 38 עמ' 83

שגיא, אבי – ליבוביץ: האיש נגד הגותו – הגות פילוסופית ואפשרויותיה /ח' 38 עמ' 131

שוורץ, דב – 'אותות השמים', אספקלריה לאזוטריקה היהודית בימי הבינים [בקורת על: Otot Ha-Shamayim: Samuel Ibn Tibbon's Hebrew Version of Aristotle's Meteorology] /ח' 38 עמ' 145

שוורץ, מיכאל – משמעות ההבדל בין נסי משה רבנו ונסיהם של שאר הנביאים לפי מורה נבוכים, חלק ב, פרק לה /ח' 38 עמ' 5

Horwitz, Rivka – Hamann and Rosenzweig on Language – the Revival of Myth \vol.38 p. v

 

 

חוברת 39

אלקיים, אברהם – על משיח בן יוסף מטישוויץ /ח' 39 עמ' 101

כשר, חנה – על שני ספרים בחקר משנת הרמב'ם [בקורת על: מנחם קלנר, הרמב'ם על ירידת הדורות ועל טבעה של הסמכות הרבנית. ובקורת על: שרה קליין-ברסלבי, שלמה המלך והאזוטריזם הפילוסופי במשנת הרמב'ם] /ח' 39 עמ' 149

נגר, אליהו – היראה במשנת הרמב'ם (בחינה מחודשת) /ח' 39 עמ' 89

פנטון, יוסף – על מערכת הצדיקים במיסטיקה היהודית ובמיסטיקה המוסלמית /ח' 39 עמ' 5

קליין-ברסלבי, שרה – נבואה, קסם וחלום והמונח 'התבודדות' במשנת הרלב'ג /ח' 39 עמ' 23

שוורצמן, יוליה – האם גם היא נבראה בצלם אלוהים? הפרשנות הפילוסופית הימיביניימית לבריאת האשה /ח' 39 עמ' 69

שרלו, יובל – טעמי הקורבנות של הרמב'ם במשנת הרב קוק /ח' 39 עמ' 123

 

 

חוברת 40

גטשל, רונלד – חטא אדם הראשון במאמר 'רישא וסופא' של רמח'ל /ח' 40 עמ' 87

הנסל, ז'ואל – חקירה וקבלה במשנת רמח'ל /ח' 40 עמ' 99

זק, ברכה – על תפילותיו של ר' משה חיים לוצאטו /ח' 40 עמ' 109

חלמיש, משה – בקורת על: מאיר אריה רייז, צניף מלוכה /ח' 40 עמ' 175

יעקבסון, יורם – ההנהגה האלוהית והשתקפותה בסוגית צדיק ורע לו כיסוד הגותו של רמח'ל /ח' 40 עמ' 49

מלמד, אברהם – תורת הרטוריקה לרמח'ל – בין פוליטיקה לאסתטיקה /ח' 40 עמ' 27

מנקין, בצלאל – על 'ספר ההגיון' לרמח'ל ועל המתודה הרמיסטית בכתביו /ח' 40 עמ' 5

רובין, צביה – תורת המראה והפתרון – פרשנותו המיוחדת של רמח'ל לקבלה /ח' 40 עמ' 39

רונן, יהודית – הרמח'ל והפאראפסיכולוגיה /ח' 40 עמ' 153

שוח'ט, רפאל ב' – הפרשנות ההיסטוריוסופית הקבלית של הגר'א והשפעת רמח'ל עליו ועל בית מדרשו /ח' 40 עמ' 125

 

 

חוברת 41

דינסטאג, ישראל יעקב – טעמי המצוות במשנת הרמב'ם. ביבליוגרפיה /ח' 41 עמ' 101

זיוון, גילי – הגות דתית פלורליסטית. עיון בהגותו של אליעזר גולדמן /ח' 41 עמ' 75

ישפה, רפאל – 'ההגדה הנאמנת' של ר' סעדיה גאון: מי הם 'קהל המיחדים'? /ח' 41 עמ' 5

כשר, חנה – 'חביב אדם שנברא בצלם', הומניזם מותנה (על פי הרמב'ם) /ח' 41 עמ' 19

סטטמן, דני – קיום מצוות בעולם שנתרוקן ממשמעות דתית /ח' 41 עמ' 47

שגיא, אבי – יהדות כפרשנות – עיונים בהגותו של גולדמן /ח' 41 עמ' 57

שוורץ, דב – הגות ציונית דתית נגד הציונות הדתית. הערות והרהורים על משנתו של אליעזר גולדמן /ח' 41 עמ' 47

Eisen, Robert – Job as a Symbol of Israel in the Thought of Saadia Gaon \vol. 41 p. v 

 

 

