מי אני שיר ישראלי  

 
 

כנס  מס'  6

 
 

 יום חמישי, י"ב בסיוון, תשס"ט - 4.06.2009

 
     
 

 
 

ערב דן אלמגור - פרופ' קוה

 
 

 
 

ערב דן אלמגור - מתן התעודה

 
 

 
   
 

 צילום: שולה מרגלית, צילום אמנותי

 
 

 יום חמישי, י"ב בסיוון, תשס"ט - 4.06.2009

 
     
 

ק ו ל   ק ו ר א

 לכנס "מי אני שיר ישראלי" מס' 6

 
 

  pdf -  ה ו ר ד ת   ק ו ב ץ

 
     

 

חזרה