English version

יוצא לאור פעמיים בשנה על ידי אוניברסיטת בר-אילן, החוג לפילוסופיה, המגמה לפילוסופיה יהודית.

 

עורך:

משה חלמיש

חברי המערכת:

יוסף דן, חנה כשר, יוחנן סילמן

חברי המועצה המורחבת:

משה אידל, יעקב בלידשטיין, שלום רוזנברג, אליעזר שוויד

עורכים קודמים:

עמנואל לוינס, משה שוורץ

 

 

מפתחות לכתב העת

הגשת מאמרים לכתב העת

 

מערכת 'דעת'

אוניברסיטת בר-אילן

בנין יעקובוביץ 1002, קומה ד' חדר 403

טל. 972-3-5318368+

פקס 972-3-6353984+

דו'אל hallamm@mail.biu.ac.il