חוברת 42

גולדמן, אליעזר – דת והלכה במשנת הרי'ד סולובייצ'יק /ח' 42 עמ' 125

גלינסקי, יהודה – פרק בהגותו הדתית של רבי משה מקוצי /ח' 42 עמ' 13

גנק, יעקב – מצוות סוכה בהלכה של חז'ל. בין בית למקדש /ח' 42 עמ' 137

הרווי, שמואל – תרומתו של א'ז ברמן לחקר הפילוסופיה היהודית בימי הביניים /ח' 42 עמ' 165

וולף, יוסף (ג'פרי) – פילוסופיה באשכנז בשלהי ימי הבינים. עדות חדשה /ח' 42 עמ' 63

כשר, חנה – למשמעותם של המונחים "קבלה" ו"מקובל" בכתבי לטיף /ח' 42 עמ' 7

מונק, רייניר – לדעת את המקום – הרב סולובייצ'יק והרמן כהן על מחשבה וטרנסצנדנציה /ח' 42 עמ' 97

רפלד, מאיר – עשרת הדיברות בתפילה – מסורת הלכה וקבלה /ח' 42 עמ' 87

שגיא, אבי – בקורת על: משה הלברטל, מהפכות פרשניות בהתהוותן /ח' 42 עמ' 172

שוורץ, דב – האם עמדה לו חמה ליהושע? פרק בתורת הנס בפילוסופיה היהודית של ימי הבינים /ח' 42 עמ' 33

שוורץ, מיכאל – הרמב'ם והבבואה /ח' 42 עמ' 5

 

 

חוברת 43

ארנד, אהרן – פירוש פילוסופי לקדיש מאת ר' שמריה בן אליה האקריתי /ח' 43 עמ' 43

בלידשטיין, יעקב – מיסוד הנבואה במשנתו ההלכתית של הרמב'ם /ח' 43 עמ' 25

בר-אילן, מאיר – בקורת על: יובל הררי, 'חרבא דמשה'. /ח' 43 עמ' 125

בר-אילן, מאיר – מקורה של תפילת 'עלינו לשבח' /ח' 43 עמ' 5

חלמיש, משה – היחס אל הנצרות והאיסלם בספר 'כף הקטורת' /ח' 43 עמ' 53

שביד, אליעזר – האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

שרלו, סמדר – התפתחות שיטת המוסר של הרב קוק בחיבור 'עין איה'. עיון בפיסקה מתוך המחברת האחרונה של כתב-היד /ח' 43 עמ' 95

 

 

חוברת 44

אברהמוב, ציפורה – מאבק ביצר הרע או חדוות יצירה? על רעיון התשובה במשנת הרב יצחק הוטנר /ח' 44 עמ'91

גריס, זאב – האמנם מיטב הסיפור כזבו? מקום ספרות השבחים בתולדות החסידות /ח' 44 עמ' 85

זק, ברכה – על סידור 'תפילה למשה' – כמה הערות /ח' 44 עמ' 59

לוין כ'ץ, יעל – שבע נביאות ושבע ספירות – עיונים בפרשנות קבלית /ח' 44 עמ' 123

מאיר, אפרים – שליחות נבואית במאה העשרים [בקורת על: אליעזר שביד, נביאים לעמם ולאנושות – נבואה ונביאים בהגות היהודית של המאה העשרים] /ח' 44 עמ' 131

קירשנבאום, אהרן – מדת חסידות וסופרארוגציה /ח' 44 עמ' 5

 

 

חוברת 45

ליבס, אסתר – החידוש בחסידות על פי ר' ברוך מקוסוב /ח' 45 עמ' 75

ליבס, יהודה – החידוש של ר' נחמן מברסלב /ח' 45 עמ' 91

פדיה חביבה – הבעל שם טוב, ר' יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריטש – קווי יסוד לגישה טיפולוגית דתית /ח' 45 עמ' 25

פכטר, מרדכי – לסוגית האמונה והכפירה במשנת ר' נחמן מברסלב /ח' 45 עמ' 105

פנטון, יוסף ינון – שתי אסכולות חסידיות: חסידי אשכנז והיהודים הצופיים במצרים /ח' 45 עמ' 5

פנטון, יוסף ינון – ריקוד הקודש ברוחניות היהודית: הריקוד החסידי /ח' 45 עמ' 135

 

 

חוברת 46

אופיר, נתן – 'סוד הקדיש' – טקס קבלי שיוחס לרב חסדאי קרשקש /ח' 46 עמ' 13

בן-פורת, אליעזר – הערות והארות בשיטתו של ר' חסדאי קרשקש בדבר 'אפשרי בבחינת עצמו ומחויב בבחינת סיבותיו' /ח' 46 עמ' 29

כשר, חנה – בקורת על: Howard Kreisel, Maimonides' Political Thought, Studies in Ethics, Law and the Human Ideal. /ח' 46 עמ' 126

ליבס, יהודה – הזוהר כרנסנס /ח' 46 עמ' 5

ליכטנשטיין, יחזקאל שרגא – השתטחות על קברי צדיקים בתורתם של אדמו'רי החסידות ובמנהגיהם /ח' 46 עמ' 81

מאיר, אפרים – בקורת על: Tamara Wright, The Twilight of Jewish Philosophy – Emmanuel Levinas' Ethical Hermeneutics /ח' 46 עמ' 135

מרק, צבי – על מצבי 'קטנות' ו'גדולות' בהגותו של ר' נחמן מברסלב ועל שורשיהם בקבלת האר'י /ח' 46 עמ' 45

פיק, שלמה זאב – בענין 'דעת תורה' [בקורת על: זאב ספראי, ואבי שגיא (עורכים), בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל] /ח' 46 עמ' 139

רוזנק, אבינעם – חינוך ומטא-הלכה במשנת הרב קוק /ח' 46 עמ' 99

שוורץ, דב – אנציקלופדיה בעברית: משטיינשניידר לאוניברסיטת בר-אילן. [בקורת על: Steven Harvey (ed.), The Medieval Hebrew Encyclopedias of Science and Philosophy] /ח' 46 עמ' 131

 

 

חוברת 47

הולצר, אלי – גלגולו של רעיון 'שלש השבועות' בהגותו של הזרם הציוני-דתי /ח' 47 עמ' 129

סלע, שלמה – בקורת על: דב שוורץ, אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הביניים /ח' 47 עמ'  147

סלע, שלמה – פרשנותו האסטרולוגית-הקוסמולוגית של אברהם אבן עזרא /ח' 47 עמ' 5

פכטר, מרדכי – התשתית הקבלית של תפיסת האמונה והכפירה במשנת הרב קוק /ח' 47 עמ' 69

קורן, ישראל – מרטין בובר ורודולף שטיינר – רחק או זיקה /ח' 47 עמ' 101

שגיא, אבי – שיח החמלה והלכות צדקה /ח' 47 עמ' 35

שמש, אברהם אופיר – מריח בשמים לעולם הנשמות וגן עדן. התגבשותו של סמל הגותי /ח' 47 עמ'  53

 

 

חוברת 48

אידל, משה – 'חלון ההזדמנויות' של הקבלה: 1290-1270 /ח' 48 עמ' 5

גורדון, ניב – מקום אחר באתיקה: ניתוח הביקורת של לוינס את תורת המוסר של בובר /ח' 48 עמ' 109

הררי, יובל – דת, כישוף והשבעות – עיונים מתודולוגיים לקראת הגדרה מחודשת של המאגיה היהודית הקדומה /ח' 48 עמ' 33

זימר, יצחק (אריק) – בקורת על: Efraim Kanarfogel, Peering through the Lattices: Mystical, Magical, and Pietistic Dimensions in the Tosafist Period /ח' 48 עמ' 125 

חבלין, רינה – בין מסורת למודרנה – מהפכתו הפרשנית של אחד-העם /ח' 48 עמ' 83

חלמיש, משה – תשובה לתשובה [בקורת על: ישראל תא-שמע, 'הנגלה שבנסתר' נוסח מורחב] /ח' 48 עמ' 131

מאיר, אפרים – מקומו של גיתה בכוכב הגאולה של פראנץ רוזנצוויג /ח' 48 עמ' 97

מיטלמן (קיל), חגית – תפיסת הפרישות ('אלזהד') בפירוש לקהלת המיוחס לאבן ג'את והשוואתה למיסטיקה האסלמית /ח' 48 עמ' 57

Eisen, Robert – Did Zerahiah Hen Compose Two Versions of his Commentary on the Book of Job? \vol. 48 p. v

 

 

חוברת 49

טובי, יוסף – מי חיבר את ספר 'אמונת ה''? /ח' 49 עמ' 99

מרוז, רונית – על זמנו ומקומו של מקצתו של ספר הבהיר /ח' 49 עמ' 137

נגן, יעקב – ארבעת המינים כקרבן בהלכה של חז'ל /ח' 49 עמ' 5

רוזנברג, שלום וגרשוביץ', אורי – ספר 'אדרת האמונה' לר' אליהו בן אליעזר הירושלמי /ח' 49 עמ' 47

שוורץ, דב – הנבואה בהגות היהודית בימי הבינים באור חדש [בקורת על: פירוש התורה לר' נסים בן ר' משה ממרסי] /ח' 49 עמ' 181

שוורץ, דב – הרעיון המשיחי והמציאות ההיסטורית בימי הבינים /ח' 49 עמ' 35

שרלו, סמדר – צדיק יסוד עולם – שליחותו המיסטית של הרב קוק /ח' 49 עמ' 99

 

 

חוברת 50-52

אורון, מיכל – שלשה פרושים למעשה בראשית ומשמעותם בחקר ספר הזוהר /ח' 50-52 עמ' 183

אידל, משה – 'חיים מודחים' – משהו על דמות הקבלה במחקר השולמיאני /ח' 50-52 עמ' 483

בלידשטיין, יעקב – על הנס כמושג הלכתי /ח' 50-52 עמ' 1

בן שלמה, יוסף – על הפנתאיזם במיסטיקה היהודית לפי גרשם שלום ומבקריו /ח' 50-52 עמ' 461

בנון, דוד – בין עמנואל לוינס לישעיהו ליבוביץ /ח' 50-52 עמ' 441

דגן, חגי – הטרמה ודחיקת הקץ בתפיסת הגאולה של פרנץ רוזנצוויג /ח' 50-52 עמ' 391

דן, יוסף – מאפיינים כיתתיים במיסטיקה העברית הקדומה /ח' 50-52 עמ' 13

זהר, נעם – 'תמים תהיה' מול אימת השלטון וה'חרם': עיון במחשבה הפוליטית של הרמב'ן /ח' 50-52 עמ' 143

זק, ברכה – 'מקורי השלמות: מחשבה, דבור ומעשה' /ח' 50-52 עמ' 221

חלמיש, משה – זיקתו של האר'י למנהג אשכנז /ח' 50-52 עמ' 243

חלמיש, משה – לשאלת יחסי ר' משה אלבז והאר'י /ח' 50-52 עמ' 515

טורנר, מאשה – לברור שאלת הזיקה בין דעות בנושא הבריאה לבין דעות בנושא הנבואה במורה נבוכים /ח' 50-52 עמ' 73

ינון, יוסף – תורת הדבקות במשנתו של ר' אברהם בן הרמב'ם. קטעים מתוך החלק האבוד של 'המספיק לעובדי השם' /ח' 50-52 עמ' 107

ישפה, רפאל – ספר איוב כ'מורה נבוכים' מקראי /ח' 50-52 עמ' 83

לוז, אהוד – ליאו שטראוס בישראל – על תרומתה האפשרית השטראוסיינית לדיון הפוליטי בישראל /ח' 50-52 עמ' 355

לוי, זאב – יחסו של ליאו שטראוס אל שפינוזה /ח' 50-52 עמ' 345

ליבס, יהודה – תלמידי הגר'א, השבתאות והנקודה היהודית /ח' 50-52 עמ' 255

לסקר, דניאל י' – חקר הפילוסופיה היהודית ויחסה לפילוסופיה של דתות אחרות – הרהורים /ח' 50-52 עמ' 61

מאיר, אפרים – אמת וצדק בפילוסופיה של עמנואל לוינס בהשוואה לאני-לז ואני-אתה של מרטין בובר /ח' 50-52 עמ' 423

מאיר, משה – הרמן כהן – בין אידיאליזם לאקסיסטנציאליזם /ח' 50-52 עמ' 371

נהוראי, מיכאל צבי – יש לו חלק לעולם הבא – חסידי אומות העולם, חכמי אומות העולם /ח' 50-52 עמ' 97

קדרי, עדיאל – תלמוד תורה ב'סדר אליהו' – המשנה הרעיונית בהקשרה ההיסטורי-חברתי /ח' 50-52 עמ' 35

קליין-ברסלבי, שרה – פתרונות האפוריות בספר 'מלחמות השם' לרלב'ג /ח' 50-52 עמ' 499

רגב, שאול – הדרשה כבסיס לפירוש פילוסופי לאגדה במאה הט'ז /ח' 50-52 עמ' 201

שביד, אליעזר – תסמונת שפינוזה ומנדלסזון – השתלבות שני דפוסי-המפגש הנגדיים בין תרבות ישראל לתרבות המערב המחולנת /ח' 50-52 עמ' 317

שגיא, אבי – הטקסט המקראי הקאנוני והאתגר ההרמנויטי – עיון ביקורתי בעקבות הרמב'ן /ח' 50-52 עמ' 121

שוורץ, דב – נחום אריאלי – יחיד נגד הזרם /ח' 50-52 עמ' ז

שוורץ, דב – שלילת המטפיסיקה והרעיון המשיחי ב'איש ההלכה' לרב י'ד סולובייצ'יק /ח' 50-52 עמ' 409

שוורץ, יוסף – ההרמנויטיקה המיימונית והמסורת הסכולסטית /ח' 50-52 עמ' 153

שוח'ט, רפאל – פירוש ר' יעקב משה מסלונים נכד הגר'א לשיר השירים /ח' 50-52 עמ' 291

Abrams, Daniel – Knowing the MaidenWithout Eyes: Reading theSexual Reconstruction of the Jewish Mystic in Zoharic Parable \vol. 50-52 p. lix

Idel, Moshe – On Some Forma of Order in Kabbalah \vol. 50-52 p. xxxi

Kellner, Menachem – Maimonides on the Nature of Ritual Purity and Impurity \vol. 50-52 p. i

 

 

חוברת 53

ארליך, דרור – אהבת האל וכתיבה אזוטרית בספר העקרים לר' יוסף אלבו /ח' 53 עמ' 63

גריס, זאב – טיולים בפרדס הקבלה [בקורת על: ברכה זק, שומר הפרדס – המקובל רבי שבתאי שעפטל הורוויץ מפראג] /ח' 53 עמ' 193

זק, ברכה – להופעת תרגום חיבוריו של ר' אברהם הירירה /ח' 53 עמ' 199

כשר, חנה – על צורתם של ה"צלמים" (הבהרות נוספות למורה נבוכים א א) /ח' 53 עמ' 31

מורגנשטרן, אריה – בין בנים לתלמידים: המאבק על מורשת הגר'א ועל האידיאולוגיה – תורה מול ארץ-ישראל /ח' 53 עמ' 83

מירון, רוני – הברית בין הפילוסופיה להתגלות. הגותו של דוד הרטמן בראי הפילוסופיה של קרל יאספרס /ח' 53 עמ' 161

פכטר, שילה – העברת מסורת הסוד – בין דרישה להרצאה /ח' 53 עמ' 5

פרוידנטל, גדעון – שלמה מימון: פרשנות כשיטת התפלספות /ח' 53 עמ' 125

רביצקי, אבי – הרמב'ם – אזוטריות וחינוך פילוסופי /ח' 53 עמ' 43

 

 

חוברת 54

בן פזי, חנוך – המשיחיות כשליחות מוסרית /ח' 54 עמ' 97

גארב, יהונתן – הראי'ה קוק – הוגה לאומי או משורר מיסטי? /ח' 54 עמ' 69

חלמיש, משה – שבת בהגות הקבלית /ח' 54 עמ' 5

כ'ץ, גדעון – הרוח הלאומי, הנורמטיביות ואופיה החילוני של מחשבת אחד העם /ח' 54 עמ' 47

סיידלר, מאיר – ברוך שפינוזה – מעצב תדמית היהדות עבור ההשכלה האירופית /ח' 54 עמ' 29

 

 

חוברת 55

אברהמוב, בנימין – כתאב אלחקאיק ומקורותיו /ח' 55  עמ' 31

אייזנמן, אסתי – המונח 'האור הנברא' והשלכותיו במשנתו של הרמב'ם /ח' 55 עמ' 41

דן, יוסף – אותיות דר' עקיבא ותפיסת הלשון החדשה /ח' 55  ע'5

לאו, בנימין – מקומה של הקבלה בפסיקתו של הרב עובדיה יוסף /ח' 55 עמ' 131

מאיר, יונתן – על שיר גנוז של הראי'ה קוק ונפתולי פרסומו /ח' 55 עמ' 165

מוניץ, אברהם – יחיד ורבים במשנות שפינוזה ויהודה אברבנאל /ח' 55 עמ' 59

סגל, אברהם – מהעלאת מיין נוקבין להכנה במשנת "שפת אמת" /ח' 55 עמ' 109

פדיה, חביבה – החוויה המיסטית והעולם הדתי בחסידות /ח' 55 עמ' 73

רוט, מאיר – הערות מעטות על ספר גדול ממדים [בקורת על: אבי שגיא ודב שוורץ (עורכים), מאה שנות ציונות דתית] /ח' 55 עמ' 159

שגיא, אבי – מסע בעקבות הזהות היהודית [בקורת על: אלה בלפר, זהות כפולה, על המתח בין ארציות לרוחניות בעולם הזה] /ח' 55 עמ' 153

 

 

חוברת 56

בן אור, עשהאל – המצוות ומקומן בפילוסופיה של הרלב'ג /ח' 56 עמ' 61

בר-אילן, מאיר – שלשלת הקבלה בספרות ההיכלות /ח' 56 עמ' 5

גודמן, מיכה – פרשנות טיפולוגית ורעיון הפרוגרס. עיונים בתפיסת ההיסטוריה של הרמב'ן /ח' 56 עמ' 39

גולומב, יעקב – הלל צייטלין: מ"על אדם" אל  "אל עליון" או מניטשה אל 'ספר הזוהר' /ח' 56 עמ' 135

מרק, צבי – תהליך התגבשותם של התיקון הכללי, התיקון למקרה לילה והעליה לקברו של ר' נחמן מברסלב וזיקתם למתח המשיחי /ח' 56 עמ' 101

סגל, אברהם – הקדמת זרחיה חן לפירושו לספר איוב /ח' 56 עמ' 75

 

Kaplan, Lawrence – Martin Buber on the imitation of God  \vol. 56 p. v

 

 

חוברת 57-59

[העורך] – לדיוקנו של איש הרוח /ח' 57-59 ע' 1

[העורך] – פרופ' יוסף בן שלמה, רשימה ביבליוגרפית /ח' 57-59 ע' 413

בן-פזי, חנוך – "גר אנכי בארץ" – טריטוריה, מולדת וזהות במשנת לוינס /ח' 57-59 ע' 393

גודמן, מיכה – בין מבוכת הזמן ללימוד קורות הזמן - עיון מחודש בתפיסת ההיסטוריה של רנ"ק /ח' 57-59 ע' 201

הורביץ, רבקה – הרמן כהן ופרנץ רוזנצווייג - שונות ודמיון /ח' 57-59 ע' 229

הנסל, ז'ואל – תשוקה ואין סוף במשנתם של דקארט ולוינס /ח' 57-59 ע' 383

וקס, רון – ייחוד בדיבור אצל הבעש'ט וממשיכי דרכו /ח' 57-59 ע' 143

זק, ברכה – סוד הזרקא במעין עין יעקב שבאילמה לר' משה קורדובירו /ח' 57-59 ע' 121

לוי, דליה – היסטוריה ומשיחיות בהגותם של הרב קוק וד"ר יצחק ברויאר /ח' 57-59 ע' 313

לוי, זאב – הרב מנואל יואל וחקר שפינוזה /ח' 57-59 ע' 165

ליבס, יהודה – פורפוריתה של הלנה מטרויה וקידוש השם /ח' 57-59 ע' 83

מאיר, אפרים – מכתביו של פרנץ רוזנצווייג אל גריטלי רוזנשטוק. תרומתם להבנת מילות מפתח ורעיונות מרכזיים בכוכב הגאולה /ח' 57-59 ע' 245

עמיר, יהוידע – הזדהות ביקורתית. על נפתולי הידידות בין ש"ה ברגמן למ"מ בובר /ח' 57-59 ע' 289

פרנקל, קרלוס – מעבר לתלמיד הנאמן: ביקורתו של שמואל אבן תיבון על הרמב"ם /ח' 57-59 ע' 61

רביצקי, אבי – הגות ומנהיגות במשנת הרמב"ם /ח' 57-59 ע' 31

שביד, אליעזר – אלוהים, אדם וטבע במשנתו של מרטין בובר /ח' 57-59 ע' 279

שוורץ, דב – תפיסת הזוגיות בהגותו של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק /ח' 57-59 ע' 333

שוורץ, יוסף – אימננציה, טרנסצנדנציה ואתאיזם. הוויכוח סביב הקבלה בראשית העת החדשה /ח' 57-59 ע' 179

שוורץ, מיכאל – מפירושו של פרנץ רוזנצווייג לשירי רבי יהודה הלוי /ח' 57-59 ע' 5

שרלו, סמדר – "אהבה בתענוגים" – עיון בעולם החוויה הדתית והמיסטית של הרב קוק /ח' 57-59 ע' 355

Idel, Moshe  –Ganz Andere: On Rudolph Otto and Concepts of Holiness in Jewish Mysticism \vol.57-59 p.v

 

 

חוברת 60

אברמוביץ, אודי – השליחות, המונופול והצנזורה – הרצי'ה קוק ועריכת כתבי הראי'ה /ח' 60 ע' 121

ארליך, דרור – ביאור לספר מלות ההגיון לרמב'ם המיוחס לר' יוסף אלבו /ח' 60 ע' 103

גדליה, אורן – אחוות בעלי הדת הגדורים בדרכי הדתות. נכרי, גר תושב ואשה במשנת המאירי  /ח' 60 ע' 29

גורפינקל, אלי – הרמב'ם – בין דוגמטיקה לליברליות /ח' 60 ע' 5

חלמיש, משה – תגובה על: ונהר יצא מעדן, על שפת החוויה המיסטית בזוהר, מאת מלילה הלנר-אשד  /ח' 60 ע' 153

ישראלי, עודד – "ו(לא) עלתה בידו" – סיפור ראשיתו של אברהם בספר הזוהר /ח' 60 ע' 51

קראוס, מנחם – ייחוסו של המהר"ל מפראג לדוד המלך. קריאה מחודשת במצבתו שך ר' ליווא הזקן /ח' 60 ע' 113

שיפמן, יאיר – על מספר סוגיות במשנתו המדינית של ר' משה נרבוני על פי פירושו ל"חי בן יקט'אן" לאבן טפיל /ח' 60 ע' 71

 

 

חוברת 61

בלידשטיין, יעקב – על הלגיטימיות של פלחן נכרי אצל הרמב"ם והמאירי /ח' 61 ע' 41

בראון (הויזמן), איריס – טומאת נידה ומעמד האישה. פסיקתו של האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג כמקרה מבחן /ח' 61 ע' 113

הנשקה, דוד – על גבולותיה של הכרעת ההלכה. לתולדות שיטת הרמב"ם ולגלגולי הגישות שברקעה /ח' 61 ע' 49

זהר, נעם – הפילוסופיה של ההלכה וחקר מחשבת חז"ל /ח' 61 ע' 11

ישפה, רפאל – בקורת על: Robert Eisen, The book of Job in medieval Jewish philosophy /ח' 61 ע' 149

כשר, חנה – למשמעות הכפירה על פי הפילוסופיה וההלכה במשנת הרמב"ם /ח' 61 ע' 73

קלנר, מנחם – קדמה תורה לעולם? – עיון ברמב"ם /ח' 61 ע' 83

רוזנברג, שלום ווינשטוק, משה – כתבים של ר' ישראל ור' ברוך יצחק ליפשיץ שנעלמו מן העין /ח' 61 ע' 97

שגיא, אבי – חידושה של תורה, הגותו ההלכתית של הרב משה שמואל גלאזנר /ח' 61 ע' 135

שוורץ, דב – בין התודעתי לאסתטי. על מפעלו המחקרי של פרופ' יוחנן סילמן /ח' 61 ע' 5

שוורץ, דב – הערות על תדמיתו של ר' יהודה הלוי בעיני הרמב"ם. (קריאה מחודשת במורה נבוכים א עא) /ח' 61 ע' 23

 

 

חוברת 62

ליפשיץ, יוסף יצחק – אובנתא דליבא ואינסוף – על המתח בין התפיסה הסובייקטיבית והאובייקטיבית של האל /ח' 62 ע' 27

מלמד, אברהם – "הזהר עשות ספרים הרבה" (קהלת יב יב) מאיסור לאישור – תולדותיה של פרשנות /ח' 62 ע' 51

פילר, אלעד – תאור הבריאה על-ידי פילון לאור תורת המספרים הניאופיתגוראית /ח' 62 ע' 5

קויפמן, ציפי – 'לקיים תרי"ג עד אין קץ' טיפולוגיה של עבודה בגשמיות בהגות החסידית /ח 62 ע' 127

רגב, שאול – עיונים במשנתו הפילוסופית-דתית של ר' שלמה אלמולי /ח' 62 ע' 71

רוזנק, אבינועם – מלחמה ושלום בהגות יהודית  מודרנית  נוכח "האחר" /ח' 62 ע' 99

 

 

חוברת 63

אבן-חן, אלכסנדר – תורת התארים החיובים של הרמב"ם – שכל,משכיל ומושכל, צורת העולם, סיבה  פועלת, שכל נקנה, נפש הגלגל? נפש העולם? /ח' 63  ע' 19

אייזנמן, אסתי – עוד פירוש על י"ג העיקרים /ח' 63 ע' 47

בן-פורת, אליעזר – 'אמונות הנתלות במצוות מיוחדות' – עיונים במשנתו של רבי חסדאי קרשקש  /ח' 63 ע' 75

ישפה, רפאל – "ההגדה הנאמנת" של ר' סעדיה גאון – עוד הערה /ח'63 ע' 169

כ"ץ, גדעון – בין כליון קוסמי לתחייה לאומית – עיון בהגותו של יעקב קלצקין /ח' 63 ע' 131

פילר, אלעד – בין ראשית לתכלית:על מעמדו של המספר שבע וזיקתו למספר אחת אצל פילון /ח' 63 ע' 5

רביצקי, אבירם – מתודולוגיה תלמודית ולוגיקה סכולסטית – על פירושו של ר' אברהם אליהו כהן לברייתא דר' ישמעאל /ח' 63 ע' 87

רמון, עינת – תורת האדם, חטא,תשובה ופסיכואנליזה בהגותו של מרדכי מנחם קפלן /ח' 63 ע' 147

שרלו סמדר – "הנשגבות מבקשות למו מילים" – יומנים אישיים של מיסטיקנים יהודים במאה העשרים /ח' 63 ע' 103

 

 

חוברת 64-66

אידל, משה – על הגדרות הנבואה מהרמב"ם לאברהם אבולעפיה ומעבר להם /ח' 64-66 ע' 1

אייזנמן, אסתי – בין הפילוסופיה של הרמב"ם לקבלה בספר אהבה בתענוגים /ח'64-66 ע' 57

אלקיים, אברהם ושוורץ דב – 'מחווה למשה': על סוגיות אחדות במפעלו המחקרי של משה חלמיש /ט

ברק, אוריאל – ההשפעה המעצבת של תיאור מדרגת הנבואה הראשונה במורה הנבוכים על תפיסת אתחלתא דגאולה בחוג הראי"ה /ח' 64-66 ע' 361

גוטליב, יעקב – תאולוגיה מימונית חסידית /ח'64-66  ע' 263

גורפינקל, אלי – הרמב"ם והקבלה – ביבליוגרפיה מוערת /ח' 64-66 ע' 417

הנסל, ז'ואל – הרמב"ם בקבלה האיטלקית במאה ה-18 יחסו של רמח"ל לרמב"ם /ח' 64-66 ע' 255

הרשקוביץ, יצחק – פרשנות תאורגית לדברי הרמב"ם – רכישת תעודות המרה במשנת הרב יששכר שלמה טיכטל /ח'64-66 ע' 323

חלמיש, משה – לאופי מעמדו של רמב"ם בכתבי מקובלי צפת במאה הט"ז /ח'64-66 ע' 219

יושע, נסים – הרמב"ם כתנא דמסייע וכבר פלוגתא בדרושי אברהם מיכאל קרדוזו /ח'64-66 ע' 235

כשר, חנה – הרמב"ם – מיסטיקה בגבולות התבונה בלבד (הערות בעקבות משנתו של דוד בלומנטל) /ח' 64-66 ע' 37

לביא, טוני – דבקות באל בדעת ודבקות שמעל לדעת /ח' 64-66 ע' 351

מלמד, אברהם – מיתוס החוזרים בתשובה: הרמב"ם ואריסטו /ח' 64-66 ע' 165

סגל, אברהם – פירוש שלושה עשר העיקרים לר' יצחק אייזיק מקומרנא /ח' 64-66 ע' 287

ערן, עמירה – חלחולה של תפיסת השכילה הנבואית של אבן סינא מן הפרשנות המיסטית לרמב"ם עד לר' נחמן מברסלב /ח' 64-66 ע' 71

פלג, ארז – ביקורתו של המקובל ר' שם טוב בן שם טוב על מושג האדם בהגות המימונית /ח' 64-66 ע' 195

פרוידנטל, גדעון – המיסטיקה הפילוסופית של הרמב"ם /ח' 64-66 ע' 77

רגב, שאול – הנבואה במשנתו של הרמב"ם – בין רציונליות למיסטיקה /ח' 64-66 ע' 45

רז, שועי – מטפיסיקה ומעשה מרכבה – הרמב"ם ויצחק אבן לטיף /ח' 64-66 ע' 133

שאר-ישוב, אהרן – השילוב בין הרמב"ם, הקבלה וקאנט בהגותו של רבי שם טוב גפן /ח' 64-66 ע' 343

שוורץ, דב – פירושו של הרב סולובייצ'יק לרמב"ם: שכל,משכיל ומושכל /ח' 64-66 ע' 301

שוורץ, יוסף – מאגיה, פילוסופיה וקבלה – הפרשנות המיסטית והמאגית של מורה הנבוכים בימי הביניים המאוחרים /ח' 64-66 ע' 99

Blumenthal, R. David – Maimonides' Philosophic Mysticism / vol. 64-66 p.v

 

 

חוברת 67

אידלשטיין, אילון – מלחמה, מדינה וקידמה בכוכב הגאולה של פרנץ רוזנצווייג /ח'67 ע' 83

בן-פזי, חנוך – הקריאות התלמודיות – פילוסופיה או פרשנות דתית "הספרות התלמודית" מבעד לעיניים של לוינס /ח'67 ע' 117

ברק, אוריאל – השקפתו של הראי"ה קוק על טיב זיקתו של פרנץ רוזנצווייג לקבלה. עיון באיגרת לא ידועה של הרצי"ה קוק /ח'67 ע' 97

גולדברג, שלי – ייחודה האונטולוגי של הילולת ריי"צ בראי התבטלות רמ"מ /ח'67  ע' 55

זסלר, טל – משורר הגלות והאתיקה / הרהורים על ספרו החדש של פרופ' אפרים מאיר /ח'67 ע' 145

מוניץ, אברהם – הסתר פנים בכוכב הגאולה לרוזנצווייג /ח'67 ע' 73

שוח"ט, רפאל – דמותו של הגר"א לפי ר' חיים מוולאז'ין – מציאות או פולמוס /ח' 67 ע' 39

שלוסברג, אליעזר – קונטרס על שמות ה' ותאריו המיוחס לר' שמואל בן חפני גאון /ח' 67 ע' 5